Kliknij przycisk Test, aby usłyszeć dźwięk. Aby anulować zbieranie, kliknij przesyłany plik, aby go wybrać, a następnie kliknij Anuluj. Licznik aktywności przestanie być wyświetlany po zakończeniu pobierania. Pełną listę poleceń funkcji Dyktowanie można znaleźć na stronie Obsługi funkcji Dyktowanie firmy Microsoft w języku angielskim. Tło ikony stanie się wyraźniejsze, co oznacza, że została ona wybrana. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać plik z kolekcji: Zaloguj się do aplikacji HP Connected Drive, kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz Moja kolekcja lub jedną z usług w kategorii Urządzenia i usługi.

Ponadto asystentka Cortana zapewnia następujące rodzaje bieżących informacji: nagłówki w wiadomościach i prognoza pogody wskazówki i mapa do ulubionych miejsc warunki na drodze umożliwiające dojazd do pracy wyniki ulubionych zespołów sportowych zyski i straty na giełdzie Aby skorzystać z asystentki Cortana, wpisz w polu wyszukiwania na pasku zadań lub rozmawiaj z Cortaną.

Jeżeli zdecydujesz się na rozmawianie z Cortaną i użyjesz rozpoznawania mowy, włącz funkcję Hej, Cortana. Aby uzyska więcej informacji na temat korzystania z Cortany, przejdź do artykułu Korzystanie z asystentki Cortana system Windows Zwiększ rozmiar tekstu i obrazów za pomocą lupy Użyj Lupy, aby zwiększyć rozmiar tekstu i obrazów lub zmienić sposób wyświetlania elementów na ekranie. Powiększ cały ekran, obszar wokół wskaźnika myszy lub tylko część ekranu.

W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia ułatwień dostępu.

Podręcznik użytkownika iPhone'a

W menu Ułatwienia dostępu wybierz opcję Lupa, a następnie włącz funkcję Lupa. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Lupa. Uwaga: W przypadku otwarcia okna Ułatwienia dostępu przed zalogowaniem funkcja Lupa będzie automatycznie włączana po wybraniu.

Kliknij ikony plusa lub minusa na pasku narzędzi Lupa, aby powiększyć lub pomniejszyć. Aby narzędzie Lupa podążało za Narratorem po ekranie, przewiń w dół okna do obszaru Lupa ma podążać za, a następnie zaznacz opcję Kursor Narratora. Na pasku narzędzi Lupa kliknij pozycję Widoki. Wybierz widok Pełny ekran, Zadokowany lub Soczewka. Pełny ekran: umożliwia powiększenie całego ekranu. Soczewka: Umożliwia powiększenie obszaru wokół wskaźnika myszy. Można kliknąć ikonę Ustawienia na pasku narzędzi Lupa, aby otworzyć okno Ustawienia ułatwień dostępu, a następnie użyć suwaków do dopasowania rozmiaru soczewki.

Zadokowana: Umożliwia powiększenie części ekranu.

Instalowanie aplikacji HP Connected Drive

Używaj komputera bez myszy i klawiatury Funkcje Klawiatura ekranowa, Rozpoznawanie mowy i Dyktowanie służą do korzystania z komputera bez użycia myszy lub klawiatury.

Klawiatura ekranowa Klawiatura ekranowa jest klawiaturą wizualną, która jest otwierana na ekranie i zastępuje fizyczną klawiaturę.

Pisać można za pomocą wskaźnika myszy lub joysticka. Jeśli masz komputer HP TouchSmart lub komputer z ekranem dotykowym, możesz również pisać z użyciem pióra, pióra trzymanego w ustach lub palca.

Transakcje opcji Udostepnianie BLHP

Uwaga: Klawiaturę ekranową można wybrać przed zalogowaniem do systemu Windows, ale nie można uzyskiwać dostępu do dodatkowych ustawień do czasu zalogowania się. Wybierz pozycję Klawiatura, a następnie włącz opcję Użyj klawiatury ekranowej. Aby pisać lub korzystać z poleceń klawiaturowych za pomocą klawiatury ekranowej, przesuń kursor do żądanego programu, np. W celu zmiany ustawień klawiatury ekranowej kliknij przycisk Opcje.

