Komisja zastrzegła jednak, że kwoty tej nie można utożsamiać ze stratami firm [7]. Niektóre firmy zerwały umowy opcyjne, decydując się na zapłatę kar umownych, które wliczyły w koszty podatkowe [12].

Transakcje opcji UniCredit FX

Osobny artykuł: Kryzys opcji walutowych w Polsce. Podczas kryzysu finansowego w roku liczne polskie przedsiębiorstwa popadły w trudności finansowe na skutek nieudanej inwestycji w opcje walutowe. Przedsiębiorstwo stawało się nabywcą opcji typu Put i jednocześnie wystawcą opcji typu Call.

Transakcje opcji UniCredit FX

Opcja Call, w większości wypadków, opiewała na 2 razy większą pozycję niż opcja Put [1]. Silne osłabienie złotego spowodowało, że inwestorzy ponieśli straty, co w niektórych przypadkach doprowadziło ich do upadłości m.

Transakcje opcji UniCredit FX

Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała, że negatywna wycena z tytułu zaangażowania przedsiębiorstw w opcje walutowe osiągnęła w kwietniu około 4,5 mld zł i była o połowę niższa niż w lutym. Komisja zastrzegła jednak, że kwoty tej nie można utożsamiać ze stratami firm [7]. W lutym r. Wiele firm rozważało wejście na drogę sądową w celu unieważnienia umów na opcje [9].

Transakcje opcji UniCredit FX

Na drogę sądową przeciwko ING wystąpiła m. Huta Batory [10].

Transakcje opcji UniCredit FX

Niektóre firmy zerwały umowy opcyjne, decydując się na zapłatę kar umownych, które wliczyły w koszty podatkowe [12]. W Sejmie zostały złożone cztery konkurencyjne projekty uregulowania problemu opcji walutowych drogą ustawową: projekt rządowy [13] oraz trzy projekty poselskie, złożone przez posłów PiS [14]PSL [15] i SLD [16].

Transakcje opcji UniCredit FX

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie wszczęła śledztwo wobec Banku Millennium w Transakcje opcji UniCredit FX o popełnienie przestępstwa oszustwa art.