W rubryce Symbol dziesiętny wpisujemy ". Ja nie stosuję tego w tym miejscu, ponieważ do bardziej precyzyjnego zarządzania ryzykiem używam oddzielnego arkusza, w którym dodatkowo wszystkie instrumenty mają przypisane odpowiednie wagi w zależności od stopnia ich korelacji pomiędzy sobą, od dynamiki zmienności, ratingu kredytowego, zakresu wahań kursu i tak dalej.

Układ dokumentu może też różnić się od układu pliku utworzonego oryginalnie w programie Excel i podziały stron mogą znajdować się w niewłaściwych miejscach.

Opcja Handel XLS.

Przyczyna Firma Microsoft wykryła błąd w programie Microsoft Excel polegający na tym, że tekst w arkuszu kalkulacyjnym Excel nie jest drukowany z zachowaniem odpowiedniej jakości wydruku, jeśli używane parametry drukowania nie są parametrami ustawionymi w programie Excel.

W programie Excel kliknij kartę Układ strony. W grupie Ustawienia strony kliknij moduł uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

Opcja Handel XLS.

Na liście Jakość wydruku kliknij opcję dpi dla standardowych danych wyjściowych. Lub kliknij opcję dpi dla minimalnych danych wyjściowych. Uwaga: Ustawienia dpi są dostępne w zależności od funkcjonalności używanej drukarki.

Opcja Handel XLS.

Zapisz skoroszyt programu Excel jako plik PDF. W tym celu kliknij opcję PDF Opcja Handel XLS. oknie dialogowym Zapisz jako. Uwaga: Wyświetlane są następujące dwie opcje dla danych wyjściowych: Standardowe publikowanie w trybie online oraz drukowanie : używa dpi dla danych wyjściowych. Rozmiar minimalny publikowanie w trybie online : używa dpi dla danych wyjściowych.

Opcja Handel XLS.

Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeśli w kroku 3 została kliknięta opcja dpi, kliknij opcję Standardowe publikowanie w trybie online i drukowanie. Jeśli w kroku 3 została kliknięta opcja dpi, kliknij opcję Rozmiar minimalny publikowanie w trybie online.

Opcja Handel XLS.