Analogicznie w sytuacji, w której musimy zbierać dane osobowe na mocy prawa lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a użytkownik nie udostępni nam niezbędnych danych, firma Microsoft nie będzie mogła zawrzeć takiej umowy. Pełny tekst Użytkownik może również decydować o gromadzeniu i używaniu swoich danych przez firmę Microsoft. Linki sponsorowane Reklamy wyświetlane na stronach wyników wyszukiwania.

Print Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, jakie dane osobowe przetwarza firma Microsoft, a także jak je przetwarza i w jakich celach.

Przyszle i opcjonalne transakcje w Indiach PPT Globalna strategia zarzadzania roznorodnoscia

Firma Microsoft oferuje wiele różnych produktów — od oprogramowania serwerowego wspierającego działanie przedsiębiorstw na całym świecie, przez urządzenia do użytku domowego i oprogramowanie do stosowania w Przyszle i opcjonalne transakcje w Indiach PPT i na uczelniach, aż po usługi dla deweloperów służące do Przyszle i opcjonalne transakcje w Indiach PPT i hostowania nowych aplikacji.

Odniesienia do produktów firmy Microsoft zawarte w niniejszym oświadczeniu obejmują usługi, witryny internetowe, aplikacje, oprogramowanie, serwery i urządzenia firmy Microsoft. Zamieszczone w tym oświadczeniu sekcje ze szczegółami technicznymi zawierają dodatkowe istotne informacje. To oświadczenie dotyczy interakcji użytkownika z firmą Microsoft oraz wymienionych poniżej produktów Microsoft, a także innych produktów Microsoft, w których oświadczenie jest wyświetlane. Najnowsza wersja niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest dostępna pod adresem aka.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, pomagania w logowaniu, wyświetlania ukierunkowanych reklam oraz do analizy działania witryny.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz odwiedź witrynę internetową programu Privacy Shield Ministerstwa Handlu Stanów Zjednoczonych. Kontakt z nami Jeśli użytkownik ma pytanie dotyczące prywatności lub pytanie do głównego specjalisty firmy Microsoft ds. Pomoże w tym formularz sieci Web. Więcej informacji na temat kontaktu z firmą Microsoft, w tym z Microsoft Ireland Operations Limited, można znaleźć w sekcji Sposób kontaktu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Dane osobowe gromadzone przez firmę MicrosoftDane osobowe gromadzone przez firmę Microsoftmainpersonaldatawecollect Krótki opis Firma Microsoft zbiera dane od użytkownika poprzez wchodzenie z nim w interakcje oraz udostępnianie mu swoich produktów. Niektóre z tych danych użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, a niektóre z nich zdobywamy, gromadząc dane dotyczące interakcji użytkownika z naszymi produktami, sposobu korzystania przez niego z tych Strategie inwestycyjne za pomoca opcji opcji oraz doświadczeń użytkownika w tym zakresie.

Zbierane przez nas dane zależą od kontekstu interakcji użytkownika z firmą Microsoft, dokonywanych przez niego wyborów, w tym ustawień prywatności, oraz wykorzystywanych produktów i funkcji. Otrzymujemy również dane na temat użytkownika od innych firm. Jeśli użytkownik reprezentuje organizację, taką jak firma, szkoła lub uczelnia, która korzysta z produktów firmy Microsoft dla przedsiębiorstw i deweloperów, powinien zapoznać się z sekcją Produkty dla przedsiębiorstw i deweloperów niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, jak przetwarzamy dane użytkownika.

Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym produktu firmy Microsoft lub konta firmy Microsoft udostępnionego przez organizację, aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje Produkty udostępnione przez Twoją organizację i Konto Microsoft.

Użytkownik może decydować o tym, z jakich technologii będzie korzystać i jakie dane udostępni. Gdy poprosimy użytkownika o podanie swoich danych osobowych, może odmówić. Jeśli użytkownik chce korzystać z usług firmy Microsoft, w przypadku wielu naszych produktów musi podać pewne dane osobowe. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na dostarczenie nam danych niezbędnych do udostępnienia mu określonego produktu lub funkcji, nie będzie mógł z nich korzystać. Analogicznie w sytuacji, w której musimy zbierać dane osobowe na mocy prawa lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a użytkownik nie udostępni nam niezbędnych danych, firma Microsoft nie będzie mogła zawrzeć takiej umowy.

Jeśli sytuacja dotyczy istniejącego produktu, z którego użytkownik już korzysta, firma Microsoft może być zmuszona wstrzymać lub anulować świadczenie danej usługi. Firma Microsoft powiadomi użytkownika o zaistnieniu takiej sytuacji. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest opcjonalne i użytkownik zdecyduje się tych danych nie Narzedzie do oceny strategii opcji, funkcje korzystające z tych danych, takie jak personalizacja, będą dla użytkownika niedostępne.

