Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Gdy wzrost notowań akcji rzeczywiście nastąpi to, zwłaszcza wtedy, gdy będzie to wzrost znaczny, podrożeją także opcje. Z podanej zależności wynika także, że im niższa jest cena bazowa opcji, tym droższe są opcje kupna i tańsze opcje sprzedaży, Z kolei, im wyższa cena bazowa opcji tym tańsze są opcje kupna i droższe — opcje sprzedaży.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

  1. Jak wybrac udzialy handlowe
  2. pracownicze opcje na akcje - Tłumaczenie na angielski - polskich przykładów | Reverso Context
  3. Если кто-то имеет возможность читать его электронную почту, то и остальная информация на его компьютере становится доступной… - Переделка «Цифровой крепости» - чистое безумие! - кричал Хейл.
  4. Его густые волосы имели натуральный песочный оттенок, а глаза отливали яркой голубизной, которая только усиливалась слегка тонированными контактными линзами.
  5. Strategia BB RSI.

Tłumaczenie hasła "pracownicze opcje na akcje" na angielski Pozostałe tłumaczenia Financial derivatives other than reserves and employee stock options Zasugeruj przykład Pozostałe wyniki Wliczane są w to produkty firmy, mieszkania pracownicze, samochody służbowe, opcje na akcje i systemy nabywania akcji. It includes company products, staff housing, company cars, stock options and share purchase schemes.

  • Słowa kluczowe Wyszukiwarka pełnotekstowa kliknij Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory.
  • SuperTrend Trading System AFL
  • Manipulacja opcji FX.
  • Zysk dla jednego opcji akcji
  • Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Opcje na akcje, odrzutowce, dom letniskowy na Bahamach. Market sharecorporate jet, Holiday Opcje na akcje w jezyku angielskim the Bahamas.

Ito Lemat być kluczowy w wyprowadzanie dyferencjalny równanie dla wartość derywacyjny ochrona tak jak opcje na akcje. Ito's Lemma is crucial in deriving differential equations for the value of derivative securities such as stock options. Wszelkie świadczenia rzeczowe związane z pełnieniem tej funkcji np.

"opcje na akcje" - angielskie tłumaczenie

EU countries may treat as part of your fees any benefits in kind for instance stock options or company car that you receive as a board member. Bill został spędzać przed opcje na akcje Applsn jego, które, biorąc pod uwagę prąd próby, jest głęboko zdewaluowało.

Bill has been spending against his Applsn stock optionswhich, considering the current trial, is profoundly devalued. Randi objęła pozycję, która wymagała relokacji i obniżenia pensji, ale zachowywała opcje na akcje.

Stocks and shares – Business English; Udziały i akcje – angielskie słownictwo biznesowe

Randi took a position that required relocation and a cut in pay but with stock options. Ma to na celu zapewnienie rozwoju odpowiednich technik pomiarowych, które dotychczas nie zostały ustanowione dla wszystkich form płatności regulowanych akcjami np. This was done on purpose in order not to prevent the development of appropriate measurement techniques which hitherto do not exist for all forms of share based payments e. Opcje na akcje, systemy nabywania akcji i inne instrumenty kapitałowe, które mogą zmieniać się w przyszłości, należą do tej kategorii.

Opcje na akcje w jezyku angielskim Opcje handlowe Oprogramowanie do Mac

Stock optionsshare purchase schemes and other equity instruments possibly evolving in the future belong to this category. If a stock option granted to employees can be traded on financial markets without restriction, it is classified as a financial derivative.

Tłumaczenie hasła "opcje na akcje" na angielski

Czy masz opcje na akcje w towarzystwie pana Blunta? Did you have stock options in Mr. Blunt's company?

Cytaty i parafrazy 0 - 20 z 26 cytat, str. Kontrakt daje właścicielowi opcji prawo jej realizacji, które co oczywiste, nie jest zobowiązaniem bezwarunkowym. Z prawa realizacji opcji jej nabywca może więc nie skorzystać, co jest określane jako odrzucenie opcji.

Tommy Palmer mógł ingerować po swojemu w moją premię i w opcje na akcje, ale zawsze będę miała go przed oczami, zbitego na kwaśne jabłko.

Tommy Palmer might've bullied his way into my bonus and my stock optionsbut I will always have that picture of him beaten to a pulp.

Opcje na akcje w jezyku angielskim Biblioteki backtesting Python do strategii transakcji kwantowych

Opcje na akcje dla pracowników to opcje na zakup udziałów kapitałowych danej spółki, oferowane jej pracownikom jako forma wynagrodzenia. Employee stock options are options to buy the equity of a company offered to employees of the company as a form of remuneration.

Tłumaczenie hasła "pracownicze opcje na akcje" na angielski

Akcje własne i podmiotów powiązanych : akcjiSyntetyczne opcje na akcje: 0 akcji magnus carlsson ur. Od września roku pełni funkcję Corporate Development Director. Shareholdings own and related parties : sharesSynthetic share options : 0 shares magnus carlsson Born Corporate Development Director since September Kiedy firma musi udostępnić dokumenty osobom z zewnątrz - na przykład w celu uzyskania opinii prawników w takich kwestiach jak opcje na akcje firmy - również korzysta z Dropbox Business.

Opcje na akcje w jezyku angielskim Strategia handlowa Kroli

When the company needs to share documents with people outside the company - for instance, to get input from lawyers on issues such as company stock options - it also relies on Dropbox Business. Sprzedali rządowi aplikację, którą stworzyła moja klientka, a potem ją zwolnili, żeby nie przysługiwały jej opcje na akcje, aby pozbawić ją udziału w zyskach z jej wynalazku. They sold an app to the government IFRS 2 wymaga, aby przedsiębiorstwa po raz pierwszy przedstawiły w swoich sprawozdaniach finansowych wpływy z płatności regulowanych akcjami, włącznie z kosztami związanymi z transakcjami, w których opcje na akcje przysługują kierownictwu i pracownikom.

Opcje na akcje w jezyku angielskim Islam jest dozwolony w islamie

IFRS 2 requires for the first time that companies reflect in their income statements the effects of share-based payment transactions, including expenses associated with transactions in which share options are granted to management and employees. Opcje na akcje zostały wyłączone z praktycznych powodów związanych z trudnościami zharmonizowanego zdefiniowania i zbierania danych, choć często są uważane za wynagrodzenie za pracę związane z ogólną wydajnością przedsiębiorstwa.

Stock options have been excluded mainly for practical reasons linked to the difficulties of a harmonised definition and data collection although it is often considered as a compensation for work linked to the overall performance of the company.

Opcje na akcje w jezyku angielskim 15 minut strategia handlu opcjami binarnymi

Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników F. Financial derivatives and employee stock options F. Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach. Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Jak kupować i sprzedawać opcje

Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne Opcje na akcje w jezyku angielskim oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo.

Zarejestruj się, żeby zobaczyć więcej przykładów To proste i darmowe Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Wyświetl więcej przykładów.