Użytkownicy, którzy posiadają e-Sale skonfigurowany ze swoim kontem Comarch ERP XT, mają przedłużaną licencję przez cały czas, kiedy ich konto jest aktywne. Istnieje możliwość zdefiniowania towarów, które będą się pojawiały w e-Sklepie jako polecane Jako towar polecany można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie. Po zalogowaniu do programu widzi on od razu opcje wysyłania produktów. Jeśli dany atrybut może mieć kilka równych wartości na przykład wiele kolorów albo rozmiarów , należy ten atrybut dopisać do listy tyle razy, ile przyjmuje wartości: Zaproponowana lista może być modyfikowana.

Wtedy też po wejściu do konfiguracji e-Sale widzi informację, że sprzedaje w Comarch e-Sale. Równocześnie w konfiguracji pojawia się przycisk Wyślij dane, który powoduje wysłanie do e-Sale przygotowanych wcześniej produktów. Użytkownik, który zamówił e-Sale korzystając z formularza zamówienia dostępnego na stronach Comarch, nie składa dodatkowo zamówienia z poziomu Comarch ERP XT. Po zalogowaniu do programu widzi on od razu opcje wysyłania produktów. Wysyłanie produktów do e-Sale Towary widoczne w panelu e-Sale dzielone są na kategorie.

Przed udostępnieniem produktów do aplikacji Użytkownik musi w Comarch ERP XT przygotować listę grup, która będzie wysyłana do e-Sale jako zestaw kategorii. Lista grup ma strukturę drzewa. Aby dodać grupę na pierwszym poziomie Użytkownik musi wcisnąć przycisk Dodaj.

Lista transakcji w Montrealu Przesuwne podejscie do strategii slizgowej

Wówczas grupa na tym poziomie zostanie zaznaczona, a użycie przycisku Dodaj spowoduje dodanie do niej nowej podgrupy. Po zaznaczeniu na drzewie wybranej grupy, Użytkownik może również: edytować definicję grupy, usunąć wcześniej założoną grupę pod warunkiem, że nie ma do niej przypisanego żadnego produktu oraz nie zawiera ona żadnych podgrup wówczas należy uprzednio usunąć podgrupy.

Podczas tworzenia grupy oprócz jej nazwy Użytkownik może zdefiniować dodatkowe parametry: Atrybuty. Atrybuty to cechy, charakterystyczne dla produktów w danej grupie. Na karcie grupy Użytkownik definiuje zestaw atrybutów cechujących daną grupy produktów, bez podania konkretnych wartości. Wartości atrybutów cechy są przypisywane dopiero na karcie konkretnego produktu.

Przy zapisie grupy zostanie on automatycznie dodany do wspólnej listy i Użytkownik będzie mógł wybrać go z listy podczas wprowadzania kolejnych grup i produktów. Po dodaniu grup należy dodać produkty i wykonać na nich odpowiednie ustawienia. Po zaznaczeniu parametru poniżej pojawi się opcja Uzupełnij dane dla e-Sale, gdzie można skonfigurować dane wysyłane do systemu: Przycisk Wystaw ofertę w e-Sale umożliwia przekierowanie do strony logowania do panelu administracyjnego Comarch e-Sale.

Oprócz poniższych danych opisanych w poszczególnych zakładkach i zdefiniowanych wyłącznie na potrzeby Comarch e-Sale do systemu wysyłane są następujące dane wprowadzane bezpośrednio na karcie produktu: nazwa, cena brutto sprzedaży, jednostka miary, stan towaru — opcja jest obsługiwana tylko w przypadku Opcja binarna XT. w Comarch ERP XT z pakietów zawierających Magazyn. Stan jest wtedy wysyłany dla produktów określonych na karcie jako towar z zaznaczoną opcją kontroli stanu w magazynie.

Istnieje możliwość skonfigurowania danych wysyłanych do e-Sale w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Zmianę języka dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniej flagi: Nazwa. Przeniesiona z podstawowych danych o produkcie. Istnieje możliwość zdefiniowania opisu HTML dla produktu.

Wstęp Comarch e-Sale to płatny system e-commerce, który zapewnia łatwą sprzedaż towarów w serwisach aukcyjnych.

Jeśli na karcie produktu jest już wprowadzony opis, podczas udostępnienia go po raz pierwszy, zostanie on automatycznie skopiowany do e-Sale.

Natomiast należy pamiętać, że zmiany wprowadzane w opisie na karcie produktu nie będą automatycznie uwzględniane w opisie do e-Sale i należy je aktualizować oddzielnie.

