Poprawka wyświetlania remanentu archiwalnego po użyciu podglądu kartoteki towarowej. W Lublinie proponujemy sprawdzarki cen, które doskonale komunikują się z siecią sklepową i szybko wskazują właściwą cenę towaru. Poprawka możliwości zmiany stawki VAT w przypadku usług.

Możliwość automatycznej archiwizacji faktur na dysku jako pdf. Wyświetlanie ostrzeżenia podczas rozliczania płatności o istnieniu księgowań z datami przyszłymi.

Możliwość włączenia ostrzeżenia dźwiękowego przy kompletacji.

Podsumowanie kasy w rozbiciu na stanowiska. Możliwość ustawienia domyślnych kont bankowych do druku na fakturach. Poprawka automatycznego zerowania liczników faktur i korekt. Poprawka aktualizacji stanów rzeczywistych wg teoretycznych przy wielu magazynach. Przyśpieszenie wyświetlania magazynu i listy System handlowy Alfa 20. Podgląd listy zakupów nabywcy z poziomu WZki. Definiowanie ilości przypisanej alternatywnym kodom kreskowym. Możliwość kompletacji w ilościach ułamkowych i wg ilości przypisanych kodom alternatywnym.

Konfiguracja kolektora przeniesiona do modułu wymiany danych.

Czytaj więcej Kasy fiskalne Poszukujesz sprawdzonych kas fiskalnych? Jeśli tak to napisz, zadzwoń lub po prostu przyjedź do nas osobiście. Pomożemy wybrać Ci urządzenie, którego parametry będą dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Rozszerzony podgląd magazynu [F11] wyświetla znaczniki towarów GTU. Możliwość wyłączenia wydruku artybutów JPK na fakturach i korektach. Do kompletacji dodane pozycjonowanie w tabeli. Dokładniejsze wyliczanie zysku dla korekt ilości dotyczących towaru o różnych cenach zakupu.

System handlowy Alfa 20

Poprawiona szybkość zakładania nowej kartoteki. Rozszerzona informacja o towarze w innych magazynach. Poprawka oznaczania proponowanego MPP dla dostaw o wartości bliskiej zdefiniowanemu limitowi. Dodana informacja o narzucie w Tabeli o skumulowanej sprzedaży towarów.

System handlowy Alfa 20

Możliwość zdefiniowania domyślnej jednostki miary. Poprawka metody wyszukiwania towarów przy przecenach hurtowych. Dodany znacznik Samofakturowania. Dodana możliwość druku NIPu na paragonie fiskalnym dla drukarek Posnet. Poprawka błędu przy realizacji zamówienia na WZkę bez kontroli stanów. Podpowiedź oznaczania zakupu jako podlegającego Mechanizmowi Podzielonej Płatności.

Aktualności

Możliwość druku NIPu na paragonach fiskalnych jeśli urządzenie na to pozwala. Poszerzona lista filtrów predefiniowanych w Obrotach i Rozliczeniach. Możliwość zdefiniowania wszystkich towarów jako powodujących MPP. Poprawka niektórych komunikatów przy wprowadzaniu przedpłat przy aktywnym MPP. Możliwość druku NIPu na paragonach fiskalnych do faktur jeśli urządzenie na to pozwala. Opcjonalny druk numeru i kwoty w postaci kodu kreskowego również na KP. Poprawka wydruku nazwy konta bankowego dla kont.

New Build Alpha Tersakit -- Alpha Setelah DiBuff -- Alpha Mobile Legends -- Build Alpha Terbaru

Poprawka kompletacji towarów w przypadku kartotek skasowanych. Dodany wydruk "dookreślenia" faktury dla faktur zbiorczych. Liczba kont bankowych firmy zwiększona do sześciu. Kwota na fakturze może być drukowana dodatkowo w formie kodu kreskowego.

System handlowy Alfa 20

Drukowanie w formie kodu kreskowego danych odbiorcy ujętych w nawias klamrowy. Współpraca z terminalem kart płatniczych Planet.

Alfa - GODZINY OTWARCIA | ALFA CENTRUM

Poprawka wyświetlania informacji o magazynie dla dostaw zbiorczych z PZek do różnych magazynów. Dodane zabezpieczenie przed możliwością wyświetlania błędnego podsumowania WZki w trakcie edycji. XML danych kontrahentów po ich aktualizacji od wskazanej daty. Możliwość hurtowego kasowania towarów o stanach zerowych z magazynu. Kontrola zmiany daty w systemie północ.

