Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Pogłębiają się różnice między bogatą północą a biednym południem. Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu Użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. I tak, bez rozwiniętej technologii przetwórczej, kraj nie ma szans pełnić istotnej roli w handlu światowym i, poprzez zwiększanie bilansu handlowego, podnosić także poziomu PKB kraju. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszego serwisu poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach.

Transport morski, zarówno ten międzykontynentalny, jak również ten w wymiarze regionalnym lub lokalnym, a w szczególności w Regionie Morza Bałtyckiego, rozwija się intensywnie.

Wymagam bogaty w mozliwosci handlowe

Międzynarodowy handel morski, stanowiący ok. Profil kształcenia jest na tyle szeroki, że nasi absolwenci szybko i sprawnie adaptują się do zróżnicowanych wymagań współczesnych pracodawców. Potwierdzają to kariery zawodowe absolwentów specjalności prowadzonych przez ITiHM, których można spotkać zarówno w portach morskich, jak i przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, logistycznych, maklerskich, ubezpieczeniowych i innych obsługujących handel morski wielu z nich zajmuje kierownicze stanowiskaa także w działach handlowych i logistycznych przedsiębiorstw eksportujących i importujących towary drogą morską.

Wymagam bogaty w mozliwosci handlowe

Realizowane obecnie w naszym regionie oraz planowane w przyszłości liczne inwestycje związane z gospodarką morską oraz dążenia UE do zwiększenia roli transportu morskiego w obsłudze handlu wewnątrzunijnego pozwalają sądzić, iż miejsc pracy w tej branży będzie coraz więcej.