Przeanalizujmy ich działanie na przykładzie z ropą. Nie ma sensu wyliczanie tego wszystkiego na własną rękę, bo zrobili to za nas w  roku panowie Fischer Black i Myron Scholes opisując model wyceny opcji, na podstawie którego powstały odpowiednie wskaźniki ułatwiające ludziom życie.

Dlaczego handlujemy transakcje opcji

Ostrzeżenie o ryzyku dotyczące opcji walutowych Opcja jest sklasyfikowana jako produkt czerwony, ponieważ postrzega się ją jako złożony produkt inwestycyjny o wysokim ryzyku. Musisz mieć świadomość, że przy zakupie opcji walutowej Twoja potencjalna strata, jeśli opcja nie osiągnie ceny wykonania w dniu wygaśnięcia, jest równa kwocie premii zapłaconej za opcję wraz ze wszelkimi opłatami, w tym opłatami za transakcję.

Dlaczego handlujemy transakcje opcji

Na niektórych rynkach Dlaczego handlujemy transakcje opcji używa się depozytów zabezpieczających, przez co kupujący nie płacą pełnej premii za opcję w momencie jej zakupu.

W takiej sytuacji możesz otrzymać wezwanie do zapłacenia depozytu zabezpieczającego dla opcji o wartości maksymalnej równej tej premii.

Dlaczego handlujemy transakcje opcji

Jeśli tego nie zrobisz, pozycja może zostać zamknięta lub zlikwidowana. Wystawienie opcji wiąże się ze znacznie większym ryzykiem niż zakup opcji. Do utrzymania pozycji może System obrotu mozgowego wymagany depozyt zabezpieczający, a strata może znacznie przekroczyć otrzymaną premię.

Dlaczego handlujemy transakcje opcji

Wystawiając opcję, zobowiązujesz się w obliczu prawa do zakupu lub sprzedaży aktywów bazowych, jeśli opcja zostanie wykorzystana, niezależnie od wielkości różnicy między ceną rynkową a ceną wykonania.

Jeśli posiadasz już aktywa bazowe, do sprzedaży których się zobowiązujesz, Twoje ryzyko będzie mniejsze. Jeśli nie posiadasz tych aktywów bazowych, Twoje ryzyko może być nieograniczone.

Dlaczego handlujemy transakcje opcji

Wystawianie niepokrytych opcji powinny rozważać tylko doświadczone osoby i tylko po zabezpieczeniu wszystkich szczegółów odpowiednich warunków i potencjalnej ekspozycji na ryzyko. Duńskie banki mają obowiązek klasyfikowania produktów inwestycyjnych oferowanych klientom detalicznym jako produktów zielonych, żółtych lub czerwonych, w zależności od złożoności produktu i ryzyka z nim związanego.

Ultimate4Trading Prace

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj Philip Heymans Alle