Uzupełniając zestawienie dokumentów nierozliczonych, których termin jeszcze nie minął, program uwzględnia datę realizacji lub termin płatności, w zależności od ustawień w konfiguracji Zestawienie zawiera kolumny Numer dokumentu jeśli na płatności nie zdefiniowano numeru wówczas podpowiada się numer obcy z płatności , Termin płatności, Kwota należności, Waluta, Dni do terminu, oraz podsumowanie tych dokumentów z podziałem na waluty. Umożliwia to zwiększenie bezpieczeństwa transakcji kartą, gdyż kod dostępu do urządzenia może być dłuższy niż 4 cyfry, a nawet zawierać litery i znaki specjalne. Przeczytaj wpis na blogu Opanowanie nowego standardu, przygotowanie do sukcesu Twoja firma musi zmierzyć się z bezprecedensową niepewnością. Stąd właśnie nie jest potrzebne korzystanie z PIN-u przy transakcjach — PIN-em staje się poniekąd kod dostępowy do urządzenia.

Udostepnij Transakcje opcji HRM Minimalna kwota zakupow w dowolnym miejscu

CRM Zmiany Usunięcie ograniczenia atrybutów. Na pozycji Oferty handlowej, na zakładce [Atrybuty] dodano możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybutów. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się link.

Jak uchronić firmę przed stratą, zarządzając ryzykiem walutowym? [WEBINARIUM]

Formularz atrybutu pozycji został zastąpiony ergonomiczną listą typu EIP edycja na liściedzięki czemu w łatwy sposób można wpisywać, zmieniać kod atrybutu oraz jego wartość. Kolejność atrybutów pozycji ustawiona na Ofercie handlowej przenoszona jest na powstałe z niej dokumenty. Na dokument przenoszą się wszystkie atrybuty przypisane na kartach cennikowych, które mają zaznaczony parametr: Przenosić na transakcje.

Poprawiono Automatyczne generowanie wiadomości SMS dla pracownika.

  • CRM, Obieg dokumentów i Serwis – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima
  • Systemy dla przedsiębiorstw • Asseco Business Solutions S.A.
  • Wybor binarnych recenzje transakcji samochodowych
  • Apple Pay FAQ - bankowy specjalista odpowiada na nurtujące pytania

Na szablonie Oferty Handlowej w nagłówku poprawiono wstawianie pola z bazy. CRM PLUS Nowości Na szablonie wiadomości e-mail dla windykacji automatycznej i na żądanie dodano makra: Zestawienie dokumentów nierozliczonych przed terminem — makro podstawia informację o nieuregulowanych płatnościach kontrahenta, których liczba dni przed terminem jest mniejsza niż dokumentu podlegającego windykacji. Uzupełniając zestawienie dokumentów nierozliczonych, których termin jeszcze nie minął, program uwzględnia datę realizacji lub termin płatności, w zależności od ustawień w konfiguracji Zestawienie zawiera kolumny Numer dokumentu jeśli na płatności nie zdefiniowano numeru wówczas podpowiada się numer obcy z płatnościTermin płatności, Kwota należności, Waluta, Dni do terminu, oraz podsumowanie tych dokumentów z podziałem na waluty.

Poznaj opinie klientów na temat naszych rozwiązań!

Zestawienie wszystkich dokumentów nierozliczonych przed terminem — makro podstawia informację o wszystkich nieuregulowanych płatnościach kontrahenta, Udostepnij Transakcje opcji HRM nie są jeszcze przeterminowane. Uzupełniając zestawienie dokumentów nierozliczonych program uwzględnia datę realizacji lub termin płatności, w zależności od ustawień w konfiguracji Zestawienie zawiera kolumny Numer dokumentu jeśli na płatności nie zdefiniowano numeru wówczas podpowiada się numer obcy z płatnościTermin płatności, Kwota należności, Waluta, Dni do terminu, oraz podsumowanie tych dokumentów z podziałem na waluty.

Udostepnij Transakcje opcji HRM Wymiana wyboru FX.

W szablonie wiadomości e-mail dla windykacji automatycznej i na żądanie do makr: Zestawienie dokumentów windykowanych, Zestawienie dokumentów nierozliczonych po terminie i Zestawienie wszystkich dokumentów nierozliczonych po terminie, dodano podsumowanie kwot zaległych Udostepnij Transakcje opcji HRM z podziałem na waluty.

Poprawiono Windykacja należności automatyczna i na żądanie — wysyłanie maila na adres o nieprawidłowym formacie.

W wersji Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Udostępniaj domyślnie ­— pozwala na domyślne udostępnianie skanów faktur dla usługi OCR poprzez automatyczne zaznaczanie parametru w kolumnie Udostępnij dla usługi OCR na dokumencie OBD dla dodawanych plików.

Jak możemy Ci pomóc?

Parametr dostępny jest po zaznaczeniu parametru Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR. Dla operatorów, którzy w konfiguracji mają zaznaczony parametr Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR, na formularzu dokumentu firmowego w sekcji Archiwum plików widoczna będzie kolumna Udostępnij dla usługi OCR. Kolumna nie jest dostępna na dokumentach, dla których wskazano Typ: Wspólny. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie firmowym OBD, dla operatora posiadającego uprawnienia do udostępniania plików dla usługi OCR widoczna będzie opcja Udostępnij dla OCR.

Wywołanie tej funkcji spowoduje udostępnienie wszystkich plików obsługiwanych przez tą usługę, widocznych w sekcji Archiwum plików na formularzu wskazanego dokumentu OBD. Jeżeli dla danego katalogu w Obiegu Dokumentów jest założony dla operatora zakaz na podgląd, wówczas pliki powiązane z tym katalogiem nie będą widoczne na liście.

Udostepnij Transakcje opcji HRM Miernik internetowy.

Zmiany Przeniesienie parametrów na formularzu operatora. Serwis Zmiany Usunięcie ograniczenia atrybutów. Na Zleceniu serwisowym, Wzorcu zlecenia serwisowego dla czynności i części na zakładce [Atrybuty] dodano możliwość wprowadzenia nieograniczonej liczby atrybutów.

Udostepnij Transakcje opcji HRM en IYI Wariant binarny

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się tutaj. Pod nazwami kolumn widoczny jest standardowy wiersz filtra.

Udostępnianie wydruków w Comarch ERP Optima do aplikacji Comarch HRM

Domyślnie wyciągnięty na listę. Jeżeli kartoteka ma przypisany atrybut zależny od kontrahenta, który jest przenoszony na transakcje, to pojawia on się na liście atrybutów czynności lub części po wybraniu na zleceniu konkretnego kontrahenta przypisanego do tego atrybutu.

Jeżeli zmienimy kontrahenta na innego, który nie jest przypisany do atrybutu zależnego, atrybut jest usuwany. Ujednolicenie nazw na przyciskach i dokumentach dla skrótu FS. Na przyciskach, nazwach parametrów, typach i statusach dokumentów zmieniono skrót dla Faktury sprzedaży z FA na FS.

Poprawiono Zmiana ilości pobranego towaru przy generowaniu ZD. Na zleceniu serwisowym poprawiono ilość pobranego towaru w sytuacji, gdy do części niepobranej z magazynu generowany był dokument ZD.