Twórcą wskaźnika jest John Bollinger, od którego nazwiska pochodzi nazwa. Reverse on Opposite - ta funkcja zamyka poprzednią pozycję po pojawieniu się sygnału przeciwnego. Wówczas nie widząc dokładnie, w którym momencie oraz w którą stronę dojdzie do wybicia. Jego kierunek jest najczęściej zgodny z ruchem, który doprowadził do pierwszego wyraźnego przebicia wstęgi np. Źródło: MetaTrader 4.

Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

Bollinger Tape Francais.

W przypadku rozmów oraz korespondencji elektronicznej związanych ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub  doradztwa inwestycyjnego zapis rozmowy zostanie udostępniony na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób Bollinger Bollinger Bands. miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty.

System handlu rentownosci Chaos

Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji.