Rezultat tego porównania wprowadzany jest na specjalny enkoder który wyprowadza wartość cyfrową sygnału wejściowego w stosownej formie binarnej. Przetwornik podwójnie całkujący zamienia wartość średnią napięcia mierzonego na czas tX.

Odejmowanie w systemie binarnym

Signal to noise — wartość w dB jest to stosunek sygnału do szumu. Rozdzielczością przetwornika nazywamy długość słowa wejściowego najmniejsza zmiana sygnału wyjściaktórą wyrażamy w bitach. Błąd względny - stosunek błędu bezwzględnego patrz wyżej do napięcia odniesienia przetwornika.

Account Options

Błąd bezwzględny czyli największa różnica między zmierzonym napięciem wyjściowym a wynikającym z założeń jakie ma wytwarzać idealny przetwornika na wyjściu przy danym wejściu. Dla przetwornika liniowego określone wzorem[ potrzebny przypis ]: Δ. Im niższa różnica między tymi napięciami, tym większą dokładnością będzie charakteryzował się sygnał cyfrowy powstały w wyniku konwersji. Im więcej bitów jest używanych do zapisu jednego stanu sygnału, tym lepszy i bardziej dokładny jest otrzymany cyfrowy sygnał.

Niektóre cyfrowe czujniki są tak naprawdę czujnikami analogowymi z wbudowanymi przetwornikami analogowo-cyfrowymi.

Menu nawigacyjne

Prawdziwe cyfrowe czujniki generują cyfrowy sygnał w sposób bezpośredni. Czujnik taki może wygenerować różne wartości, ale muszą one wzrastać stopniowo.

Bezposrednie sygnaly binarne

Wykresy sygnałów cyfrowych zwykle swym wyglądem przypominają schody zobacz rysunek 5. Wykres stanów sygnału cyfrowego Przykładem cyfrowego czujnika jest cyfrowy kompas. Określa on kierunek, w którym jest zwrócony, wysyłając 9-bitowy odczyt przyjmujący wartość od 0 do sygnał może przyjąć możliwych wartości. Sygnał wyjściowy czujnika Analogowy czujnik generuje analogowy sygnał w postaci płynnych zmian napięcia.

Spis treści

To, jak często sygnał jest sprawdzany i zamieniany na liczbę zależną od jego poziomu, określane jest mianem częstotliwości próbkowania. Innymi słowy można powiedzieć, że częstotliwość próbkowania jest odwrotnością różnicy czasu między dwiema kolejnymi próbkami.

Effective Number of Bits która jest pomiarem rzeczywistej rozdzielczości przetwornika. Rozdzielczość może być również wyrażona w woltach. W praktyce nie jest możliwe dokładne odtworzenie samego sygnału na podstawie wygenerowanych wartości liczbowych ze względu na błąd kwantyzacji.

Zwykle nie jest możliwe odtworzenie dokładnie takiego samego sygnału na podstawie wartości liczbowych, ponieważ dokładność jest ograniczona przez błąd kwantyzacji. Jednak wiarygodne odwzorowanie sygnału jest możliwe do osiągnięcia, gdy częstotliwość próbkowania jest równa co najmniej podwojonej najwyższej częstotliwości składowej sygnału twierdzenie o próbkowaniu.

  • Przetwornik cyfrowo-analogowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
  • Wszystkie te wielkości są z natury ciągłe.
  • Fakty dotyczace inwestycji Bitcoin
  • Forex handluje wolne filmy edukacyjne

Dowolny rodzaj przetworników stosuje jedną z powyższych metod. Przykładem przetwarzania analogowo-cyfrowego jest wczytanie obrazu przez skaner do postaci bitmapy, gdzie powierzchnia obrazu zostaje podzielona na odpowiednią ilość jednolitych wewnętrznie pikselia różnice barw między pikselami są ujęte w postaci skokowo zmieniających się wartości w określonej w urządzeniu rozdzielczości kwantowania.

Bezposrednie sygnaly binarne

Podobnie wygląda kwantyzacja dźwięku, polegająca na zapisaniu zmian w czasie w postaci wartości zmieniających się skokowo, oraz skokowym przedstawieniu obwiedni widma. Przetwornik o porównaniu bezpośrednim[ edytuj edytuj kod ] Przetwornik o przetwarzaniu bezpośrednim nazywany także flash działa na zasadzie bezpośredniego i zazwyczaj jednoczesnego porównania wartości napięcia wejściowego z szeregiem napięć odniesienia reprezentujących poszczególne poziomy kwantowania za pomocą szeregu komparatorów analogowych.

Rezultat tego porównania wprowadzany jest na specjalny enkoder który wyprowadza wartość cyfrową sygnału wejściowego w stosownej formie binarnej.

Bezposrednie sygnaly binarne

Podstawową zaletą takich przetworników jest szybkość działania czas przetworzenia na którą składają się wyłącznie dwa czynniki: opóźnienie na komparatorze analogowym oraz opóźnienie na enkoderze cyfrowym. Niestety ogromna szybkość okupiona jest relatywnie małą rozdzielczością oraz dokładnością.

Zwiększenie rozdzielczości o kolejny bit wymaga podwojenia ilości elementów i zwiększenia precyzyjności napięć odniesienia uzyskiwanych zazwyczaj z dzielnika rezystorowego wysokostabilnego napięcia odniesienia wewnętrznego lub zewnętrznego.