Aby zmodyfikować listę prawidłowych wpisów, po prostu zmień wartości na liście źródłowej lub edytuj zakres w polu Źródło. Club Player Casino banking suite is exceptionally convenient, offering a nice variety of online deposit method options to choose from.

Wybor opcji

Zawiera zwięzłe informacje o wyszczególnionych opcjach konfiguracji C Pomiń konfigurację Umożliwia pominięcie konfiguracji falownika i bezpośrednie przejście do interfejsu użytkownika nie zalecamy korzystania z tej opcji. D Zaznaczenie tego pola sprawia, że wyświetlana strona nie będzie wyświetlana przy kolejnych wyświetleniach interfejsu użytkownika E Umożliwia wybór różnych opcji konfiguracji Opcje konfiguracji: Na stronie Konfiguracja falownika znajdują się różne opcje konfiguracji.

Wybrać jedną z opcji i postępować zgodnie z poniższym opisem.

Wybór opcji drukowania

W ten sposób można zapewnić, że ustawione zostaną wszystkie parametry niezbędne do optymalnej pracy falownika. Zastosowanie konfiguracji z pliku Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji zalecana Konfiguracja ręczna Zastosowanie ustawień Zapisanie wprowadzonych ustawień jest sygnalizowane na interfejsie użytkownika poprzez wyświetlenie symbolu klepsydry.

Wybor opcji

Przy odpowiednim napięciu DC dane zostaną przesłane bezpośrednio do falownika i zastosowane w nim. Gdy napięcie DC jest zbyt niskie np.

Wybor opcji

Dopóki falownik nie odbierze i nie zastosuje ustawień, dopóty na interfejsie użytkownika będzie wyświetlony symbol klepsydry. Ustawienie zostaną zastosowane przy odpowiednim napięciu DC i nowym uruchomieniu falownika.

Tworzenie listy rozwijanej

Wyświetlenie symbolu klepsydry na interfejsie użytkownika oznacza zapisanie ustawień. Ustawienia nie przepadną. Użytkownik może się wylogować z interfejsu użytkownika i zostawić instalację. Zastosowanie konfiguracji z pliku Można zastosować konfigurację falownika z pliku. Do tego potrzebny jest Wybor opcji z zapisaną konfiguracją falownika.

Sposób postępowania: Wybrać opcję konfiguracji Zastosowanie konfiguracji z pliku.

Dodawanie pola wyboru, opcji lub przycisku przełącznika (kontrolki ActiveX)

Nacisnąć przycisk [Przeglądaj Nacisnąć [Import pliku]. Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji zalecana Sposób postępowania: Wybrać opcję konfiguracji Konfiguracja przy pomocy asystenta instalacji. Otworzy się asystent instalacji.

Wybor opcji

Postępować zgodnie z poleceniami asystenta instalacji i dokonać odpowiednich ustawień. Po każdym dokonanym ustawieniu w ramach danego kroku nacisnąć [Zapisz i przejdź dalej]. W ostatnim kroku wszystkie wprowadzone ustawienia zostaną przedstawione w formie podsumowania.

Wybor opcji

Aby skorygować wprowadzone ustawienia, nacisnąć [Wstecz], przejść do wybranego kroku, skorygować ustawienia i nacisnąć [Zapisz i przejdź dalej]. Gdy wszystkie ustawienia są prawidłowe, w podsumowaniu nacisnąć [Dalej].

World of Tanks - Mody do gry - duuuży wybór opcji

Aby zapisać ustawienia w pliku, nacisnąć przycisk [Eksport podsumowania] i zapisać plik posiadanym urządzeniu końcowym. Aby wyeksportować wszystkie parametry i ich ustawienia, kliknąć przycisk [Eksportuj wszystkie parametry]. Spowoduje to wyeksportowanie wszystkich parametrów i ich ustawień do pliku w formacie HTML.

  1. Warianty Clark FX.
  2. Systemy gier Walmart Trading
  3. Tworzenie listy rozwijanej - Pomoc techniczna pakietu Office
  4. Mniej Możesz wstawić kontrolki formularza, takie jak pola wyboru, opcje lub przyciski przełącznika, aby ułatwić wprowadzanie danych.
  5. Pobierz nasze przykłady Możesz pobrać przykładowy skoroszyt z wieloma przykładami sprawdzania poprawności danych przedstawionymi w tym artykule.
  6. Arkadiusz Napiórkowski Chcesz założyć rachunek maklerski?
  7. Pozostałe tłumaczenia W Win2Fun Casino gracze mają szeroki wybór opcji finansowania swoich kont i wypłacania wygranych.

Otworzy się strona startowa interfejsu użytkownika. Konfiguracja ręczna Falownik można również skonfigurować ręcznie poprzez ustawienie wybranych parametrów. Sposób postępowania: Wybrać opcję konfiguracji Konfiguracja Wybor opcji.

Bartosiewicz Adam, Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju - wybór opcji

W interfejsie użytkownika otworzy się menu Parametry urządzenia i wyświetlone zostaną wszystkie grupy parametrów falownika.

Nacisnąć przycisk [Edytuj parametry].

Wybor opcji

Zostaną wyświetlone wszystkie parametry z danej grupy parametrów. Ustawić wybrane parametry.