Ansoff jako pierwszy dokonał klasyfikacji rodzajów dywersyfikacji na: Dywersyfikacja koncentryczna - polega na wprowadzeniu niewielkich modyfikacji do dotychczas oferowanych produktów przy niewielkich zmianach w technologii wytwarzania , umożliwiających zaoferowanie ich nabywcom którzy nie znajdowali się dotychczas w sferze zainteresowania przedsiębiorstwa. Strategia koncentracji Dywersyfikacją nazywamy poszerzenie przez firmę obszarów swojej działalności. Dywersyfikacja wertykalna —zwana również dywersyfikacją pionową, oznacza objęcie działalności dwóch faz: poprzedzającej oraz następną w stosunku do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa. To zróżnicowanie może wynikać z podziału na produkty i usługi ze względu na rodzaj klientów, różnic w procesach wytwórczych oraz rozszerzenia rynku zbytu w sensie geograficznym.

Ten typ dywersyfikacji był jednym z głównych kierunków rozwoju przedsiębiorstw w krajach bardzo wysoko rozwiniętych. Dywersyfikacja wertykalna —zwana również dywersyfikacją pionową, oznacza objęcie działalności dwóch faz: poprzedzającej oraz następną w stosunku do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa.

Strategia ta umożliwia zmniejszenie zależności pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami.

Przyklady powiazanej strategii dywersyfikacji Transakcje Opcje zapasow IMAX

Jako przykład można podać przedsiębiorstwo wytwarzające produkt, rozszerza swoją działalność dodatkowo o transport tego produktu dywersyfikacja wertykalna w przód.

Nie jest to jedyny istniejący podział dywersyfikacji.

Przyklady powiazanej strategii dywersyfikacji Sygnaly opcje binarne telegram

Opcje strategiczne w przedsiębiorstwie Dywersyfikacja niepowiązana to strategia wchodzenia w nowe dziedziny działalności, niepowiązane pod względem technicznym czy marketingowym z dotychczasową działalnością przedsiębiorstwa. Rozróżnienie rodzajów dywersyfikacji jest niezwykle ważne. Wiążą się one z różnym wpływem na wyniki działalności przedsiębiorstwa i ryzykiem niepowodzenia.

Przyklady powiazanej strategii dywersyfikacji Dowiedz sie, jak handlowac w transakcjach opcji akcji

Zatem w klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji jest to przedsięwzięcie polegające na wejściu i zaangażowaniu się przez przedsiębiorstwo w nowe branżetechnologie i rynki. Wiąże się to również z nabywaniem przez firmę nowych kompetencji w celu poznania jak i opanowania nowych rynków zbytu oraz umocnienia swej konkurencyjności.

Rodzaje H. Ansoff jako pierwszy dokonał klasyfikacji rodzajów dywersyfikacji na: Dywersyfikacja koncentryczna - polega na wprowadzeniu niewielkich modyfikacji do dotychczas oferowanych produktów przy niewielkich zmianach w technologii wytwarzaniaumożliwiających zaoferowanie ich nabywcom którzy nie znajdowali się dotychczas w sferze zainteresowania przedsiębiorstwa. Mogą to być przykładowo warianty produktów narzędzi, instrumentów muzycznych, przedmiotów codziennego użytku przeznaczone dla osób leworęcznych czy niepełnosprawnych. Dywersyfikacja horyzontalna - jest działaniem zorientowanym na dotychczasowych klientów i polega na zaoferowaniu im nowego produktu.

Jednakże w praktyce znaczna część stosowanych dywersyfikacji wiąże się z dotychczasowymi produktami oraz rynkami przedsiębiorstwa. Zakrzewska-Bielawskas. To zróżnicowanie może wynikać z podziału na produkty i usługi ze względu na rodzaj klientów, różnic w procesach wytwórczych oraz rozszerzenia rynku zbytu w sensie geograficznym.