Barack Obama, wtedy senator z Chicago i członek rady Joyce Foundation pomógł zatwierdzić granty fundacji które uruchomiły giełdę [19] [20]. To kolejne działanie rządu chińskiego, który zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do roku. Troska o środowisko czy polityczna zagrywka? Według banku UBS , koszt ETS dla europejskiej gospodarki wyniósł do tej pory miliardów dolarów, a jego wpływ na ograniczenie emisji CO2 był "bliski zeru" [26]. Ministerstwo Ekologii i Środowiska w Pekinie poinformowało, że od lutego zacznie funkcjonować chiński system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.

Międzynarodowy traktat wszedł w życie 16 lutego roku, trzy miesiące po ratyfikowaniu go przez Rosję 4 listopada [14]. Richard L. Sandor ang.

Richard L. Sandor ang. Barack Obama, wtedy senator z Chicago i członek rady Joyce Foundation pomógł zatwierdzić granty fundacji które uruchomiły giełdę [19] [20].

Chinski system handlu.

W r. Według Sandora, globalny rynek handlu emisjami był warty 10 bilionów dolarów amerykańskich.

Po upadku propozycji ustawy [22]notowania na CCX spadły do kilku centów a sama giełda została sprzedana [23] Londyńskiej spółce należącej do amerykańskiej korporacji IntercontinentalExchange ang.

ICE w roku [24].

Chinski system handlu.

Unia Europejska jest jedyną grupą państw na świecie, które wprowadziły na tak dużą skalę obowiązkowy system handlu emisjami CO2 [25]. Troska o środowisko czy polityczna zagrywka? Międzynarodowe Partnerstwo na rzecz Przeciwdziałania Węglowi podaje, że wprowadzony w lutym program obejmie jedną trzecią krajowych emisji Chin.

Chinski system handlu.

Dotychczas nie wiadomo, czy do systemu zostaną włączone firmy spoza sektora energetycznego. Neutralność klimatyczna do roku, bez ograniczeń emisji w głównych sektorach Chiny zobowiązały się do osiągnięcia najwyższych poziomów emisji przed rokiem, aby 30 lat później stać się neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla.

Początkowo rząd zamierzał ograniczać emisje z siedmiu głównych gałęzi przemysłu, w tym lotnictwa, hutnictwa i produkcji petrochemicznej. Jednak jak do tej pory, żadne działania w tym kierunku nie zostały podjęte.

Chinski system handlu.

Źrodło: euractiv.