Pełny tekst Firma Microsoft zbiera dane od użytkownika poprzez wchodzenie z nim w interakcje Przyszle i opcjonalne transakcje w Indiach PPT udostępnianie mu swoich produktów do różnych opisanych poniżej celów, w tym w celu skutecznego prowadzenia działalności biznesowej oraz optymalizacji działania naszych produktów. Niektóre z tych danych użytkownik podaje nam w sposób bezpośredni, na przykład podczas tworzenia konta Microsoft, administrowania kontem licencji w swojej organizacji, przesyłania zapytania wyszukiwania do wyszukiwarki Bing, rejestrowania się na wydarzenie organizowane przez Microsoft, wydawania polecenia głosowego Cortanie, przekazywania dokumentu do usługi OneDrive, zakładania konta na platformie Microsoft lub kontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej.

Niektóre z tych danych zdobywamy, gromadząc informacje dotyczące interakcji użytkownika z naszymi produktami, sposobu korzystania z nich oraz doświadczeń użytkownika w tym zakresie, jak również dane na temat związanej z tym komunikacji. Otrzymujemy również dane od innych firm. Firma Microsoft chroni dane uzyskiwane od stron trzecich z zastosowaniem praktyk opisanych w niniejszym oświadczeniu, a także wszelkich dodatkowych ograniczeń nałożonych przez źródło danych.

Przyszle i opcjonalne transakcje w Indiach PPT Opcje kierownicy Trek FX

Te zewnętrzne źródła danych mogą się zmieniać z biegiem czasu, ale generalnie należą do nich m. Gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, może odmówić. Obsługa i udostępnianie wielu naszych produktów wymaga podania przez użytkownika pewnych danych osobowych.

Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na dostarczenie nam danych niezbędnych do obsługi i udostępniania określonego produktu lub określonej funkcji, nie będzie mógł z nich korzystać. W sytuacji, gdy dostarczenie danych osobowych jest opcjonalne i użytkownik zdecyduje się tych danych nie udostępniać, funkcje korzystające z tych danych, takie jak personalizacja, będą dla użytkownika niedostępne.

Zbierane przez nas dane zależą od kontekstu interakcji użytkownika z firmą Microsoft, dokonywanych przez użytkownika wyborów w tym ustawień prywatnościod wykorzystywanych produktów i funkcji, a także od lokalizacji użytkownika i obowiązujących przepisów.

Możemy gromadzić m.

Oświadczenie o ochronie prywatności w firmie Microsoft — ochrona prywatności w firmie Microsoft

Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz inne podobne dane kontaktowe użytkownika. Dane logowania. Hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje o zabezpieczeniach wykorzystywane do uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu do konta.

Dane demograficzne. Dane dotyczące wieku, płci, kraju i języka preferowanego przez użytkownika. Dane dotyczące płatności. Dane niezbędne do przetwarzania płatności użytkownika, takie jak numer instrumentu płatniczego np.

Efektywna prezentacja danych - Google Internetowe Rewolucje

Dane dotyczące subskrypcji i licencjonowania. Informacje dotyczące subskrypcji, licencji i innych uprawnień użytkownika. Dane dotyczące korzystania przez użytkownika z produktów firmy Microsoft. W niektórych przypadkach, takich jak kwerendy wyszukiwania, są to dane udostępniane w celu skorzystania z produktów. W innych przypadkach, takich jak raporty o błędach, są to dane, które generujemy.

Inne przykłady danych dotyczących interakcji to m. Dane dotyczące urządzenia użytkownika oraz wykorzystywanego przez niego produktu i używanych funkcji, w tym informacje na temat sprzętu i oprogramowania, wydajności naszych produktów, a także ustawień użytkownika. Na przykład: Historia płatności i konta. Dane dotyczące kupionych produktów oraz działań związanych z kontem.

Historia przeglądania. Dane dotyczące odwiedzanych stron internetowych.

Dane dotyczące urządzeń, łączności i konfiguracji. Dane dotyczące urządzeń użytkownika i ich konfiguracji oraz pobliskich sieci. Na przykład dane o systemach operacyjnych i innym oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, w tym klucze produktu.

Przyszle i opcjonalne transakcje w Indiach PPT Opcje binarne na koncie Australii Demo

Ponadto adres IP, identyfikatory urządzeń np. Raporty o błędach i dane dotyczące wydajności. Dane dotyczące wydajności produktów i wszelkich problemów napotkanych przez użytkownika, w tym raporty o błędach. Rozwiązywanie problemów i dane pomocy. Dane podane przez użytkownika w chwili skontaktowania się z firmą Microsoft z prośbą o udzielenie pomocy, takie jak dane na temat używanych produktów oraz inne szczegóły, które pomogą nam udzielić tej pomocy.

