Chcesz szkicować z innymi osobami i dołączyć swoje notatki do spotkania. Gdy pasek narzędzi udostępniania zostanie wyświetlony, użyj dowolnych potrzebnych kontrolek lub ponownie kliknij pinezkę, aby pasek narzędzi był cały czas widoczny. Aby ponownie pokazać pasek narzędzi, przesuń kursor myszy na górę ekranu. Aby udostępnić dźwięk, wybierz pozycję Udostępnij w kontrolkach spotkania, a następnie dołącz dźwięk z komputera jest to przełącznik w lewym górnym rogu opcji udostępniania. Ważne: Podczas udostępniania pulpitu, każdy uczestnik spotkania może wyświetlać programy, pliki i powiadomień.

Pokaż cały ekran, w tym powiadomienia i inną aktywność na pulpicie.

Mozliwosci splywu superbabbusa

Musisz bezproblemowo udostępnić wiele okien. Okno Pokazywanie tylko jednego okna bez powiadomień ani innych działań na pulpicie.

Jak UDOSTĘPNIAĆ ekran, aplikacje i dźwięki z komputera? [Teams: Lekcje online]

Musisz pokazać tylko jeden rzecz i chcesz zachować pozostałą część ekranu dla siebie. PowerPoint Prezentuj plik programu PowerPoint, z który mogą wchodzić w interakcje.

Musisz udostępnić prezentację i chcesz, aby inne osoby mogły poruszać się po prezentacji we własnym tempie.

 • Wagi binarne Doskonaly wskaznik
 • Ekran można udostępniać podczas rozmowy audio lub wideo w Skypie.
 • Strategie handlowe bez ryzyka
 • Klasa handlu opcjami w Chenna

Aby uzyskać informacje na temat udostępniania programu PowerPoint, zobacz Udostępnianie slajdów programu PowerPoint podczas spotkania w aplikacji Teams. Tablica Współpracuj z innymi osobami w czasie rzeczywistym.

OneDrive, Teams i SharePoint podnoszą maksymalny rozmiar pliku do 250 GB

Chcesz szkicować z innymi osobami i dołączyć swoje notatki do spotkania. Jeśli nie chcesz już udostępniać Widok opcji udostepniania, przejdź do kontrolek spotkania i wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Uwaga: Udostępnianie okna nie jest dostępne dla użytkowników systemu Linux. Udostępnianie zawartości na komputerze Mac Jeśli korzystasz z komputera Mac, musisz udzielić aplikacji Teams uprawnienia do nagrywania ekranu komputera, zanim będzie można udostępnić.

 • Udostępnianie zawartości podczas spotkania w aplikacji Teams - Pomoc techniczna pakietu Office
 • Strategia handlowa NR7.
 • Wśród nich znajdziemy aktualizację udostępniania linków z blokadą pobierania i opcję otwierania dokumentów w trybie recenzji w Word Online.
 • Blokowanie pobierania i udostępnianie w widoku recenzji w OneDrive dla Firm
 • TD Ameritrade Optioning Tows
 • Nauka wyboru wideo

Przy pierwszej próbie udostępnienia ekranu zostanie wyświetlony monit o udzielenie uprawnień. Z monitu wybierz pozycję Otwórz preferencje systemowe. Upewnij się, żew obszarze Nagrywanie ekranu wybrano usługę Microsoft Teams. Wróć do spotkania i spróbuj ponownie udostępnić ekran. Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji Teams w sieci Web, upewnij się, że udzielono również uprawnienia do nagrywania ekranu w przeglądarce.

 1. Bursa Malezyjski system handlowy

Dołączanie dźwięku z komputera Udostępnianie dźwięku z komputera umożliwia przesyłanie strumieniowe dźwięku z komputera do uczestników spotkania za pośrednictwem aplikacji Teams. Za pomocą tej funkcji możesz odtworzyć klip wideo lub klip dźwiękowy w ramach prezentacji. Aby udostępnić dźwięk, wybierz pozycję Udostępnij w kontrolkach spotkania, a następnie dołącz dźwięk z komputera jest to przełącznik w lewym górnym rogu opcji udostępniania.

Strategia handlowa Bitkoin Day

Cały dźwięk z komputera, w tym powiadomienia, będzie słyszalny podczas spotkania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Udostępnianie dźwięku z komputera podczas spotkania lub wydarzenia na żywo w aplikacji Teams.

Mniej Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony.

Nawigowanie za pomocą widoku siatki Wybierz pozycję Przejdź do slajdu w lewym dolnym rogu prezentacji programu PowerPoint lub wybierz klawisz Gaby wyświetlić miniatury wszystkich slajdów. Wybierz miniaturę, aby przejść do tego slajdu.

Przekazywanie i przejmowanie kontroli nad udostępnioną zawartością Przekazywanie kontroli Jeśli chcesz, aby inny uczestnik spotkania wprowadzał zmiany w pliku, pomógł Ci w prezentacji lub coś pokazał, możesz przekazać mu kontrolę. Będziecie wspólnie sterować udostępnianiem, a Ty w dowolnym momencie możesz ponownie przejąć kontrolę.

Udostępnianie paneli informacyjnych w innych widokach i na innych kontach

Uwaga: Podczas udostępniania aplikacji przekazuj kontrolę tylko zaufanym osobom. Osoby, którym przekażesz kontrolę, mogą wysyłać polecenia mające Opcje na akcje w czasie odkupienia na Twój system lub inne aplikacje.

Podjęliśmy kroki w celu zapobiegania takim sytuacjom, ale nie wszystkie Widok opcji udostepniania dostosowania systemu zostały przetestowane. Na pasku narzędzi udostępniania kliknij pozycję Przekaż kontrolę.

Udostępnianie paneli informacyjnych - Analytics - Pomoc

Wybierz osobę, której chcesz przekazać kontrolę. Ta osoba otrzyma z aplikacji Teams powiadomienie o tym, że udostępniasz kontrolę. Podczas udostępniania kontroli ta osoba może dokonywać wyborów i edycji oraz wprowadzać inne modyfikacje na udostępnionym ekranie. Aby ponownie przejąć kontrolę, wybierz pozycję Cofnij udostępnianie kontroli.

Axitrader Warianty binarne.

Przejmowanie kontroli Aby przejąć kontrolę podczas udostępniania zawartości przez inną osobę, wybierz pozycję Zażądaj kontroli. Osoba udostępniaca może zatwierdzić lub odrzucić Twoje żądanie.

Mając kontrolę, możesz dokonywać wyborów i edycji oraz wprowadzać inne modyfikacje na udostępnionym ekranie.

Jak udostępnić ekran w Skypie? | Pomoc techniczna Skype

Po zakończeniu wybierz pozycję Zwolnij kontrolę, aby zatrzymać udostępnianie kontroli. Powiększanie udostępnionej zawartości Chcesz przyjrzeć się bliżej udostępnionej zawartości?

Kliknij i przeciągnij, aby zobaczyć różne obszary. Aby powiększyć lub pomniejszyć zawartość, wypróbuj następujące sposoby: Zsuń lub rozsuń palce na płytce dotykowej.