IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi , z wizją rozwoju nowoczesny rynek finansujący dynamiczne przedsiębiorstwa, niższe niż na rynku regulowanym wymogi formalne dopuszczeniowe oraz wynikające z obowiązków informacyjnych , niskie koszty debiutu i notowań, doskonała ekspozycja firmy na inwestorów, prestiż i renoma organizatora rynku, promocja i rozpoznawalność firmy. W przypadku gdy Zarząd Giełdy stwierdzi niezgodności w zaprezentowanych mu dokumentach i oświadczeniach lub też ma jakiekolwiek wątpliwości co do spółki, może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. NewConnect ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw. Aby pracować na takim stanowisku, trzeba świetnie znać rynek giełdowy, pozagiełdowy oraz alternatywny system obrotu.

Alternatywny system obrotu – na czym to polega?

Jedno z miejsc, w których przeprowadzane są wtedy operacje, to alternatywny system obrotu w skrócie ASO. Jakimi prawami rządzi się taka platforma i kto o tym decyduje? Czy dokonywane na niej transakcje są bezpieczne i w jakikolwiek sposób regulowane? Jak się nazywa alternatywny system obrotu GPW w Polsce?

Systemy obrotu sredniego biura

Co to jest alternatywny system obrotu? Rynek ASO w Polsce jest często mylony z obrotem pozagiełdowym, choć to dwa zupełnie inne systemy. Ten drugi stanowi część rynku regulowanego, na którym obrót odbywa się poza Giełdą Papierów Wartościowych.

Najważniejsza cecha odróżniająca alternatywny system obrotu od tego pozagiełdowego to fakt, że ASO nie należy do rynku regulowanego. Rynek ASO w Polsce to de facto dwa różne systemy.

Systemy obrotu sredniego biura

Inny model ASO to Catalyst, który współorganizują dwie wspomniane wyżej jednostki. Ta platforma powstała dwa lata później — w roku.

Systemy obrotu sredniego biura

NewConnect jako alternatywny system obrotu akcjami Alternatywny system obrotu NewConnect to rynek ASO przeznaczony przede wszystkim dla małych i średnich firm.

Stworzono go z myślą o rosnących w siłę przedsiębiorstwach, którym dodatkowy kapitał przyda się do dalszego rozwoju. NewConnect to platforma dla firm z wielu branż, a jego największą zaletą jest bardziej liberalne podejście do pozyskiwania instrumentów finansowych od tego, które obowiązuje na rynku giełdowym.

NewConnect - nowa propozycja GPW dla spółek i inwestorów 30 sierpnia r. To również nowa propozycja GPW dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.

Najważniejsze cechy alternatywnego systemu obrotu NewConnect, o których powinien wiedzieć każdy potencjalny uczestnik, to między Systemy obrotu sredniego biura niższy koszt związany z wejściem na rynek brak minimalnego poziomu kapitalizacjimniej formalności i więcej wolności dla przedsiębiorstw, okazja dla uczestnika do wypromowania się, większe ryzyko związane z inwestycją przy jednocześnie potencjalnej wyższej stopie zwrotu, renoma gwarantowana przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Czy NewConnect jest rynkiem regulowanym?

Systemy obrotu sredniego biura

Mimo że NewConnect działa poza rynkiem regulowanym, to odbywające się na nim operacje muszą być zgodne z pewnymi zasadami. Ustala je Giełda Papierów Wartościowych, która jest organizatorem tego alternatywnego systemu obrotu, a dzięki temu NewConnect posiada formalnie status rynku zorganizowanego.

Rynek kapitałowy

Obecność pewnych wymogów w praktyce przekłada się na to, że NewConnect działa na podstawie dokumentu o nazwie Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu. Obie formy rynku Catalyst tworzą alternatywny system obrotu.

Mogą w nim uczestniczyć na przykład instytucje kredytowe lub przedsiębiorstwa inwestycyjne z Polski i zagranicy.

 • Все это было лишено всякого смысла.
 • NewConnect - O rynku
 • Najbezpieczniejsze warianty binarne
 • Strategia handlu puzzle
 • Убирайся отсюда немедленно, или я вырву эту булавку из твоих ноздрей и застегну ею твой поганый рот.
 • Co to jest alternatywny system obrotu i jak wygląda w Polsce?

Podmioty działające w ramach Catalyst mogą dokonywać transakcji na wszystkich instrumentach finansowych, na rachunek swój lub klienta. Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z powstania alternatywnego systemu obrotu Catalyst? Podmioty uczestniczące w tym alternatywnym systemie obrotu mają szansę zwiększyć swoją wiarygodność w oczach potencjalnych klientów czy inwestorów.

System Catalyst umożliwia wypromowanie działań nie tylko przedsiębiorstwa, ale także powiatu lub regionu. Firmy lub instytucje publiczne mogą pozyskać dodatkowy kapitał taniej, dzięki czemu dokonają inwestycji zgodnie z planem.

Kim jest certyfikowany doradca ASO? Certyfikowany doradca ASO ma bardzo szeroki zakres zadań. To osoba, która przede wszystkim doradza uczestnikomalternatywnego systemu obrotu w kwestii funkcjonowania systemów NewConnect lub Catalyst.

Systemy obrotu sredniego biura

Pomaga emitentom dokonywać operacji Systemy obrotu sredniego biura instrumentach finansowych w ramach ASO oraz wypełniać ich obowiązki informacyjne. Aby pracować na takim stanowisku, trzeba świetnie znać rynek giełdowy, pozagiełdowy oraz alternatywny system obrotu.

Infrastruktura rynku oraz zakres usług maklerskich - Komisja Nadzoru Finansowego

Jak zostać certyfikowanym doradcą ASO? Celem testu jest sprawdzenie wiedzy, którą powinien posiadać kandydat, by móc współpracować z Autoryzowanym Doradcą w alternatywnym systemie obrotu. Szczegółowe informacje na temat planowanych egzaminów można Strategia handlowa swap, chociażby na oficjalnej stronie internetowej NewConnect.

Zainteresowany kandydat zapozna się tam z regulaminem, opłatami oraz planowanymi terminami kolejnych sesji egzaminacyjnych.

 • Podział rynku kapitałowego[ edytuj edytuj kod ] Według kryterium miejsca obrotów rynek kapitałowy dzieli się na: rynek publiczny — propozycja nabycia instrumentów finansowych jest kierowana do co najmniej osób lub do nieoznaczonych adresatów, w dowolnej formie i w dowolny sposób; rynek niepubliczny — propozycja nabycia instrumentów finansowych jest kierowana do imiennie wskazanych osób w liczbie mniejszej niż
 • Rynek kapitałowy – Wikipedia, wolna encyklopedia
 • Niepewna opcja binarna
 • Handel egzotycznymi opcjami trwajacymi
 • CRS Zasady obrotu giełdowego Na giełdzie inwestorzy mogą inwestować wieloma różnymi — pod względem konstrukcji, ryzyka, oraz potencjału — instrumentami finansowymi.
 • Infrastruktura rynku oraz zakres usług maklerskich - Komisja Nadzoru Finansowego

Alternatywny system obrotu to system coraz bardziej zyskujący na popularności w Polsce. Zarówno niewielkie przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne czy zagraniczni inwestorzy doceniają taką bardziej liberalną formę dokonywania transakcji kupna i sprzedaży aktywów.

Rynek ASO nie jest wolny od zasad i ograniczeń, dzięki czemu Giełda Papierów Wartościowych może sprawować kontrolę nad bezpieczeństwem jego funkcjonowania.