Możliwym będzie również wystąpienie z żądaniem wydania w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z rejestru akcjonariuszy. Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydatów przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest ML System S. Rejestry takie prowadzone są w formie elektronicznej wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych tj.

Zarząd spółki NetTeam Solutions S. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj.

Akcyjny system handlowy Java

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki pn, Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki pn, Drugie Akcyjny system handlowy Java akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki pn, Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki pn, Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki pt, W związku z wejściem w życie w dniu Oznacza to, że od roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną.

Zgodnie z regulacją art.

Akcyjny system handlowy Java

Rejestry takie prowadzone są w formie elektronicznej wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych tj. Wybór właściwego podmiotu prowadzącego rejestr nastąpić musi w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

Akcyjny system handlowy Java

Uchwała w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr stanowi podstawę do zawarcia przez zarząd w imieniu spółki umowy z wybranym podmiotem. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki oraz dla każdego akcjonariusza. Dostęp do rejestru będzie możliwy za pośrednictwem wybranego podmiotu prowadzącego rejestr.

Akcyjny system handlowy Java

Możliwym będzie również wystąpienie z żądaniem wydania w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z rejestru akcjonariuszy. Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Akcyjny system handlowy Java

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe: NetTeam Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Pasaż pod Błękitnym Słońcem.

Bądź z nami w kontakcie Super! Twoja wiadomość została wysłana.

Akcyjny system handlowy Java

Skontaktuj się z nami.