Załóżmy, że posiadamy pakiet stu akcji spółki Apple. W takim wypadku do dnia wygaśnięcia naszej opcji pozostało 58 dni. Spółki akcyjne w trakcie swojej działalności realizują wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają przełożyć się na szybszy rozwój spółki. To jednak wymaga sporego obycia z giełdą. Opcje giełdowe mogą zostać wystawione na różne instrumenty finansowe. Ale, 1 maja zapowiedziana jest publikacja sprawozdania finansowego.

Opcje handlowe i zakup akcji

Opcje giełdowe mogą zostać wystawione na różne instrumenty finansowe. Wśród tych najpopularniejszych zaliczamy m.

Opcje handlowe i zakup akcji

Rodzaje opcji giełdowych Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje opcji giełdowych: opcje kupna, opcje sprzedaży. Pierwsza z nich to taki rodzaj opcji, który przyznaje jej posiadaczowi prawo do nabycia danego rodzaju aktywów przed upłynięciem określonego terminu, po określonej cenie.

Opcje handlowe i zakup akcji

Natomiast opcja giełdowa sprzedażowa uprawnia ich posiadacza do sprzedaży określonych aktywów przed upłynięciem danego terminu i po określonej cenie. Opcje giełdowe rozliczane są gotówko, co oznacza tym samym, że nie dochodzi do fizycznej dostawy towarów. Opcje na akcje to kontrakty, które uprawniają jej właściciela do kupna od wystawcy bądź do sprzedaży mu uzgodnionej liczby danego rodzaju akcji.

Opcje handlowe i zakup akcji

Ma to miejsce w określonym czasie oraz po określonej cenie. Opcje na akcje również dzielimy na dwa typy: opcje kupna, które dają posiadaczowi prawo nabycia akcji, opcje sprzedaży, które uprawniają właściciela do zbycia akcji, na które ta opcja opiewa.

Opcje handlowe i zakup akcji

Sprawdź nasz ranking brokerów Forex: Firma.