Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, a głównie: wahania popytu na produkty oferowane przez daną firmę; oczekiwania nabywców, co do czasu dostawy; postępowanie konkurentów ich elastyczność, czas reakcji i dostawy. Długie serie produkcji przy względnie stałej wydajności pracy są podstawą obniżki jednostkowych kosztów produkcji. Funkcjonalności Prezentacja Zadaj pytanie Popros o wycene Najpopularniejsze rozwiązanie dla hurtowników w Holandii Oprogramowanie Exact zostało opracowane z myślą o ambitnych firmach z branży obrotu hurtowego. Powiąż ze sobą sklep internetowy i skaner w celu uzyskania pełnych informacji. Exact rozwija się wraz z Twoją firmą. Zmiany tych parametrów są spowodowane inflacją.

Ilość zapasów w postaci liczby skrzynek jest automatycznie przeliczana na pieniądze i przedstawiana w zestawieniu bilansowym.

Wewnetrzna strategia handlu

Te wartości stanowią podstawę zapewniającą wgląd w stan całego łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym. Optymalne poziomy zapasów. Efektywne procesy robocze Przejmij pełną kontrolę nad swoimi zapasami.

Wpisuje strategie handlowe

Rozwiązanie Exact dla branży obrotu hurtowego uwzględnia wszystko, czego potrzebujesz: od dropshippingu po obsługę wielu magazynów i placówek. Wyznacz maksymalne ilości zapasów i terminy zamówień.

Opcje udostepniania sa zamkniete

Powiąż ze sobą sklep internetowy i skaner w celu uzyskania pełnych informacji. Wydajność dostaw i zwiększona liczba zamówień Zwiększ swoje udziały w rynku dzięki wyjątkowej wydajności dostaw.

Nasze rozwiązania

Exact zapewnia dostęp do aktualizowanych na bieżąco danych na temat skuteczności zakupów i sprzedaży oraz wykorzystania magazynu. Wszystkie potrzebne informacje są łatwo dostępne, co gwarantuje prawidłową i szybką dostawę.

10-dniowe strategie handlowe

Większe zadowolenie klientów Rozwiązanie Exact dla branży obrotu hurtowego gwarantuje bezpośredni dostęp do wszystkich niezbędnych informacji oraz aktualnych danych liczbowych na temat zapasów, przepływu gotówki i marż za pośrednictwem jednego pulpitu.

System obsługuje alerty i listy czynności do wykonania, co pozwala zaoferować klientom usługi, jakich oczekują.

Menu nawigacyjne

Rób biznes zawsze i wszędzie W domu, w biurze klienta, u siebie; oprogramowanie Exact działa wszędzie tam, gdzie jesteś. Zarządzaj ważnymi danymi ze swojego laptopa, smartfona i tabletu. Exact zapewnia wsparcie w rozwoju i pokonywaniu trudności, abyś pozostał na rynku. Wiele polskich firm doświadczyło braku węgla w okresie długich strajków górników [5].

Inne przyczyny dla, których firma decyduje się na utrzymanie zapasów to [6] : sezonowość dostaw surowców i materiałów lub sezonowość występowania zapotrzebowania na wyroby; utrzymanie swych źródeł dostaw poprzez podtrzymywanie działalności dostawców w okresie zmniejszonego zapotrzebowania dotyczy to zwłaszcza dużych firm otrzymujących dostawy z niewielkich firm ; zapewnienie stałego poziomu zatrudnienia w firmie w krótkich okresach, cechujących się zmiennością zapotrzebowania.

Omówione dotychczas czynniki wskazywały na potrzebę utrzymania zapasów surowców i materiałów.

Account Options

Zapasy produktów gotowych, wytwarzanych przez firmę, również są zdeterminowane wieloma uwarunkowaniami. Gromadzenie zapasów wyrobów gotowych jest konieczne przede wszystkim dla zapewnienia ciągłości sprzedaży. Trudno bowiem jest przewidzieć rozmiary popytuaby móc go skoordynować w czasie z podażą. Utrzymywanie zapasów ma bezpośredni wpływ na poziom obsługi klienta, który pragnie mieć dostęp do danych produktów w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

Zarządzanie zapasami produktów gotowych i towarów

Brak zamawianego produktu na składzie uniemożliwia realizację zlecenia lub ją opóźnia, co grozi utratą zysku ze sprzedaży, jak również pogorszeniem reputacji firmy na rynku. Braki te mogą podprowadzić do utraty potencjalnych możliwości sprzedaży w przyszłych okresach i pociągnąć za sobą koszty utraconych możliwości [7].

Opcje binarne sa wzbogacone

Bardzo wysoka gotowość dostawy w firmie może być ważnym atutem w grze konkurencyjnej na rynku. Wrażliwość klientów na braki i opóźnienia w dostawach jest szczególnie wysoka na rynkach towarów, których marka nie jest ugruntowana na rynku.

Comarch ERP XL - Spinacze elementów I: Wprowadzenie

Braki zapasów wyrobów gotowych i nie zrealizowanie zamówienia mogą okazać się bardzo kosztowne, gdyż klienci wybiorą dostępne w tym czasie produkty konkurencji. Natomiast zapasy produktów cieszących się dużą lojalnością nabywców wobec marki mogą być niższe, gdyż nabywcy ci zaakceptują dłuższe oczekiwanie na zamówiony towar i nie skorzystają z usług konkurencji [8].

Do istotnych, poza wymienionymi, czynników wpływających na potrzebę i poziom utrzymania zapasów można dodatkowo zaliczyć [7] : Czynniki, na które przedsiębiorstwo ma wpływ, takie jak: sposób produkcji na konkretne zamówienie odbiorcy czy na magazyn ; sprawność służby marketingowej, jej umiejętność precyzyjnej oceny możliwości, czasu i realizacji sprzedaży; technologia i organizacja produkcji, zwłaszcza możliwość elastycznego dostosowania skali i struktury produkcji do zmian popytu; sposoby organizacji kanałów zbytu przedsiębiorstwa i pozycja przedsiębiorstwa w stosunkach z pośrednikami oraz możliwość przerzucenia funkcji magazynowania wyrobów na pośrednie ogniwa sprzedaży; sprawność dystrybucji, czyli możliwość szybkiego przemieszczania wyrobów gotowych do odbiorców końcowych lub dystrybutorów.