Współczynnik delta opcji pojedynczych

Jednostka miary. Dane te są wykorzystywane w e-Sale podczas wystawiania ofert w serwisie aukcyjnym. Możliwość wybrania producenta towaru z listy lub dodanie nowego. Znak produktu, określający danego producenta. Możliwość wybrania marki z listy lub dodanie nowej. Kod u producenta. Pole do wpisania kodu towaru u wytwórcy.

Dany produkt powinien mieć zawsze ten sam kod producenta, niezależnie sprzedawcy. Miejsce na podanie linka do strony internetowej producenta.

  1. Konfiguracja i współpraca z Comarch ERP XT – Centrum Pomocy Comarch e-Sale
  2. Współpraca z Comarch ERP XT – Centrum Pomocy Comarch e-Sklep
  3. Wybor akcji pracowniczej kapitalu wlasnego

Kwota będąca kosztem gospodarowania odpadami. Waga brutto kg. Całkowita waga produktu.

Bitkoiny: czas, aby wygladac bardzo powaznie System obrotu krokodyla

Zdjęcia są wysyłane w kolejności ustawienia na karcie. Jeśli istnieje konieczność zmiany kolejności zdjęć wystarczy je przestawić na karcie produktu. Zakładka Atrybuty Atrybuty zwykłe. Po wskazaniu grupy dla produktu na jego kartę automatycznie przenoszone są atrybuty, jakie wcześniej zostały zdefiniowane dla tej grupy. Wystarczy określić wartości poszczególnych atrybutów dla danego produktu w języku polskim oraz w językach obcych, jeżeli są aktywne.

Równocześnie w konfiguracji pojawia się przycisk Wyślij dane, który powoduje wysłanie do e-Sklepu przygotowanych wcześniej produktów. Użytkownik, który zamówił e-Sklep korzystając z formularza zamówienia dostępnego na stronach Comarch, nie składa dodatkowo zamówienia z poziomu Comarch ERP XT.

Po zalogowaniu do programu widzi on od razu opcje wysyłania produktów.

Wysyłanie produktów do e-Sklepu Towary sprzedawane w sklepie internetowym dzielone są na kategorie. Lista ta następnie będzie wysyłana do e-Sklepu jako zestaw kategorii. Z tego poziomu możemy dodawać, modyfikować i usuwać poszczególne grupy asortymentowe. Lista grup ma strukturę drzewa. Aby dodać grupę na pierwszym poziomie Użytkownik musi wcisnąć przycisk Dodaj. Wówczas grupa na tym poziomie zostanie zaznaczona, a użycie przycisku Dodaj spowoduje dodanie do niej nowej podgrupy.

Po zaznaczeniu na drzewie wybranej grupy, Użytkownik może również: edytować definicję grupy — w zakresie nazwy, atrybutów, zdjęcia czy pozycjonowania, usunąć wcześniej założoną grupę pod warunkiem, że nie ma do niej przypisanego żadnego produktu oraz nie zawiera ona żadnych podgrup wówczas należy uprzednio usunąć podgrupy.

Podczas tworzenia grupy oprócz jej nazwy Użytkownik może zdefiniować dodatkowe parametry: Zdjęcie.

Zdjęcie przypisane do grupy będzie wyświetlane w e-Sklepie podczas przeglądania i wyszukiwania asortymentu. Można wgrać obrazek z dysku lub bezpośrednio z internetu Wskazówka Od wersji Atrybuty to cechy, po których będzie wyszukiwany produkt w danej grupie.

Na karcie grupy Użytkownik definiuje zestaw atrybutów charakterystycznych dla danej grupy produktów, bez podania konkretnych wartości. Wartości atrybutów cechy są przypisywane dopiero na karcie konkretnego produktu. Przy zapisie grupy zostanie on automatycznie dodany do wspólnej listy i Użytkownik będzie mógł wybrać go z listy podczas Opcja binarna XT.

kolejnych grup i produktów. W tej sekcji można zdefiniować meta dane dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania: Tytuł — tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków, Słowa kluczowe — słowa kluczowe frazy najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka.

Zaleca ilość słów to od 6 do 10, Meta opis — opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do znaków, Link — dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL. Po dodaniu grup należy dodać produkty i wykonać na nich odpowiednie ustawienia. Po zaznaczeniu parametru poniżej pojawi się opcja Uzupełnij dane dla e-Sklepu.

Oprócz poniższych danych, zdefiniowanych wyłącznie na potrzeby Comarch e-Sklep, wysyłane są również dane wprowadzane bezpośrednio na karcie produktu: nazwa, cena brutto sprzedaży, jednostka miary, stan towaru — opcja jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania w Comarch ERP XT z pakietów zawierających Magazyn. Stan jest wtedy wysyłany dla produktów określonych na karcie jako towar z zaznaczoną opcją kontroli stanu w magazynie. Istnieje możliwość skonfigurowania danych wysyłanych do e-Sklepu w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

Jak możemy Ci pomóc?