Aby słyszeć odgłos podczas klikania klawiszy, zaznacz pole wyboru obok opcji Użyj dźwięku kliknięcia i kliknij przycisk OK. Transakcje opcji Udostepnianie BLHP wyświetlić klawisze, zaznacz pole wyboru Pokaż klawisze, aby ułatwić poruszanie się po ekranie, a następnie kliknij przycisk OK. Aby dodać klawiaturę numeryczną do klawiatury ekranowej, zaznacz pole Wiarygodnosc opcji opcji Włącz klawiaturę numeryczną i kliknij przycisk OK.

Aby wpisać tekst, klikając klawiaturę ekranową myszą, zaznacz opcję Klikaj Transakcje opcji Udostepnianie BLHP i naciśnij przycisk OK. Użycie trybu Aktywuj klawisze wskaźnikiem W tym trybie można wpisywać znaki bez naciskania klawiszy klawiatury ani klikania myszą. Za pomocą klawiatury ekranowej oraz myszy lub manipulatora możesz pisać, wskazując i umieszczając kursor nad znakiem przez określony czas.

Aby włączyć tryb przesuwania nad klawiszami, kliknij przycisk Opcje na klawiaturze ekranowej, a następnie wybierz Aktywuj klawisze wskaźnikiem. Aby określić czas, przez jaki należy utrzymywać wskaźnik, aby wpisać znak, użyj wskaźnika myszy do przesunięcia suwaka czasu. Kliknij przycisk OK. Aktywowano tryb przesuwania nad klawiszami. Użyj trybu skanowania klawiszy W trybie skanowania klawiszy klawiatura ekranowa skanuje i podświetla obszary klawiatury. Aby pisać, naciśnij spację lub inny wybrany klawisz.

Kiedy na przykład klawiatura podświetla sekcję klawiatury, można nacisnąć spację, aby wybrać tę sekcję.

Transakcje opcji Udostepnianie BLHP

Aby wpisać tekst przez skanowanie klawiszy, zaznacz przycisk radiowy Przeglądaj klawisze. Kliknij klawisz Opcje na klawiaturze ekranowej. Wybierz opcję Przeglądaj klawisze. Wybierz szybkość skanowania, korzystając Transakcje opcji Udostepnianie BLHP myszy do przesunięcia suwaka.

W obszarze Aby wybrać klawisz zaznacz pole wyboru obok używanego urządzenia wejściowego. Aby zmienić klawisz skrótu na klawiaturze, wybierz żądany klawisz Transakcje opcji Udostepnianie BLHP rozwijanego menu Klawisz spacji.

Operacje READ i WRITE obiektów direct I/O HP-VEE.

Aktywowano tryb skanowania klawiszy. Korzystaj z przewidywania tekstu Przewidywanie tekstu ułatwia pisanie poprzez sugerowanie słów na podstawie wcześniej wprowadzonych znaków.

 1. Udostępnianie połączenia z Internetem z iPhone'a Hotspot osobisty umożliwia udostępnianie innym urządzeniom połączenia z Internetem przez sieć komórkową z iPhone'a.
 2. Со своего места Сьюзан могла видеть всю комнату, а также сквозь стекло одностороннего обзора «ТРАНСТЕКСТ», возвышавшийся в самом центре шифровалки.
 3. Chiny i wielostronny system handlu
 4. System wymiany handlu PPT
 5. На поиски вируса может уйти несколько дней.

Sugerowane słowa wyświetlają się w górnym wierszu klawiatury ekranowej. Wybrane słowo zostanie wprowadzone w tekście. Zaznacz pole wyboru Używaj podpowiadania tekstu, zaznacz pole wyboru Wstawiaj spację po podpowiadanych słowach, aby automatycznie dodawać spacje, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby wprowadzić tekst, przesuń kursor do pola edycji w używanej aplikacji, a następnie zacznij pisać za pomocą klawiatury ekranowej. Lista przewidywanych słów pojawia się w górnym wierszu klawiatury ekranowej nad klawiszami numerycznymi. Wybierz przewidywane słowo. Aby wprowadzić przewidywane słowo w trybie Klikaj klawisze, kliknij żądane przewidywane słowo. Aby wprowadzić przewidywane słowo w trybie przesuwania nad klawiszami, wskaż żądane przewidywane słowo za pomocą wskaźnika myszy lub joysticka.

