Unia podjęła również szereg międzynarodowych zobowiązań w ramach Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej i zobowiązała się do osiągnięcia wyznaczonych na r. Bez dostępu do surowca na poziomie porównywalnym do obecnego ta branża przestanie się liczyć na rynku europejskim i światowym a tysiące Polaków straci miejsca pracy. Ponadto, strategia pomoże Unii wywiązać się z jej międzynarodowych zobowiązań i będzie stanowić podstawę spójnego i całościowego podejścia do lasów. Od wiodących lokalnych działań w zakresie usuwania śmieci w Karolinie Północnej i w Indiach, aż po wspieranie najważniejszych globalnych inicjatyw takich organizacji jak Fundacja Ellen MacArthur - nasi pracownicy z pasją podejmują działania w wielu społecznościach, którym służymy. Z oficjalnej strony Unii Europejskiej: Różnorodność biologiczna stanowi podstawę dobrobytu ludzi, ale jest obecnie pod ogromną presją ze strony działalności człowieka. Pozwala nam to szybciej reagować i wprowadzać innowacje w odpowiedzi na największe wyzwania, przed jakimi stają nasi klienci.

Unijna Strategia różnorodności biologicznej do roku Z uwagi na zaangażowanie Lasów Państwowych we współpracę międzynarodową zapraszamy do udziału w konsultacjach. Komentarze można zamieszczać w języku polskim.

Wprowadzic swiatowa strategie roznorodnosci

Z oficjalnej strony Unii Europejskiej: Różnorodność biologiczna stanowi podstawę dobrobytu ludzi, ale jest obecnie pod ogromną presją ze strony działalności człowieka. Inicjatywa ta określa ambicje UE dotyczące globalnych ram dotyczących różnorodności biologicznej na okres po r.

Wprowadzic swiatowa strategie roznorodnosci

Według Unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do roku Różnorodność biologiczna — czyli różnorodność ekosystemów, gatunków i genów — jest zagrożona, zarówno w skali światowej, jak Transakcje opcji GoldCorp w samej UE: - aktualnie gatunki zanikają w tempie stu- lub nawet tysiąckrotnie szybszym niż naturalne tempo wymierania gatunków, - sytuacja jest zadowalająca zaledwie w przypadku 17 proc.

Utrata bioróżnorodności oraz korzyści, jakie czerpią z niej ludzie funkcje ekosystemuma negatywne skutki ekologiczne, gospodarcze i społeczne.

Wprowadzic swiatowa strategie roznorodnosci

Obok zmian klimatycznych jest to największy związany ze środowiskiem problem, jakiemu musimy stawić czoła.

W zeszłym Wprowadzic swiatowa strategie roznorodnosci UE postanowiła powstrzymać proces zanikania różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu w UE do roku, przywrócić je w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe, a jednocześnie zwiększyć wkład UE w powstrzymanie globalnej utraty różnorodności biologicznej. Unia podjęła również szereg międzynarodowych zobowiązań w ramach Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej i zobowiązała się do osiągnięcia wyznaczonych na r.

Wprowadzic swiatowa strategie roznorodnosci

Celem nowej strategii na rzecz bioróżnorodności obejmującej okres do roku jest ochrona i wzmocnienie zasobów naturalnych oraz zarządzanie nimi w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia powinna umożliwić ochronę gatunków i ich siedlisk, pomóc nam w zwalczaniu zmian klimatu i dostosowywaniu się do ich skutków oraz przyczynić się do realizacji unijnej inicjatywy na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów.

Wprowadzic swiatowa strategie roznorodnosci