W celu zniesienia obowiązującego zakazu importu strona polska powinna podjąć odpowiednie kroki opisane w udostępnionym przez Agencję Kwarantanny i Inspekcji Zwierząt, Roślin i Produktów z Morza dokumencie pt. Bank of Korea[ edytuj edytuj kod ] Ta sekcja od wymaga zweryfikowania podanych informacji. Import z Polski do Korei Południowej części świeżych warzyw jest zakazany np. Właściciele kapitału spekulacyjnego, wpuszczonego do kraju kilka lat wcześniej, masowo wycofywali swoje wkłady.

Strona glowna system handlu w Korei

Instytucją zajmującą się kwestiami norm technicznych i jakościowych oraz ich standaryzacją jest Koreańska Agencja Standardów i Technologii, która działa w ramach Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii - Ministry of Trade, Industry and Energy. KATS zajmuje się m.

W odpowiedzi na pojawiające się oznaki ożywienia gospodarczego w gospodarce światowej, wśród koreańskich przedsiębiorstw odczuwalny był wzrost zainteresowania Polską jako odpowiednim miejscem lokowania inwestycji. O ile w r. W r. W chwili obecnej PAIiIZ obsługuje 5 projektów koreańskich w Polsce, których wartość wyniesie 40 mln euro, a liczba potencjalnych miejsc pracy ok. Z kolei m.

Do kompetencji KATS należy także rozwijanie koreańskich standardów KS oraz ich ujednolicanie z innymi regulacjami rządowymi. Ponadto Strona glowna system handlu w Korei prowadzi konsultacje z innymi organizacjami prywatnymi w celu opracowania norm i certyfikatów.

Licencje, certyfikaty, świadectwa

Korea uznaje powszechnie stosowane na świecie standardy zarządzania jak np. Odpowiednie regulacje prawne rząd koreański wdrożył w r.

Fotograf ukazuje różnice między Koreą Północną a Południową

Cztery lata później, w roku przedsiębiorstwa koreańskie przyjęły system zarządzania środowiskiem ISO Oprócz standardów międzynarodowych Korea stosuje krajowe standardy przemysłowe KS — to normy ustanowione na podstawie ustawy o standaryzacji w przemyśle Industrial Standardization Act. Koreańskie standardy KS mogą być podzielone na 21 działów, począwszy od podstawowych norm A do informacji X. Mogą być także podzielone na trzy rodzaje standardów, jak na przykład: "Standard produktu", który określa m.

KS jest systemem certyfikacji potwierdzającym, że dany produkt lub usługa przeszły odpowiednie testy i kontrole oraz spełniają odpowiednie normy Strona glowna system handlu w Korei i bezpieczeństwa określone w ustawie o standaryzacji w przemyśle. Co pięć lat, KATS dokonuje weryfikacji koreańskich standardów KSaby je potwierdzić, zmienić lub wycofać w zależności od potrzeb przemysłu.

Ocena zgodności

KATS może dokonać korekty w KS co pięć lat, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami Jak zlozyc opcje binarne ułatwić rozwój nowych technologii. Członkowie KISC to najczęściej specjaliści od przemysłu, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji badawczo-rozwojowych i grup konsumenckich.

Strona glowna system handlu w Korei

Dokonują oni przeglądu i podejmują decyzje w sprawie standardów KS, a także w sprawie przyjęcia przez Koreę standardów międzynarodowych. Do jego zadań należy m. KFDA zajmuje się też dopuszczaniem do sprzedaży produktów spożywczych co wymaga niejednokrotnie przedstawienia dokładnego składu produktów wraz z opisem stosowanych technologii i schematu produkcji, co w niektórych przypadkach przyczyniało się do rezygnacji polskich eksporterów z wejścia na rynek Republiki Korei w obawie przed możliwością skopiowania ich technologii produkcji i samych produktów.

