Podziel się :. Jednak równocześnie w Chinach rozwija się kilka nowych projektów węglowych.

Google podało, że kierowcy będą mogli wybrać przejazd generujący najniższy stopień śladu węglowego.

System handlowy chinskich emisji

Google Maps obliczy go i wybierze odpowiednią trasę na podstawie kilku czynników. W poniedziałek 1 lutego Chiny uruchomiły system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

Chociaż na razie obejmuje on tylko jeden sektor, już dziś jest największym na świecie systemem tego typu. Dla porównania: system unijny obejmuje niecałe 2 mld ton, a kalifornijski — prawie mln ton. Na razie, w ramach pilotażu, włączono do niego tylko jeden sektor — sektor mocy choć jeszcze nie w całościktóry odpowiada za 46 proc. W ten sposób chiński system ETS pokrywa teraz łącznie około jednej trzeciej całkowitych emisji dwutlenku węgla w tym kraju.

Ministerstwo Ekologii i Środowiska w Pekinie poinformowało, że jest to początek działań mających na celu dekarbonizację chińskiej gospodarki do roku. Jednak równocześnie w Chinach rozwija się kilka nowych projektów węglowych.

System handlowy chinskich emisji

Prowincje ustalą limity zanieczyszczeń Państwowa agencja prasowa Xinhua podała, że przepisy dotyczące handlu emisjami weszły w życie w poniedziałek 1 lutego. Zgodnie z danymi agencji, system obejmie ponad firm energetycznych w całym kraju, które emitują ok. W ramach programu, rządy prowincji po System handlowy chinskich emisji pierwszy będą mogły ustalać limity zanieczyszczeń dla dużych przedsiębiorstw.

Te z kolei będą mogły kupować uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych od innych firm, których ślad węglowy jest mniejszy.

System handlowy chinskich emisji

Stanowi to ok. Program, który miał się rozpocząć już w roku, ma na celu zmniejszenie ogólnego zanieczyszczenia powietrza, a także zwiększenie kosztów firm, których działalność emituje szkodliwe substancje.

Email fot. Biorąc pod uwagę ten wkład, ETS obejmie 34 proc. Kiedy zaś zostanie on poszerzony na wszystkie 8 sektorów, które planuje się włączyć do chińskiego ETS, system ten będzie ponad dwukrotnie większy niż europejski odpowiednik — EU ETS. Wyznaczenie cen za uprawnienia do emisji CO2 wpłynie najmocniej na redukcję emisji w Chinach To narzędzie ma okazać się najskuteczniejszym w osiąganiu koniecznych redukcji emisji.

Według rządu w Pekinie chiński system przyćmi ten wprowadzony w Unii Europejskiej i stanie się największym na świecie systemem handlu uprawnieniami do emisji. Chiny zobowiązały się do osiągnięcia najwyższych poziomów emisji przed rokiem, aby w roku stać się całkowicie neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zdaniem analityków, produkcja węgla w Chinach ciągle wzrasta Eksperci zauważają jednak, że w rzeczywistości Chiny zwiększają produkcję węgla.

System handlowy chinskich emisji

Dodatkowo, we wrześniu rząd w Pekinie zamierzał ograniczyć emisję również w siedmiu sektorach innych niż energetyka. Obecnie plany te ucichły.

Dodatkowo wzrasta liczba kolejnych projektów węglowych, pomimo obietnic ograniczenia emisji. Źródło: euractiv.

System handlowy chinskich emisji