Wykładowcy Mobiklas zrealizowali ponad  projektów finansowanych z Unii Europejskiej na łączną kwotę około 20 mln złotych w tym m. Rozwój technologiczny w XXI wieku otworzył nowe możliwości w zakresie kreowania działań biznesowych. Śląskiego na inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP. Źródłem pozyskania funduszy na realizację przedsięwzięcia może być Unia Europejska. Wymagania wstępne Ogólna wiedza techniczna. Kapitałem każdego przedsiębiorstwa jest know-how na bazie, którego mogą powstać futurystyczne produkty i usługi.

W trakcie ćwiczeń prezentowane jest szerokie spektrum stosowanych sensorów.

Szkolenie warianty binarne.

Omawiana jest zasada działania każdego z prezentowanych urządzeń oraz wykonywane ćwiczenia, które mają zwrócić uwagę uczestników na najważniejsze aspekty dotyczące uruchomienia, eksploatacji oraz diagnostyki czujników przemysłowych. Grupa docelowa Pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Szkolenie warianty binarne.

Treść szkolenia pojęcia i definicje, detekcja i przetwarzanie sygnałów, podstawy fizyczne i rodzaje czujników, budowa i zastosowanie różnych czujników czujniki optyczne, ultradźwiękowe, magnetyczne, indukcyjne oraz pojemnościowezastosowania czujników w przemyśle - typowe zastosowania Szkolenie warianty binarne. aplikacje, dane techniczne i ograniczenia w zastosowaniu czujników, różne warianty połączenia elektrycznego czujników przemysłowych, ćwiczenia praktyczne i badanie wybranych czujników.

Szkolenie warianty binarne.

Rezultaty kształcenia, korzyści dla uczestnika Uczestnik: zna funkcje różnego typu czujników dla różnego rodzaju zastosowań w przemyśle, potrafi: — dobrać i zainstalować czujnik dla danej aplikacji, — ustawić wymagane parametry czujnika, — wykrywać i usuwać usterki czujników w układach automatyki.

Wymagania wstępne Ogólna wiedza techniczna. Certyfikat: Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat honorowany w 61 krajach świata, w których Festo prowadzi swoją działalność. Cena szkolenia obejmuje: Wielogodzinny kurs realizowany na stanowiskach zawierających komponenty przemysłowe i dydaktyczne, Materiały szkoleniowe i piśmiennicze na własność, Catering w postaci przerw kawowych kawa, herbata, ciastka oraz obiadu, Certyfikat ukończenia kursu międzynarodowej firmy.

Szkolenie warianty binarne.

Dodatkowe terminy szkoleń: Możliwość organizacji dodatkowych terminów szkoleń, także popołudniami i w weekendy. Na zamówienie.

Szkolenie warianty binarne.

Jesteś zainteresowany szkoleniem dostosowanym do swoich potrzeb, realizowanym w twoim zakładzie pracy? W celu omówienia szczegółów, prosimy skontaktuj się z nami pod nr: Tel. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą: systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej, wysyłając kartę zgłoszenia : szkolenia festo.

Szkolenie warianty binarne.