Narzędzia do analizy danych biznesowych zmieniają dane w informacje przydatne przy podejmowaniu decyzji. Dostarcza szczegółowe analizy pozwalające kontrolować postępy w ich pracy. Oprogramowanie ERP do sprzedaży w kraju i zagranicą HermesSQL realizuje wszystkie typy transakcji handlowych występujące w obrocie krajowym i zagranicznym. Dzięki usprawnieniom systemu spójnego z wszystkimi wykonywanymi operacjami dobra obsługa klienta przekłada się na rozwój sklepu i jego konkurencyjność.

Retail — sprzedaż detaliczna Oprogramowanie dla firmy handlowej Comarch Retail to platforma pozwalająca twojej firmie zrealizować proces sprzedaży towarów lub usług dla klientów za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji w celu osiągnięcia zysku. Wraz z wyrównaniem się poziomów cen w sklepach oraz rozwojem technologii zmieniło się i nadal zmienia się podejście do współpracy z klientem w celu dostarczenia mu towarów, które potrzebuje lub które chcemy mu sprzedać. Dzięki Comarch Retail twoi pracownicy mogą sprawnie obsłużyć klienta w sposób jakiego on oczekuje. Zanim jednak klient zostanie obsłużony w sklepie stacjonarnym, mobilnym, czy internetowym należy zidentyfikować popyt na towary, które chcemy mieć w ofercie, a następie zaplanować pokrycie go odpowiednim łańcuchem dostaw.

Na bieżąco będziesz monitorować efektywność kampanii sprzedażowych, a także swoich pracowników. Wreszcie łatwo przeanalizujesz łącznie dane pochodzące ze wszystkich podmiotów własnych i franczyzowych. Dowiedz się więcej Zwiększ rentowność sprzedaży Zorganizuj obsługę klienta za pomocą aplikacji Comarch Retail POS dla sklepów stacjonarnych, oraz aplikacji Comarch Mobile mPOS dla urządzeń mobilnych, która idealnie sprawdzi się szczególnie w miejscach takich jak: wyspy handlowe, pop-up store, kornerach czy w małych sklepach.

Retail – sprzedaż detaliczna

Mechanizmy podpowiadające aktualnie obowiązujące promocje i wysokomarżowe towary powiązane, pomogą Twoim pracownikom zwiększyć rentowność sprzedaży i wpłyną na większą satysfakcję klienta z kontaktu z marką. Sprawdź, kto już korzysta Nieprzerwana, bezpieczna i szybka obsługa sprzedaży Punkty sprzedaży Comarch Retail POS działają zarówno w modelu online jak i offline, przez co zapewniają bezpieczeństwo sprzedaży.

Monitoruj systemy handlowe

Usprawnienia podczas wystawiania dokumentów Intuicyjny interfejs aplikacji ułatwia szybkie wystawianie dokumentów oraz: wykorzystanie skanera kodów kreskowych lub mobilnej klawiatury w celu dodania towarów do koszyka, dostęp do szczegółowych informacji o produktach, ich dostępności w magazynach firmy, obowiązujących rabatach, dopełnianie zamawianego towaru do pełnych jednostek zbiorczych kartonów, palet, skrzynekweryfikację warunków koncesji określonych na towarach, automatyczne naliczanie zdefiniowanych w centrali warunków handlowych m.

Preselling Comarch Mobile Sprzedaż zapewnia profesjonalną obsługę zamówień poprzez: przyjmowanie zamówień, ofert oraz zapytań ofertowych sprzedaży u klienta, wybór konkretnej cechy towaru zamawianego przez klienta rozmiar, kolor, termin przydatności do spożycia wybór sposobu dostawy kurieraadresu wysyłkowego, magazynu oraz daty realizacji zamówienia, obsługa kalendarza dostaw zamówień do klienta, dostęp do historii transakcji oraz realizacji zamówień, szybkie wystawianie dokumentów bazując na poprzednio zamawianych towarach przez klienta, rejestracja transakcji zagranicznych zamówień oraz ofert w walutach obcychsprawdzanie aktualnego online stanu towaru na innym magazynie firmy, edycja niepotwierdzonych zamówień Monitoruj systemy handlowe w innych kanałach sprzedaży np.

Systemy ERP najczęściej wdrażane przez firmy handlowe i usługowe

Obsługa klienta i warunki sprzedaży W systemie w prosty sposób założysz kartotekę kontrahenta pobierając dane firmy z bazy GUS. Zdefiniujesz indywidualnie warunki handlowe, takie jak: poziom cen, zestawy rabatów, formy i terminy płatności, limit kredytu, trasę, handlowca i przypiszesz je klientowi.