Zmianę języka dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniej flagi: Nazwa. Przeniesiona z podstawowych danych o produkcie. Wskazówka Nie zalecamy stosowania znaków specjalnych w nazwach produktów. Istnieje możliwość zdefiniowania opisu HTML dla produktu. Jeśli na karcie produktu jest już wprowadzony opis — można go skopiować jako opis do e-Sklepu.

Natomiast należy pamiętać, że zmiany wprowadzane w opisie na karcie produktu nie będą automatycznie uwzględniane w opisie do e-Sklepu i należy je wprowadzić odrębnie. Jednostka miary.

Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania: Szukaj — podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu. Tytuł — tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków. Słowa kluczowe — słowa kluczowe frazy najtrafniej oddające zawartość strony. Zaleca ilość słów to od 6 do Meta pis — opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktem.

Zarabiaj z handlu opcjami binarnymi Kup opcje zakupu zapasow

Zalecana długość do znaków. Link — dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL. Możliwość wybrania producenta towaru z listy lub dodanie nowego. Znak produktu, określający danego producenta.

Możliwość wybrania marki z listy lub dodanie nowej. Kod u producenta. Pole do wpisania kodu towaru u wytwórcy. Dany produkt powinien mieć zawsze ten sam kod producenta, niezależnie sprzedawcy.

Miejsce na podanie linka do strony internetowej producenta. Zdjęcia są wysyłane w kolejności ustawienia na karcie, przy czym pierwszy dodany obrazek wyświetla się jako główne zdjęcie produktu w e-Sklepie. Jeśli istnieje konieczność zmiany kolejności zdjęć wystarczy je przestawić na karcie produktu.

Wskazówka Od wersji Kwota będąca kosztem gospodarowania odpadami. Waga brutto kg. Całkowita waga produktu. Wyświetlana jest na szczegółach towaru oraz uwzględniana przy liczeniu kosztów dostawy zamówienia w przypadku dostaw uwzględniających wagę towaru.

Handel na papierze z opcjami Zainwestuj Petro Kriptovaliut.

Określenie statusu dostępności danego produktu, który będzie widoczny w e-Sklepie: zapowiedź, dostępny, dostępny na zamówienie, niedostępny. W przypadku statusu Dostępny Loteria Bitcoin. dodatkowo zdefiniować status dostępności: dostępny od ręki, do 24 h, do 7 dni itd. Zakładka Produkty skojarzone Wskazówka Opcja binarna XT. produkty podobne, akcesoria oraz produkty polecane były poprawnie wyświetlane w e-Sklepie muszą mieć zdefiniowane przynajmniej jedno zdjęcie!

Produkty podobne. Jako towar podobny można wskazać inny produkt, posiadający kartę w Comarch ERP XT, który również jest sprzedawany w e-Sklepie ma zaznaczony parametr. Dodając produkt podobny można zdecydować, czy jest to relacja dwustronna: jeśli zostanie wybrana opcja Dwustronny: nie — relacja zostanie zapisana tylko na karcie produktu, który definiujemy; jeśli zostanie wysłana opcja Dwustronny: tak — relacja zostanie zapisana zarówno na karcie produktu definiowanego jak i wskazanego jako podobny.

W przypadku relacji dwustronnych usunięcie powiązania na jednym z produktów spowoduje automatyczne usunięcie powiązania na drugim W sytuacji, gdy użytkownik na jednym z produktów powiązanych ze sobą odznaczy parametr o sprzedaży w e-Sklepie, relacja pozostanie zapisana, jednak nie będzie wysyłana do sklepu podczas synchronizacji.

Po zaznaczeniu parametru o sprzedaży — informacje o towarach podobnych będą ponownie wysyłane do sklepu. W przypadku usunięcia produktu z listy usuwane są również wszystkie powiązania, gdzie produkt ten był wskazany jako podobny.

Towary podobne wyświetlane są w szczegółach produktu w e-Sklepie. Istnieje możliwość zdefiniowania produktów, które będą pojawiały się jako akcesoria proponowane na szczegółach produktu w e-Sklepie.

Jako akcesoria można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie. Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie akcesoria relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu.

Natomiast w przypadku zupełnego usunięcia karty produktu — relacja jest również kasowana.

Współczynnik delta opcji pojedynczych

Produkty polecane. Istnieje możliwość zdefiniowania towarów, które będą się pojawiały w e-Sklepie jako polecane Jako towar polecany można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie. Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych i akcesoriów, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie towaru polecanego relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu.

Produkt powiązany. Sekcja pozwala na połączenie takich samych towarów ze względu na daną właściwość tzw. Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów pod jedną kartą produktową kartą towaru nadrzędnego.