Uwaga: Jeżeli usuniesz użytkownika, nie będziesz mógł ponownie dodać jego adresu e-mail. Dlaczego jedno zamówienie musi być autoryzowane przez wielu użytkowników? Różne systemy, dystrybucje mogą być różnie skonfigurowane drzewo katalogów. Jak dodawać użytkowników do Systemu Zarządzania Zakupami?

Co mogę zmienić w zapytaniu zakupowym? Nie ma możliwości edytowania zawartości koszyka. Możesz natomiast uzupełnić zapytanie zakupowe o dodatkowe informacje. Aby to zrobić, kliknij Edytuj. Możesz dodać rodzaj i miejsce powstawania kosztów, zmienić adres dostawy i wewnętrzny numer zamówienia klienta. Te informacje zostaną pokazane na fakturze. Numer zamówienia klienta będzie również wyświetlony w przeglądzie zapytań do Działu Zakupów. Dodatkowe informacje dla użytkownika wprowadź w formie komentarza.

Struktura katalogów

Jak odrzucić zapytanie użytkownika? Klikając przycisk Odrzuć, odrzucisz dane zapytanie. W komentarzu umieść dodatkowe informacje. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, jeżeli jego zapytanie zostało odrzucone.

Może on dokonać zmiany odrzuconego zamówienia np. Następnie zostaje utworzone ponowne zapytanie do Działu Zakupów i ścieżka zatwierdzania rozpoczyna się na nowo. Jak ustawić zastępstwo? Jako użytkownik masz możliwość utworzenia zastępstwa w zakładce Profil.

Hierarchia uzytkownika systemu handlowego Pobierz system handlu sygnalem radarowym

Zastępstwo jest ustawiane przez samego użytkownika nie przez administratora. Przyznanie zastępstwa oznacza możlwiość autoryzacji zamówień. Uprawnienia takie jak: tworzenie nowych użytkowników, zarządzanie centrami kosztów itp.

Klikając Wybierz zastępstwo, możesz wybrać jednego spośród użytkowników z hierarchii zakupowej. Zastępca będzie otrzymywał powiadomienia do momentu aż nie zakończysz zastępstwagdy pojawią się nowe zapytania do Działu Zakupów do Twojej autoryzacji.

Hierarchia uzytkownika systemu handlowego Strategie handlowe wideo YouTube

Jak analizować zamówienia? Z archiwum zamówień możesz wyeksportować wszystkie zamówienia jako plik xls- lub csv. W tym celu kliknij Eksportuj archiwum zamówień w zakładce Archiwum zamówień.

Określ przedział czasowy, dla którego mają być eksportowane dane. Eksport danych jest możliwy dla przedziału 12 miesięcy. Dane te pozwolą Ci zyskać przejrzystość w procesie zakupowym i w razie potrzeby odpowiednio go zoptymalizować. Jak edytować swój profil?

W zakładce Profil znajdziesz swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Hierarchia uzytkownika systemu handlowego Przeglad opcji binarnych org

Dane te możesz edytować. Możesz także zmienić hasło oraz wybrać zastępstwo na czas Twojej nieobecności np. Jak utworzyć listę zakupów? Zakładka Listy zakupów zawiera przegląd wszystkich utworzonych lub udostępnionych list zakupów.

Z tego poziomu możesz utworzyć nową listę zakupów. Na liście zakupów możesz zapisywać produkty, które są zamawiane regularnie. Dzięki temu zyskujesz możliwość przeniesienia ich bezpośrednio z listy zakupów do swojego koszyka, zamiast wyszukiwać ich każdorazowo w całym asortymencie. Aby zapisać produkt na liście zakupów, wejdź na stronę ze szczegółowym opisem artykułu i kliknij Zapamiętaj artykuł.

Następnie dodaj produkt do wybranej listy zakupów lub utwórz nową listę. Bardziej skomplikowane programy mogą tu posiadać całe podkatalogi.

Hierarchia uzytkownika systemu handlowego Trader Les Option Binere

Umieszczane są tu pliki lock. Konwencja nazw plików lock dla urządzeń to LCK. Pliki w tym katalogu są zwykle czyszczone przy starcie systemu. Informacje o systemie od momentu uruchomienia np. Najczęściej podczas restartu maszyny katalog ten jest opróżniany.

3. Agent handlowy - najtańsza forma wejścia na rynek

MRP II — manufacturing resource planning czyli planowanie zasobów produkcyjnych. To system pozwalający na kontrole nad zasobami i produktami przedsiębiorstwa oraz sterowaniem działalnością firmy również pod względem finansowym, posiada również moduły takie jak: moduł planowania sprzedaży, zarządzania kadrami, stanowiskami roboczymi, gotówka itp. MRP II umożliwia organizację działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego i handlowego. DRP — distribution resource planning czyli planowanie zasobów dystrybucji.

System ten ułatwia kierowanie procesami dostaw wyrobów finalnych do sieci dystrybucyjnych, czyli na przykład: pośrednicy, regionalne centra dystrybucyjne, hurtownicy, detaliści itp. DRP objęte jest między innymi: selekcjonowaniem partii, dóbr oraz wykorzystanie środków transportu, kontrola nad zapasami w magazynie, dyspozycja wysyłek.

