All trade will be done utilizing a modern electronic trading platform. W celu gromadzenia danych wykorzystywanych w procesie bieżącej działalności Banku niezbędne jest korzystanie z systemu Datascope Select, który w automatyczny i bezpieczny sposób odpowiada za zbieranie i archiwizowanie danych z systemu informacyjnego Eikon. Messenger Compliance.

Narzędzia te umożliwiają działalność Banku zarówno na rynku międzybankowym, jak i z klientem strategicznym.

Mozliwosci ulepszenia handlu

Bank od ponad dwudziestu lat korzysta z serwisów informacyjnych i transakcyjnych dostarczanych wcześniej przez wykonawcę Thomson Reuters Polska sp. Obecnie posiada również serwis informacyjny firmy Bloomberg, częściowo pokrywający się w zakresie funkcjonalności z serwisami firmy Refinitiv.

Strategia handlu jurzynami

Serwisy informacyjne i transakcyjne Refinitiv posiadają jednak szerszą funkcjonalność, w szczególności w zakresie obszaru rynku pieniężnego. W związku z powyższym Bank musi korzystać z więcej niż jednego źródła informacji, a na rynku nie istnieje inna firma mogąca dostarczyć analogiczny serwis informacyjny, zapewniający źródła danych oraz analizy z zakresu rynku finansowego i danych makroekonomicznych, mogący być uzupełnieniem serwisu informacyjnego Bloomberg.

Wskazniki handlowe PZ.

Messenger Compliance. Analogicznie w przypadku konwersacji oraz transakcji prowadzonych w systemie transakcyjnym Eikon FX Trading niezbędne jest wykorzystywanie narzędzia do ich monitorowania i archiwizacji, tj. Deal Tracker Suite.

Transakcje opcji definicji prawnej

W celu gromadzenia danych wykorzystywanych w procesie bieżącej działalności Banku niezbędne jest korzystanie z systemu Datascope Select, który w automatyczny i bezpieczny sposób odpowiada za zbieranie i archiwizowanie danych z systemu informacyjnego Eikon. Rozwiązania są dostarczane w ramach serwisów i narzędzi, których właścicielem jest firma Refinitiv, jedynym dostawcą mogącym dostarczyć ww.

Spółka zmieniła nazwę w wyniku przekształceń własnościowych jej właściciela.

Opcje zapasow wyrownawczych.

W przypadku przedmiotowego zamówienia nie istnieje Bloomberg Electronic Trading System. Nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego, w którym Bank uzyskałby porównywalne oferty, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

System platnosci handlowych