 • Korea Południowa | Portal Promocji Eksportu | Handel z Polską
 • Według danych Export-Import Bank of Korea całkowita wartość inwestycji koreańskich w Polsce to blisko 1,4 mld dol.
 •  - А как же принцип Бергофского.
 • Opcje zapasow niewykwalifikowanych i opcje promocyjne

Standardami z zakresu technologii informatycznych, łączności radiowej i nadawczej zajmuje się Stowarzyszenie Technologii Telekomunikacyjnych The Telecommunications Technology Association — TTA. Stowarzyszenie ustanawia standardy branżowe i odegrało znaczącą rolę w tworzeniu obecnego koreańskiego systemu norm informacyjno-telekomunikacyjnych.

TTA współpracuje również z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami standaryzacyjnymi. Ocena zgodności Jednym z zadań KATS jest ustanawianie wytycznych dla rządu i prywatnych firm do oceny wiarygodności i certyfikacji.

 • Stosunki dwustronneAmbasada Republiki Korei w Polsce
 • Treść tej sekcji może nie być zgodna z zasadami neutralnego punktu widzenia.
 • Instytucją zajmującą się kwestiami norm technicznych i jakościowych oraz ich standaryzacją jest Koreańska Agencja Standardów i Technologii, która działa w ramach Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii - Ministry of Trade, Industry and Energy.
 • Codl Nie moge natychmiast kupic i handlowac bitquoinami

Pełni także nadzór w zakresie oznakowania produktów zgodnie z koreańskimi standardami oraz zajmuje się karaniem producentów, których wyroby nie spełniają koreańskich norm. Korea ma dość rozbudowany system regulacji dla produktów biotechnologicznych.

Handel z Polską

Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa MAFRA zajmuje się kwestiami związanymi z oznakowaniem nieprzetworzonych produktów biotechnologicznych i dokonywaniem oceny ryzyka dla środowiska upraw biotechnologicznych. Nad bezpieczeństwem żywności z upraw biotechnologicznych i oznakowaniem przetworzonych produktów spożywczych czuwa wspomniany już Koreański Nadzór ds.

Strona glowna system handlu w Korei

W odniesieniu do Polski dotyczy to aktualnie producentów i produktów mięsa wieprzowego i drobiowego. Szczegółowa kontrola producentów i stosowanie przepisów mających zastosowanie jedynie na rynku koreańskim są często bardzo uciążliwe dla polskich i unijnych przedsiębiorców.

Menu nawigacyjne

Etykiety i oznakowanie Wszystkie przesyłki handlowe wjeżdżające do Korei Południowej muszą mieć oznaczenie dotyczące kraju pochodzenia. Wykaz określający kody kraju pochodzenia publikowany jest na stronie internetowej Koreańskiej Służby Celnej KCS — wykaz oznaczeń kraju pochodzenia jest zgodny z numerami Zharmonizowanego Systemu Kodów Harmonized System Code.

Strona glowna system handlu w Korei

Inne wymogi w zakresie oznakowania i etykietowania dla określonych produktów, takich jak produkty farmaceutyczne i spożywcze, są objęte szczególnymi regulacjami koreańskich agencji rządowych odpowiedzialnych za te obszary.

Koreański Nadzór ds.

ZBH, WPHI, COIE

MAFRA ma również swój własny zestaw standardów w zakresie oznaczeń kraju pochodzenia dla produktów rolnych. Lokalni importerzy zwykle sami drukują etykiety w języku koreańskim, gdy przywożą niewielkie ilości produktów.

W tej sprawie musza się jednak konsultować ze służbami celnymi.

 1. PAIH | Korea Południowa
 2. Сьюзан, подшучивая над ним, часто говорила, что напоить его не составляет никакого труда.
 3. Korea Południowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
 4. Korea Południowa | Główny Inspektorat Weterynarii
 5. Przeglad demo opcji binarnych

W przypadku importowanych leków, wszystkie pojemniki i opakowania muszą być wyraźnie oznaczone na zewnątrz w zakresie: kraju pochodzenia oraz nazw i adresów producenta i importera nazwy produktu daty produkcji i numeru partii nazwy i masy składników.