Wprowadzone ustawienia będą obowiązywały dla zaznaczonych pozycji. Rozpisywanie wartości pozycji oraz wprowadzanie wartości domyślnych wymiarów analitycznych przeprowadza się na dokumencie wystawionym zapisanym oraz na dokumencie znajdującym się w buforze programu.

System umożliwia skojarzenie transakcji sprzedaży z pracownikiem-handlowcem na dwa sposoby.

Wybor magazynu handlowcow

Sposób 1 - skojarzenie handlowca z dokumentem sprzedaży W tym podejściu bardzo ważne jest wybranie handlowca podczas wystawiania dokumentu. Jeżeli transkacja sprzedaży danemu kontrahentowi jest zazwyczaj przeprowadzana przez określonego handlowca wówczas można skojarzyć kontrahenta z handlowcem - po wyborze kontrahenta do dokumentu sprzedaży handlowiec zostanie przepisany z kontrahenta do dokumentu automatycznie - ale co ważne w tym momencie można dokonać ręcznej zmiany na innego handlowca.

Podczas wykonywania raportów system sprawdza wyłącznie akualne powiązanie dokumentu z handlowcem.

Wybor magazynu handlowcow

Jeżeli dokument nie jest powiązany z handlowcem wówczas jest traktowany jako sprzedaż "bez handlowca" choć kontrahent na, którego wystawiono dokument sprzedaży jest skojarzony z jakimś handlowcem. Wybór handlowca możliwy jest w trakcie wystawiania dowolnego dokumentu sprzedaży - na zakładce Pozostałe dane dokumentu F7 w rubryce Handlowiec należy kliknąć na przycisk " Sposób 2 - skojarzenie handlowca z kontrahentem Handlowiec przypisany jest na stałe do kontrahenta.

Nie jest istotne czy podczas wystawiania dokumentu sprzedaży wybierzemy innego handlowca lub też nie wybierzemy go wcale.

Wybor magazynu handlowcow

W raportach pokazujących sprzedaż poprzez handlowca system wykorzystuje informację o przypisaniu handlowca do kontrahenta, nie jest brane pod uwagę skojarzenie handlowca z dokumentem. Klikamy na opcję Zapisz.

Wybor magazynu handlowcow

Jeśli ustawimy parametr "W raportach uwzględniaj handlowca wpisanego na dokumencie" oznacza to sposób działania 1. W przeciwnym przypadku system będzie funkcjonował zgodnie z opisem sposobu 2.

Wybor magazynu handlowcow

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży mamy możliwość wyboru magazyniera oraz kierowcy ze słownika. Opcja ta przydatna będzie w firmach, w których oprócz kontroli lub rozliczania handlowców niebędne są informacje o osobach wydająch towar Wybor magazynu handlowcow kierowcach odpowiedzialnych za jego dostarczenie.

Do jednego dokumentu możą zostać przypisani trzej pracownicy - po 1 z każdego typu. Moduł Handlowcy pozwala na generowanie raportów sprzedaży dotyczących handlowców, magazynierów oraz kierowców.

Wybor magazynu handlowcow