GOmobile udostępnienie nowej wersji GOmobile 2. Możliwość dokonywania przelewów za pomocą serwisu społecznościowego Facebook Przelewy z wykorzystaniem wyłącznie numeru telefonu odbiorcy Nowoczesne sposoby logowania Przelew za pomocą Facebooka Przelew z numerem telefonu Menedżer finansów Autouzupełnianie Asystent Płatności Klient robiąc przelew przez Internet zaznacza opcję płatności za pomocą Facebooka. Zmiany w systemach i ofercie dla klientów biznesowych w r.

Bankowość mobilna to bez wątpienia jeden z najbardziej gorących, a jednocześnie powszechnych tematów w bankowości detalicznej.

Strategia mozliwosci dystrybucji debetowej

Razem z nowymi formami płatności stanowi też główną oś innowacji a co najmniej innowacji technologicznych w tym obszarze. Nie bez znaczenia są oczekiwane korzyści związane z przechwyceniem większej części aktywności transakcyjnej klienta.

Dotyczy to zarówno przychodów prowizyjnych mimo wszystkich bieżących wątpliwości związanych z tendencją do erozji opłat transakcyjnychjak i odsetkowych związanych z utrzymywanym przez klientów nieoprocentowanym osadem na głównym koncie, powiązanym z telefonem.

Strategia mozliwosci dystrybucji debetowej

Oprócz tych wymiernych, często finansowo, profitów, jakie banki oczekują od inwestycji w bankowość mobilną, często spotykamy też argumenty o charakterze strategicznym, związane z oczekiwaną zmianą profilu klientowskiego. Bankowość mobilna jest bowiem często postrzegana jako jedna z najbardziej oczywistych konsekwencji strategicznej decyzji o budowie organizacji klientocentrycznej.

Zobacz również

Ten ostatni slogan jest zresztą tak często używany, że powoli traci Strategia mozliwosci dystrybucji debetowej wagę w dyskusjach o sposobach prowadzenia biznesu, ale mimo pewnej banalizacji samego pojęcia, nie przestaje być kluczowe dla organizacji usługowych to, co Skalowanie sygnalow handlowych pod nim kryje.

A bankowość detaliczna jest właśnie takim biznesem, który po prostu musi koncentrować się na kliencie i jego potrzebach.

Strategia mozliwosci dystrybucji debetowej

To bowiem klienci są ostatecznym powodem istnienia oraz źródłem rozwoju i zysku banków detalicznych. Przyjrzymy się jak bankowość mobilna realizuje w praktyce strategię klientocentryczności Podążaj za najlepszym klientem, w kontekście kanałów dystrybucji Trudno byłoby twierdzić, że klient jest w centrum naszego modelu biznesowego, jeśli nasza dystrybucja nie nadążałaby za zmieniającymi się przyzwyczajeniami, za stylem życia naszych klientów.

Na całym świecie, w tym również w naszym Strategia mozliwosci dystrybucji debetowej smartfonowa rewolucja mobilna stała się faktem. Zatem inwestowanie w bankowość mobilną to nawet coś więcej niż budowa klientocentrycznego modelu dystrybucji.

  • Bankowość mobilna jako strategia klientocentryczna - adwert.pl
  • Sprzedawane opcje zapasow dla prywatnej firmy

To selektywna optymalizacja kanałów dystrybucyjnych pod kątem najbardziej dochodowych klient zamożny i najbardziej przyszłościowych młodzież grup klientów. Ten sposób myślenia najkrócej określić można jako utrzymanie relacji z wartościowymi segmentami rynku za pomocą preferowanego przez nie kanału dystrybucyjnego.

Bankowość internetowa i mobilna

Poszerzaj szanse akwizycji, dzięki nowemu sposobowi dotarcia Druga przesłanka wynika bezpośrednio z faktu, że usługi telekomunikacyjne telefonia komórkowa są znacznie bardziej rozpowszechnione i akceptowane niż usługi bankowe.

Prawie dwukrotnie więcej Polaków korzysta z telefonu komórkowego niż z rachunku bankowego. I chociaż, jak wspomniałem powyżej, jeszcze nie wszyscy z nas korzystają z internetu i aplikacji w swoich urządzeniach, to tempo rozpowszechniania tych funkcji jest niezwykle szybkie.

Strategia mozliwosci dystrybucji debetowej

Nie można też ignorować faktu, że użytkownicy masowo zaakceptowali user experience oferowany przez mobilne aplikacje, błyskawicznie przyswajają sobie specyficzne dla tych urządzeń konwencje nawigacji, sposoby porządkowania informacji, metody autoryzacji i identyfikacji.

W odróżnieniu od interfejsów bankowości internetowej aplikacje bankowości mobilnej zdają się nie tworzyć bariery edukacyjnej i wręcz zachęcają do wypróbowania nowych możliwości.

Main navigation

Wynika to między innymi z odmiennego podejścia klienta do telefonu rzeczy fascynująco osobistej i pełnej emocji niż do rachunku bankowego abstrakcyjny byt o niejasnym przeznaczeniu i konstrukcji.

To tworzy więc szansę na wykreowanie nowych segmentów klientowskich w bankowości detalicznej. Spełniaj oczekiwania klienta samoobsługowego i obniżaj koszty operacyjne W strategii klientocentryczności segment klienta skłonnego do samoobsługi odgrywa szczególną rolę.

Koncentracja na potrzebach takiego klienta pociąga za sobą stosunkowo wysoki koszt początkowej inwestycji potrzeby i preferencje trzeba dokładnie rozpoznać, a następnie umożliwić ich realizację.

Zwrot następuje głównie w mechanizmie obniżenia kosztów obsługi operacyjnej, dzięki temu, że dobrze wyposażony w samoobsługowe narzędzia klient generuje znacznie mniej kosztów po stronie back-office.

Ta sama zresztą przesłanka stała za inwestycjami w rozwiązania bankowości internetowej w końcu ubiegłego wieku.

Sprawdź także:

Od tamtej pory efektywny model dystrybucji usług bankowych zakłada szerokie wykorzystanie samoobsługowych kanałów zdalnych obecnie przede wszystkim jest to bankowość internetowa do realizacji funkcji transakcyjnych. Tak więc intensywny rozwój bankowości mobilnej ma, z punktu widzenia banków, przenieść jeszcze większy odsetek transakcji do tańszych kanałów samoobsługowych. Jednak w konsekwencji najważniejszym długoterminowym efektem jest wzrost satysfakcji klientów, związany ze wzrostem segmentu samoobsługowego, którego potrzeby są, dzięki aplikacji mobilnej, lepiej zaspokojone.

Perspektywa mobile to dla sektora finansowego szansa na przekroczenie dotychczasowych barier, zaangażowanie klienta i perfekcyjną obsługę. Aplikacje smartfonowe to niespotykany do tej pory sposób korzystania z technologii.

Karty bankowe

Dostępny na wyciągnięcie ręki, w każdej chwili, w sposób intuicyjny, niosący pozytywne emocje. Dostęp do nowych rodzajów danych, takich jak np. W dalszej perspektywie kanał mobilny może wnieść do bankowości, sektora o niskim stopniu zaangażowania, elementy emocjonalne. Klientocentryczność w wersji mobile to także szansa na uczynienie z bankowości czynności trochę ciekawszej, trochę mniej nudnej, nieco bardziej pasującej do fascynującego życia w epoce teleinformatycznej.

  • Strategia za wszelka pogode

Wojciech Bolanowski.