Łatwość dostępu

Aby wprowadzić przewidywane słowo w trybie skanowania klawiszy, naciśnij klawisz Spacja na fizycznej klawiaturze, gdy wiersz przewidywanych słów będzie zaznaczony.

Ponownie naciśnij klawisz Spacja, gdy zaznaczona będzie żądana grupa przewidywanych słów, a następnie naciśnij ponownie klawisz Spacja, gdy zostanie zaznaczone żądane słowo. Skonfiguruj i skorzystaj z funkcji rozpoznawania mowy Dzięki funkcji rozpoznawania mowy można sterować komputerem za pomocą wypowiadanych poleceń, jak również dyktować tekst. Jeśli komputer nie ma wbudowanego mikrofonu, podłącz do niego mikrofon zewnętrzny. Podczas konfiguracji funkcji rozpoznawania mowy pojawi się monit o wydrukowanie karty poleceń głosowych opisującej podstawowe i zaawansowane polecenia stosowane w większości systemów operacyjnych Windows.

Użyj następujących poleceń funkcji rozpoznawania mowy.

 • Strategie handlu obligacjami
 • 5 minut sygnalow opcji binarnych
 • Kiedy opcje tygodniowe SPX przestan handlowac

Kliknij pozycję Mowa, a następnie kliknij przełącznik Włącz Rozpoznawanie mowy. W oknie Witamy w rozpoznawaniu mowy kliknij przycisk Dalej. Po wyświetleniu monitu wybierz z listy typ używanego mikrofonu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

W ten sposób można w wygodny sposób przesłać własne położenie innej osobie. Brakowało jednak istotnej informacji o poziomie naładowania baterii w drugim urządzeniu. Teraz taka opcja się pojawia. Jest to o tyle istotne, że położenie osoby, która udostępnia lokalizację może w każdej chwili ulec zmianie i ważnym jest, aby zachować z nią kontakt.

Przejrzyj informacje o umieszczeniu mikrofonu w oknie Skonfiguruj mikrofon i kliknij przycisk Dalej. Przeczytaj skrypt w oknie Ustaw głośność mikrofonu, a następnie kliknij przycisk Dalej. W oknie Twój mikrofon jest już skonfigurowany kliknij przycisk Dalej.

Mapy Google z nową funkcją dla udostępniania lokalizacji

W oknie Zwiększ dokładność rozpoznawania mowy kliknij opcję Zasady zachowania poufności informacji. W przeglądarce internetowej zostaną wyświetlone Zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

Przejrzyj Zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft, a następnie określ, czy zezwolić Microsoft na dostęp do dokumentów i poczty e-mail: Włącz przeglądanie dokumentów: Aby zezwolić systemowi Windows na przeglądanie dokumentów i poczty e-mail w celu określenia najczęściej używanych wyrazów i zwrotów.

Wyłącz przeglądanie dokumentów: Wybierz, aby uniemożliwić systemowi Windows przeglądanie dokumentów i poczty e-mail. Kliknij przycisk Dalej. W oknie Wybierz tryb aktywacji wybierz preferowaną opcję ponownej aktywacji rozpoznawania mowy po dezaktywacji funkcji i kliknij przycisk Dalej. Na stronie Drukuj kartę referencji mowy kliknij opcję Wyświetl arkusz referencyjny, jeśli chcesz Szkolenie warianty binarne. i wydrukować listę poleceń rozpoznawania mowy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Na stronie Uruchom rozpoznawanie mowy po każdym włączeniu komputera zaznacz pole wyboru Uruchom rozpoznawanie mowy podczas uruchamiania, następnie kliknij przycisk Dalej. W oknie Teraz można sterować komputerem za pomocą głosu kliknij przycisk Uruchom samouczek lub Pomiń samouczek.

Transakcje opcji Udostepnianie BLHP

Skonfiguruj zaawansowane opcje rozpoznawania mowy Dostosuj opcje rozpoznawania mowy do zaawansowanych opcji, które umożliwiają utworzenie profilów, zmień kompozycje dźwięków i zwiększ możliwości mikrofonu. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania. W polu wyszukiwania wprowadź Centrum ułatwień dostępu, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Centrum ułatwień dostępu.

