Przekazywanie i przejmowanie kontroli nad udostępnioną zawartością Przekazywanie kontroli Jeśli chcesz, aby inny uczestnik spotkania wprowadzał zmiany w pliku, pomógł Ci w prezentacji lub coś pokazał, możesz przekazać mu kontrolę. Podczas udostępniania kontroli ta osoba może dokonywać wyborów i edycji oraz wprowadzać inne modyfikacje na udostępnionym ekranie. Microsoft Teams wysyła powiadomienie do tej osoby, aby poinformować go o udostępnieniu kontroli.

Zawieszenie opcji

Zobacz: Przyłączanie Maca do serwera kont sieciowych. Dopuszczaj tylko tych użytkowników: Współdzielenie ekranu ograniczone jest tylko do wskazanych użytkowników. Jeśli wybrane zostało dopuszczanie tylko wskazanych użytkowników, kliknij w przycisk dodawania na dole listy użytkowników, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności: Wybierz użytkownika z listy Użytkownicy i grupy, zawierającej wszystkich użytkowników Twojego Maca oprócz użytkowników tylko do udostępniania oraz użytkownika Gość.

Możesz rozpocząć udostępnianie dźwięku systemowego, gdy wybierasz element, który chcesz udostępnić z poziomu zasobnika lub gdy już udostępniasz zawartość.

Udostępnianie ekranu w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udzielanie kontroli nad zawartością udostępnioną Uwaga: Podczas udostępniania aplikacji przekazuj kontrolę tylko zaufanym osobom. Osoby, którym nadaje się kontrolę, mogą używać poleceń, które mogą mieć wpływ na system lub inne aplikacje.

Wysoka platforma selekcyjna

Podjąłeś kroki, aby zapobiec temu problemowi, ale nie przetestowano każdej możliwej konfiguracji. Po zakończeniu udostępniania ekranu możesz ponownie włączyć odtwarzanie wideo.

Niestandardowy rozmiar skalowania w systemie Windows 10.

Dlaczego nie mogę udostępnić ekranu w Skypie? Aby korzystać z udostępniania ekranu, musisz mieć najnowszą wersję Skype'a. Jaka przepustowość jest wymagana do udostępniania ekranu w Skypie?

  1. Broker wyboru Vergleich.
  2. Prywatność i bezpieczeństwo Jak mogę udostępnić swój ekran?
  3. Ekran można udostępniać podczas rozmowy audio lub wideo w Skypie.
  4. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby udostępnić prezentację PowerPoint ostatnio pracowaną, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "udostępnianie prezentacji programu PowerPoint".
  5. Jak udostępnić ekran w Skypie? | Pomoc techniczna Skype
  6. Pokaż cały ekran, w tym powiadomienia i inną aktywność na pulpicie.

Aby udostępniać dźwięk systemowy, wybierz pozycję Udostępnij w kontrolkach spotkania, a następnie wybierz opcję Dołącz dźwięk systemowy. Podczas udostępniania dźwięku systemowego do spotkania zostanie dołączony cały dźwięk, w tym dźwięki powiadomień. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania dźwięku systemowego, zobacz Udostępnianie dźwięku systemowego podczas spotkania w aplikacji Teams.

Strategia mozliwosci wytwarzania dochodow

Uwaga: Obecnie udostępnianie dźwięku systemowego jest obsługiwane tylko na urządzeniach z systemem Windows. Udostępnianie slajdów programu PowerPoint podczas spotkania Jeśli udostępnisz plik programu PowerPoint podczas spotkania, uczestnicy otrzymają pewne specjalne możliwości: Będą mogli przechodzić do innych slajdów bez przerywania głównej prezentacji. Będą mogli z powrotem zsynchronizować swój widok z widokiem prezentera jednym kliknięciem. Wybierz pozycję Udostępnij W sekcji PowerPoint wybierz odpowiedni plik.

Włączanie lub wyłączanie współdzielenia ekranu na Macu

Wybierz pozycję Przeglądaj, aby znaleźć inny plik. Uwagi: W sekcji PowerPoint znajduje się lista plików, które były ostatnio otwierane lub edytowane w witrynie zespołu w programie SharePoint lub w usłudze OneDrive.

Umożliwia ona udostępnianie całego ekranu, jego części lub wybranej aplikacji. Możesz również udostępniać wszelkiego rodzaju multimedia lub przeprowadzić demo oprogramowania.

Strategie instrumentow finansowych pochodnych

Po uruchomieniu aplikacji, skorzystaj z narzędzi do rysowania, strzałek lub kolorów w celu urozmaicenia prezentacji. Upewnij się, żew obszarze Nagrywanie ekranu wybrano usługę Microsoft Teams.

Udostępnianie zawartości podczas spotkania w aplikacji Teams

Wróć do spotkania i spróbuj ponownie udostępnić ekran. Uwaga: Jeśli korzystasz z aplikacji Teams w sieci Web, upewnij się, że udzielono również uprawnienia do nagrywania ekranu w przeglądarce.

Wiecej o handlu w opcjach binarnych

Dołączanie dźwięku z komputera Udostępnianie dźwięku z komputera umożliwia przesyłanie strumieniowe dźwięku z komputera do uczestników spotkania za pośrednictwem aplikacji Teams. Za pomocą tej funkcji możesz odtworzyć klip wideo lub klip dźwiękowy w ramach prezentacji. Aby udostępnić dźwięk, wybierz pozycję Udostępnij w kontrolkach spotkania, a następnie dołącz dźwięk z komputera jest to przełącznik w lewym górnym rogu opcji udostępniania. Cały dźwięk z komputera, w tym powiadomienia, będzie słyszalny podczas spotkania.

Cara Memulai Trading Di IQ Wariant