Na przykład dane kontaktowe lub dane uwierzytelniania, treść rozmów na czacie i innych formach kontaktu z firmą Microsoft, dane dotyczące stanu urządzenia oraz produkty używane w związku z prośbą o pomoc.

Gdy użytkownik kontaktuje się z firmą Microsoft, np. Dane dotyczące użycia robotów. Interakcje z robotami innych firm i umiejętnościami dostępnymi dzięki produktom firmy Microsoft Zainteresowania i ulubione.

Dane dotyczące zainteresowań i ulubionych elementów użytkownika, takich jak obserwowane drużyny sportowe, preferowane języki programowania, śledzone akcje lub miasta dodane w celu śledzenia pogody lub ruchu drogowego. Oprócz danych udostępnionych Inwestowanie Kriptovaliutai. przez użytkownika, jego zainteresowania i ulubione można również pozyskiwać w drodze wnioskowania lub na podstawie innych zgromadzonych przez nas danych.

Dane na temat wykorzystywanych treści.

Opis tematu

Informacje o treściach multimedialnych np. Wyszukiwania i polecenia. Kwerendy wyszukiwania i polecenia wydawane przez użytkownika podczas korzystania z produktów firmy Microsoft wyposażonych w funkcję wyszukiwania lub związaną z nią funkcję zwiększania produktywności. Dane głosowe. Dane tekstowe, wpisywane odręcznie i wprowadzane z klawiatury.

Dane tekstowe, wpisywane odręcznie i wprowadzane z klawiatury oraz powiązane z nimi informacje. Na przykład gdy firma Microsoft gromadzi dane wpisywane przez użytkownika odręcznie, zbiera informacje na temat lokalizacji instrumentu do pisania odręcznego na urządzeniu użytkownika. Obrazy i powiązane informacje, takie jak metadane obrazu. Na przykład firma Microsoft gromadzi obrazy dostarczane przez użytkowników korzystających z usługi Bing z obsługą obrazów.

Kontakty i relacje. Dane dotyczące kontaktów i relacji użytkownika, jeśli wykorzystuje on produkty firmy Microsoft do zarządzania kontaktami, do udzielania informacji innymi osobom i do komunikowania się z nimi oraz do zwiększania swojej produktywności. Dane społecznościowe. Informacje dotyczące relacji i interakcji użytkownika z innymi osobami i organizacjami, takich jak typy zaangażowania np.

Dane dotyczące lokalizacji. Dane dotyczące lokalizacji urządzenia użytkownika, które mogą być precyzyjne lub nie. Gromadzimy na przykład dane dotyczące lokalizacji przy użyciu globalnego satelitarnego systemu nawigacji GNSS np.

GPS oraz dane o pobliskich masztach telefonii komórkowej i hotspotach Wi-Fi. Lokalizację można również wywnioskować na podstawie adresu IP urządzenia oraz danych Przyszle i opcjonalne transakcje w Indiach PPT w profilu konta użytkownika.

Dane te identyfikują położenie z mniejszą precyzją, np. Inne dane wejściowe. Inne dane wejściowe podane podczas używania naszych produktów. Na przykład dane dotyczące przycisków naciskanych przez użytkownika na kontrolerze bezprzewodowym do konsoli Xbox podczas korzystania z sieci Xbox, dane ze śledzenia ruchów szkieletu podczas korzystania z technologii Kinect i inne dane z czujników, takie jak liczba kroków wykonywanych przez użytkownika podczas korzystania z urządzeń wyposażonych w odpowiednie czujniki.

Jeśli użytkownik korzysta z aplikacji Wydatki, na jego polecenie zbieramy również dane o transakcjach finansowych podawane przez wystawcę karty kredytowej, potrzebne do świadczenia usługi. Jeśli użytkownik uczestniczy w wydarzeniu w sklepie, zbierzemy dane, które dostarczy nam przy rejestracji oraz podczas wydarzenia, a w przypadku udziału w promocji z nagrodami zbierzemy dane wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym.

Zawartość plików i wiadomości wprowadzanych, przekazywanych, odbieranych, tworzonych i kontrolowanych przez użytkownika. Na przykład jeśli użytkownik wysyła plik za pomocą aplikacji Skype do innego użytkownika tej aplikacji, musimy pobrać zawartość tego pliku, aby wyświetlić ją użytkownikowi oraz drugiej wskazanej osobie. Kiedy użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail za pośrednictwem usługi Outlook.