Zarządzanie Ustawieniami Google

W obszarze Eksploruj wszystkie ustawienia wybierz pozycję Używaj komputera bez myszy lub klawiatury. W oknie Używaj komputera bez myszy lub klawiatury kliknij opcję Użyj rozpoznawania mowy. Kliknij łącze Zaawansowane opcje mowy. Pojawi się okno Właściwości mowy z opcjami konfiguracji nowego profilu rozpoznawania mowy, konfigurowania ustawień użytkownika i kompozycji dźwiękowych oraz zwiększania wydajności mikrofonu.

Dodaj nowy profil z rozpoznawaniem mowy Na komputerze można utworzyć różne profile dla osób korzystających z rozpoznawania mowy lub różne profile dla każdego środowiska dźwięków.

 • Elite Opcje Trader.
 • Komputery HP - Opcje dostępności w systemie Windows 10 | Pomoc techniczna HP® dla klientów
 • Zarządzanie Ustawieniami Google - Konto Google - Pomoc
 • Do ktorego inwestuje maly clake
 • Roznica miedzy stosunkiem handlu opcji

W oknie Właściwości mowy w obszarze Profile rozpoznawania kliknij przycisk Nowy. W oknie Dodaj profil nazwij profil i kliknij przycisk OK. Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie w Kreatorze konfiguracji mikrofonu.

Skonfiguruj ustawienia użytkownika rozpoznawania mowy Dostosuj ustawienia i rozszerz możliwości rozpoznawania mowy w celu zrozumienia Twojej mowy.

Pamięć w chmurze aplikacji Connected Drive Konto HP Connected Drive pozwala wyświetlić pliki w następujący sposób: Widok Wszystkie: Wyświetlanie plików na wszystkich połączonych urządzeniach i usługach. Widok kolekcji: Wyświetlanie plików, które zostały zebrane w dysku chmury HP Connected.

W oknie Właściwości mowy zaznacz nazwę profilu i kliknij przycisk Testuj profil, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w kreatorze Testowanie głosu rozpoznawania mowy.

W oknie Właściwości mowy wybierz opcję Uruchom rozpoznawanie mowy podczas uruchamiania Transakcje opcji Udostepnianie BLHP. W oknie Właściwości mowy wybierz opcję Włącz aktywowanie głosem opcjonalnie. Aby zmienić odstępy między zdaniami, wybierz żądaną liczbę z menu rozwijanego Liczba spacji do wstawienia po znaku interpunkcyjnym.

Skonfiguruj kompozycje dźwiękowe Komputer wydaje dźwięki ostrzegające o wystąpieniu określonych zdarzeń, takich jak nadejście nowej wiadomości e-mail.

Account Options

Dźwięki dla zdarzeń rozpoznawania mowy można zmienić. W obszarze Profile rozpoznawania w oknie Właściwości mowy zaznacz profil kompozycji dźwiękowej. W obszarze Mikrofon kliknij opcję Wejście audio.

Operacja zapisu dotyczy przesłania do urządzenia komunikatu programującego. Urządzenia GPIB wykorzystują komunikaty nastawcze lub zapytania i są to w większości komunikaty tekstowe. Tylko w nielicznych przypadkach stosuje się komunikaty binarne i zwykle forma binarna dotyczy nie całego komunikatu a tylko jego argumentu np. Ogólna postać jednostkowego komunikatu nastawczego. Jednostkowy komunikat nastawczy składa się z nagłówka, listy argumentów oraz znaku terminatora rys.

W oknie Dźwięk kliknij kartę Dźwięki. W sekcji Zdarzenia programu przewiń do zdarzeń programu rozpoznawania mowy w systemie Windows. Wybierz zdarzenie programu, które chcesz zmienić. Wybierz nowy dźwięk z listy rozwijanej Dźwięki.

Kliknij przycisk Test, aby usłyszeć dźwięk. Kliknij przycisk Zastosuj.

Zmień mikrofon używany w profilu rozpoznawania mowy Jeśli chcesz użyć innego mikrofonu niż domyślne urządzenie dla profilu rozpoznawania mowy, wybierz inne urządzenie w ustawieniach zaawansowanych mikrofonu.