Więcej, weryfikacja jest fałszywa gdy jakieś wymagania pominięto. W tym miejscu wykorzystywany będzie również mechanizm generowania dokumentów. W procesie sprzedażowym użytkownik będzie korzystał z dostępnych produktów i usług, firm, składając je razem np.

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Poprawność Wymaganie wypełnia wszystkie lub część potrzeb biznesowych określonych przez interesariuszy. Aktualność Wymaganie nie starzeje się z upływem czasu. Zewnętrzna zauważalność Wymaganie specyfikuje charakterystyki produktu, które są zewnętrznie dostrzegalne lub doświadczane przez użytkownika.

Wymagania funkcjonalne systemu handlowego Centow zapasow VS opcje binarne

Wykonalność Wymaganie może być zrealizowane w ramach ograniczeń projektu. Jednoznaczność Wymaganie jest sformułowane precyzyjne, bez używania żargonu technicznego, akronimów poza zdefiniowanymi w dokumencie wymagań lub innego słownictwa ezoterycznego. Wyraża ono obiektywne fakty, a nie subiektywne opinie.

Wymagania funkcjonalne systemu handlowego Najlepszy wariant binarny swiata jest robot

Może być ono interpretowane dokładnie na jeden sposób. Należy unikać niejasnych pojęć, przymiotników, przyimków, czasowników i subiektywnych wyrażeń.

Wymaganie (inżynieria)

Zdania przeczące i złożone są zabronione. Obowiązkowość Wymaganie reprezentuje charakterystyki zdefiniowane przez interesariuszy, których brak spowoduje niedoskonałość, która nie może być naprawiona. Weryfikowalność Realizacja wymagania może być sprawdzona jedną z czterech możliwych metod: oględziny, analizy, pokazy lub badania.

Zwykle oczekiwanymi metodami są badania lub pokazy. Oględziny i analizy są wykonywane w specjalnych przypadkach.

Spis treści

Weryfikacja[ edytuj edytuj kod ] Wszystkie wymagania powinny być weryfikowalne. Najpowszechniejszą metodą weryfikacji jest badanie.

Jeśli nie ma to zastosowania inna metoda może być użyta tj. Pewne wymagania są nieweryfikowalne z powodu ich struktury. Odpowiednie przebadanie tych wymagań może potrzebować nieokreślonego cyklu testowania. Takie wymagania muszą być sformułowane ponownie, aby były weryfikowalne. Firma będzie mogła posiadać wiele bezpośrednich kontaktów osóbz którymi będzie można współpracować.

Wymagania funkcjonalne systemu handlowego Zakup opcji handlowej.

Osoby takie będą posiadały cechy typu: imiona, nazwisko, nr telefonów, adreszdjęcie, stanowisko, itp. Moduł ten ma zapewnić powiązanie firmy z osobami kontaktowymi oraz przyjazny sposób zarządzania tymi danymi i kontaktowania się z wybranymi osobami.

W module produktów znajdować się tu mają: możliwość dodawania, usuwania, edycji produktów.

Wymagania funkcjonalne systemu handlowego Udostepnij opcje transakcji Rekordy

Produkty zawierają cechy typu: nazwa, producent, wielkość, cena, gatunek, rodzaj, itp. Mogą występować wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi produktami, np. Wprowadzone produkty w systemie będą brały udział w dalszym procesie sprzedażowym, w tym będą mogły być dołączane do ofert, itp.

Menu nawigacyjne

Faktury mogą posiadać wiele pozycji. Korekty faktur mogą dotyczyć całej faktury oraz poszczególnych jej pozycji.

W systemie będzie istniała możliwość wyszukiwania faktur dla kontrahentów, dat, itp. Temat Nr klienta Osoba kontaktowa Termin płatności Termin dostawy Kontrahent Firma wystawiająca Data sprzedaży Data zmiany Data rejestracji Nr faktury Nr referencyjny Status Informacja o podatku akcyzowym Adresy: wystawcy, odbiorcy, dostawy: o Kraj o Województwo o Kod pocztowy o Miasto o Skrytka pocztowa o Ulica o Nr budynku o Nr lokalu Pozycje na fakturze: o Produkt o Ilość o Cena jednostkowa netto o Cena jednostkowa brutto o VAT o Waluta o Marża Suma netto Suma brutto Koszt dostawy Warunki dostawy Sposób zapłaty 5 Logo firmy Warunki i ustalenia Informacje dodatkowe Lista faktur Wyświetlanie danych faktury Wyszukiwanie faktur Filtrowanie faktur Generowanie faktury do postaci pdf i html Wyświetlanie korekt do faktur Wyświetlanie korekt do pozycji na fakturze Moduł usług Celem modułu usług jest umożliwienie zarządzania modelem usług świadczonych przez firmę Accuratus.

Wymagania funkcjonalne – sprzedaż i dystrybucja

Moduł usług musi umożliwić dodawanie, usuwanie, edycję usług. Usługi zawierać będą cechy typu: nazwa, dział świadczący usługi, koszt usługi, sugerowana cena, itp. Specyficznym rodzajem usługi będzie w tym module zarządzanie usługami zewnętrznymi, np.

Wprowadzone usługi będą ponadto brały udział w dalszym procesie sprzedażowym, np.