Dużym ułatwieniem w kontaktach z kontrahentem będą notatki i zadania, które sporządzisz bezpośrednio w systemie. Pod kartoteką klienta możesz gromadzić różnego typu załączniki i dokumenty związane z jego obsługą. Znajdziesz tam również podręczne analizy, które dadzą informacje na temat niezrealizowanych zamówień klienta, historii jego sprzedaży, wysokości obrotów za dowolny okres oraz historii jego rozrachunków. Polityka cenowa W programie przydzielisz klientom rabaty na poszczególne towary lub grupy towarów.

Monitoruj systemy handlowe

Możesz również sporządzić dowolną ilość cenników złotówkowych oraz walutowych i przypisać je grupie kontrahentów lub indywidualnym odbiorcom.

Stworzysz także zestawy rabatowe oparte na progach ilościowych i wartościowych, które program użyje dla pozycji spełniających określone w zestawie ilości lub wartości.

Aplikacja dla przedstawicieli handlowych

Rabat można połączyć z formą płatności i nadać go nabywcom, którzy dokonują płatności preferowaną przez Ciebie formą, np. W przypadku zmiany ceny u dostawcy, już na etapie rejestracji przychodu towaru, będziesz mógł mógł skorygować cenę sprzedaży, np. Promocje i gazetki promocyjne Klienci uwielbiają promocje. Dlatego z łatwością zorganizujesz w systemie akcje promocyjne, które mogą przyjąć formę obniżki lub konkretnej ceny na towar lub grupę asortymentową.

Mechanizm rozstrzygania sporów handlowych

Z systemu wydrukujesz gazetki promocyjne lub wyślesz je drogą elektroniczną wprost na skrzynki pocztowe klientów. Programy lojalnościowe W programie obsłużysz dowolny system lojalnościowy oparty na naliczaniu punktów i wydawaniu gratisów za zebrane punkty. Do dyspozycji masz kilka sposobów naliczania punktów, na przykład w oparciu o ilość zakupionego towaru, wartości netto lub brutto bądź mieszanego sposobu naliczania punktów.

Monitoruj systemy handlowe

Dzięki nim zyskują dostęp do pełniej i precyzyjnej informacji o rynku i branży, co pozwala im budować przewagę konkurencyjną. Co więcej, wiedzą, że opłaca im się w dłuższej perspektywie inwestować w to oprogramowanie, bo dzięki informacjom jakich udostępnia, mogą efektywniej korzystać z pracy i wiedzy swoich pracowników. Wielu z nich wybiera także systemy ułatwiające ewidencję dokumentów elektronicznych i programy controllingowe, a szczególnie moduły wielowymiarowych analiz OLAP.

Wspólna polityka handlowa UE należy do obszarów, w których Unia posiada pełne i wyłączne kompetencje.

Innymi słowy, UE występuje w WTO w charakterze jednolitego podmiotu reprezentowanego przez Komisję, a nie państwa członkowskie. Komisja składa Radzie i Parlamentowi Europejskiemu regularne sprawozdania i zasięga ich opinii w sprawie treści wielostronnych dyskusji i strategii ich prowadzenia.

Poznaj naszych klientów

Na mocy Traktatu z Lizbony Rada i Parlament są współustawodawcami i mają takie samo prawo do decydowania w sprawach związanych z handlem międzynarodowym. Za pośrednictwem WTO UE stara się również wspierać stosowanie wielostronnych ram negocjacji handlowych w celu uzupełnienia negocjacji dwustronnych.

Monitoruj systemy handlowe

Impas, w jakim znalazła się runda dauhańska, oraz fakt, że inni partnerzy handlowi preferują umowy dwustronne, zmusiły UE do częściowej rewizji długoterminowej strategii i powrotu do negocjacji dwustronnych i regionalnych. Obecny impas w WTO świadczy również o tym, że w ciągu ostatnich 20 lat międzynarodowy system handlu diametralnie się zmienił. System ewoluuje, a nowe podmioty — zasadniczo kraje w okresie transformacji i kraje rozwijające się — odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

Monitoruj systemy handlowe

Liberalizacja międzynarodowego systemu handlu okazała się korzystna dla niektórych krajów rozwijających się, przynosząc im bezprecedensowy trwały wzrost gospodarczy. UE jest w pełni świadoma tych zmian i wskazuje na konieczność wyjścia poza dotychczasową logikę negocjacji oraz wypróbowania bardziej nowoczesnego podejścia wobec rosnącej roli kwestii regulacyjnych w porównaniu z kwestią taryf.

WTO Konferencja Parlamentarna ds. WTO jest wspólnym przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego i Unii Międzyparlamentarnej, mającym wspierać demokrację na szczeblu międzynarodowym przez uzupełnienie wielostronnej współpracy w sprawach handlowych o aspekt parlamentarny.