W celu odjęcia od zapasów można wprowadzić liczbę ujemną. Naciśnij opcję Zapasy. Jeśli zamówienie można zrealizować z zapasów magazynowych w jednej lokalizacji, wszystkie wymienione w nim pozycje zostaną wyświetlone razem w sekcji Niezrealizowane. Jeśli jako powód korekty wybrałeś 'Strata' lub 'Uszkodzone', wypełnij pole 'Usuń zapas' dla każdego artykułu. Aby utworzyć i przesłać listę atrybutów: Zapoznaj się z instrukcjami i definicjami danych. W tym temacie opisano proces tworzenia i księgowania arkusza inwentaryzacji zapasów w celu policzenia określonego towaru w lokalizacji w magazynie.

Android Przejdź do strony Produkty i otwórz produkt.

Zaznacz chrupiacy system handlu akcjami

W sekcji Zapasy sprawdź, czy na liście Zapasy zarządzane przez wybrano Shopify. Jeśli chcesz śledzić ilość tego produktu, upewnij się, że opcja Śledzenie ilości jest włączona.

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

Kliknij Edytuj lokalizacje. Sprawdź lokalizacje, w których magazynowany jest produkt, i usuń zaznaczenie lokalizacji, które nie magazynują produktu.

Zarządzanie zamówieniami z lokalizacjami

Kliknij opcję Zapisz. W aplikacji Shopify naciśnij Produkty.

Naciśnij produkt z lokalizacją, którą chcesz zmienić. Jeśli produkt ma warianty, naciśnij selektor wariantów, a następnie naciśnij wariant z lokalizacją, którą chcesz zmienić.

  • Menedzer funduszy opcji binarnych
  • Definiowanie procesów zliczania zapasów - Supply Chain Management | Dynamics | Microsoft Docs
  • Liczba lub ilość Nie wpisuj liczby lub ilości w tym polu.
  • Jak pracować z funkcją Produkcja Tematy Zarządzanie zapasami Produkcja jest częścią Zaawansowanego zarządzania zapasami i jest dostępna tylko dla tych użytkowników, którzy subskrybują tą funkcję.
  • Jak pracować z Korektami zapasów Tematy Funkcja Korekta zapasów pozwala modyfikować zapasy artykułów i wskazywać przyczynę tej korekty.

Naciśnij opcję Zapasy. Jeśli chcesz śledzić ilość tego produktu, upewnij się, że włączono opcję Śledź ilość.

Opcje binarne miedzy transakcjami

W sekcji ilość naciśnij Edytuj lokalizacje. Naciśnij Zapisz. Magazynowanie produktów w lokalizacjach z wykorzystaniem edytora zbiorczego Możesz zmienić lokalizacje, w których jest magazynowany produkt, korzystając z edytora zbiorczego na stronie Zapasy.

Śledzenie i korekta zapasów

Wybierz lokalizację, w której magazynowane są produkty przeznaczone do zmiany. Produkty, które nie są magazynowane w lokalizacji, nie są wyświetlane na liście zapasów tej lokalizacji.

Morgan System Trading.

Zaznacz produkty, które chcesz zmienić. Kliknij Edytuj warianty. W edytorze zbiorczym kliknij opcję Dodaj pola i dodaj pola Zapisz opcje zapasow lokalizacji, w których chcesz magazynować produkty.

Liczenie zapasów w magazynie

W komórkach zbiorczego edytora zaznacz lub odznacz opcję Zapasy w tej lokalizacji. Możesz także aktualizować ilości, klikając ilość zapasów w każdej lokalizacji.

Dowiedz się więcej o zbiorczej edycji produktów i wariantów. Instrukcje dotyczące produktów mają również zastosowanie do zbiorczej edycji zapasów. Gotowy -a do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?