Ciasteczka, które są niezbędne na stronie

System ten jest często usprawniany w moduł ułatwiający działalność marketingową, ułatwia on między innymi budowanie baz danych funkcjonujących w zakresie wymienionej funkcji, kierowanie przedsięwzięciami podejmowanymi w zakresie marketingu, przekaz odpowiednich informacji w celu dołączenia partnerów handlowych do odpowiednich akcji reklamujących. System DRP został stworzony z powodu zauważenia konieczności uwzględnienia relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem w obrocie towarowym oraz z potrzeby zagwarantowania elastyczności systemu w związku ze zwiększeniem tempa zmian na obsługiwanych terenach.

LRP — logistics resource planning czyli planowanie zasobów logistycznych.

Aby zmodyfikować uprawnienia należy wskazać użytkownika a następnie wybrać przycisk Edytuj. Następnie należy zaznaczyć bądź odznaczyć checkbox przy danym wierszu.

System ten powstał z połączenia MRP i DRP, łączy on rynek odbiorców przedsiębiorstwa produkcyjnego z rynkiem dostawców, gwarantując dynamiczne kierowanie firmą z możliwością szybkiego zaaklimatyzowania się oprogramowania, które ma na celu zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Celem Hierarchia uzytkownika systemu handlowego LRP jest redukcja kosztów ponoszonych przez partnerów w łańcuchach dostaw poprzez dokonywanie na bieżąco korekt popytu, co również wpływa na lepszy poziom obsługi klienta. ERP — enterprises resource plannning czyli planowanie zasobów dla przedsiębiorstwa. Dotyczy to również automatycznego wybierania dostaw wpisana ilość towaru, ale nie ustalona ilość na konkretnych dostawach — w pierwszej kolejności rezerwacje są zakładane na dostawy na magazynach priorytetowych.

Stany towarów prezentowane w aplikacji mobilnej również wyświetlają się według hierarchii. Należy pamiętać, że korzystanie z hierarchii magazynów jest możliwe przy włączonym ustawieniu Zakładaj rezerwacje według hierarchii. Aby skonfigurować ustawienia hierarchii magazynów należy przejść do Ustawień Sage Symfonia Handel, rozwinąć zakładkę Rozwiązania dodatkowe i wybrać opcję Hierarchia magazynów.

Definiowanie hierarchii magazynów Zakładka Hierarchie jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista zdefiniowanych hierarchii — w tabeli prezentowany jest kod hierarchii oraz znacznik Aktywna określający aktywność hierarchii. Druga sekcja to lista elementów aktualnie zaznaczonej hierarchii. Tabela prezentuje liczbę porządkową magazynu, kod oraz nazwę, miejscowość, a także znacznik Aktywny określający aktywność magazynów.

Mercateo - System Zarządzania Zakupami

Nad listą elementów hierarchii dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji. W celu dodania nowej hierarchii magazynowej należy skorzystać z przycisku Dodaj.

Na liście hierarchii zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy podać kod hierarchii. Domyślnie nowa hierarchia zostaje dodana jako aktywna, użytkownik może ją jednak dezaktywować klikając w znacznik znajdujący się w kolumnie Aktywna.

Zaznaczony magazyn zmienia odpowiednio swoje miejsce w hierarchii. Użytkownik może również ustawić kolejność ręcznie, klikając w pole z Lp. Ustaloną hierarchię należy zapisać klikając na przycisk Zapisz. Przycisk Anuluj przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych danych.

Hierarchia uzytkownika systemu handlowego Mozliwosci handlowe w towarach

Dodaną hierarchię można zmodyfikować — w tym celu należy skorzystać z przycisku Edytuj, wprowadzić pożądane zmiany, po czym je zapisać przyciskiem Zapisz. Przycisk Anuluj wychodzi z trybu edycji formatki, bez zapisywania wprowadzonych zmian.

W jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka

Przycisk Kopiuj umożliwia skopiowanie wybranej hierarchii, w wyniku czego na liście wszystkich hierarchii magazynowych zostaje dodana nowa hierarchia o konfiguracji analogicznej do hierarchii kopiowanej. Przypisywanie hierarchii użytkownikom mobilnym Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybraną hierarchię magazynową należy przejść do zakładki Mobilny handel.

Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Druga sekcja umożliwia przypisanie aktualnie zaznaczonemu użytkownikowi wybranej z wcześniej zdefiniowanych hierarchii.

Account Options

Na początku należy przejść do trybu edycji formatki korzystając z przycisku Edytuj. Następnie należy rozwinąć pole rozwijalne Hierarchii użytkownika — na liście są dostępne wszystkie aktywne hierarchie pobrane z zakładki Hierarchie. Użytkownik handlowy może również ustawić dla użytkownika mobilnego opcję Używaj hierarchii globalnej.

Wtedy rezerwacje na towar będą zakładane według hierarchii wybranej w ustawieniach modułu, a pole dotyczące hierarchii użytkownika zrobi się nieaktywne, wybór hierarchii z listy będzie niemożliwy.

System Zarządzania Zakupami jest do Twojej dyspozycji bezpłatnie, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie jednolitego procesu zakupowego. Pozwala wprowadzić dowolną liczbę użytkowników pod jednym numerem klienta na platformie Mercateo i procesować zakupy w ustrukturyzowany, zdefiniowany przez Ciebie sposób.

Po wskazaniu danej hierarchii poniżej zostanie wyświetlona jej lista elementów.