Alfa Poland 8BPC - Alfa Poland

Rozszerzona obsługa dotycząca funkcji specjalnych obuwie. Możliwość określenia magazynów dla których towar przyjmowany z MMek będzie "w drodze". Poszerzone pola danych o kontrahenach: Nazwa, Miasto, Ulica, eMail. Możliwość pracy z drukarkami fiskalnymi w których stawka "zw. Obsługa serwera DF w wer 2. Notatnik przypisany do kontrahentów.

Możliwość automatycznej archiwizacji faktur na dysku jako pdf. Wyświetlanie ostrzeżenia podczas rozliczania płatności o istnieniu księgowań z datami przyszłymi. Możliwość włączenia ostrzeżenia dźwiękowego przy kompletacji. Podsumowanie kasy w rozbiciu na stanowiska. Możliwość ustawienia domyślnych kont bankowych do druku na fakturach.

Obsługa wyboru formatu wydruku metek z wielu plików z formatkami. Poprawka wyświetlania spisu remanentowego po skasowaniu pozycji dla ustawienia "ukryj skasowane". Dodana kompletacja dokumetu wydania wg kodów kreskowych lub System handlowy Alfa 20 towarów. Poprawka edycji spisu remanentowego uruchamianej klawiszem cyfrowym dla ilości ułamkowych. Możliwość automatycznego rozliczania płatności na podstawie pliku csv z kwotami.

Możliwość określenia stanów minimalnych dla ilości sumarycznych ze wszystkich magazynów. Możliwość trwałego oznaczania dokumentów w rejestrach VAT. Możliwość zdefiniowania innego obrazka LOGO drukowanego na fakturach dla każdego magazynu. Poprawka wyświetlania remanentu archiwalnego po użyciu podglądu kartoteki towarowej. Do Informacji o Transakcjach dodano adres kontrahenta.

Dodana funkcja sprawdzająca unikalność kodów kreskowych w systemie. Eksport przelewów do pliku może uwzględniać split payment. Poprawka zaokrągleń na walutowych korektach drugich i kolejnych. Rejestrowanie kosztów transportu dla System handlowy Alfa 20.

Łatwe uruchamianie zdalnej pomocy. Poprawka zapisu dodatkowych form płatności dla faktur wystawianych do WZek 1. Wewnętrzny notatnik również dla korekt wydania.

6BT 8BT 6GT 8GT

Poprawka przeliczania korekt faktur exportowych w przypadku zmiany stawki VAT. Zabezpieczenie przed wartością faktury prezkraczającą 9 bilionów. Poprawka błędu definicji zestawów dla zmienionej stawki VAT 1. Poprawka wyświetlania informacji o opakowaniach zbiorczych przy dodawaniu pozycji do WZki. Wydruk pozycji remanentu możliwy w jednej linii bez symbolu, kodu i indeksu, dla krótkiej nazwy.

Uwzględnienie daty zakupu i wpływu faktury na wydruku PZki. Poprawka możliwości zmiany stawki VAT w przypadku usług.

Usunięty problem ze zmiennym separatorem dziesiętnym w systemie. Przekazywanie adresu email przy mailowaniu Tabeli rozliczeń z kontrahentem. Możliwość wydruku na fakturze wartości pomocniczej w miejsce ceny na poszczególnych pozycjach. Dodany opis tekstowy kartotek dostępny z poziomu magazynu. Wydłużony teskst stały drukowany pod fakturami i WZkami.

Rozbudowany wydruk dotyczący terminów ważności.

Poprawka błędu bilansu po otwarciu dostawy, jeśli towar z niej jest zarezerwowany na fakt. Poprawka zapisu do przychodu kartotek zakładanych automatycznie w wariancie braku przeceny. Możliwość modyfikacji danych kontrahenów od wprowadzonej daty aktualizacji. Mozliwość automatycznego zakładania nowej kartoteki dla dostaw towaru w nowej cenie sprzedaży. Wydruk ceny netto i brutto na WZkach, jeśli określono wydruk z cenami. Możliwość eksportu przelewów do pliku XML typ eliksir Modyfikacja zamówień w module serwisowym statusy, dostawcy, wydruki.

Możliwość sprzedaży wg symbolu, kodu kreskowego lub indeksu z pola z nazwą.

Promocje miesiąca

Możliwość wystawienia korekty zbiorczej na kwoty ujemne. Usunięty problem z wydrukiem faktur zawierających ilości zerowe dla KGO. Możliwość drukowania bezpośrednio do eMaila wydruk jako załącznik PDF. Możliwość jednoczesnego rozliczania płatności i eksportu do bankowego pliku wymiany. Opcjonalny wydruk informacji o KGO na fakturze. Możliwość dołączenia informacji o formie płatności na paragonie fiskalnym.

Eksport faktur w formacie PC-Market.