To sterownik drukarki zajmuje się procesem wydruku, drukując najpierw strony nieparzyste. Jeżeli masz inną wersję programu Word, wygląd może się nieco różnić ale nie martw się funkcje pozostają takie same. Coraz częściej jednak odbiorcy prac życzą sobie wydruku dwustronnego. Użyj marginesów lustrzanych, aby ustawić strony przeciwległe dla dokumentów dwustronnych, takich jak książki lub czasopisma. W Wordzie parametry te ustawiane są w prezentowanym oknie ustawień strony pokazanym na rys. U dołu galerii marginesów wybierz pozycję Marginesy niestandardowe.

Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony wybierz pozycję Marginesy, aby wyświetlić galerię marginesów. Wybierz typ marginesu, który chcesz zastosować. Uwaga: Jeśli dokument zawiera wiele sekcji, nowy typ marginesów zostanie zastosowany tylko do bieżącej sekcji.

Ukryj lub pokaż nawigację Poprzedni temat Następny temat Udostępnij Drukuj PDF Ustawianie marginesów na oprawę Można ustawiać marginesy na oprawę w przypadku zadań z grupowaniem.

Marginesy na oprawę to dodatkowa przestrzeń przeznaczona na oprawę lub zastosowanie innych opcji wykańczania.

PG E Opcja udostepniania transakcji Przyczepa opcji akcji

Aplikacja Fiery Impose definiuje marginesy na oprawę zgodnie z układem i rozmiarem arkusza określającymi impozycję zadania. Na przykład zadania z oprawą klejoną wymagają większych marginesów na oprawę niż zadania z oprawą zszywaną zeszytowo, aby można było uzyskać miejsce na redukcję grzbietów i sklejenie sygnatur podczas oprawiania książki.

University International Strategy. Forex handluje wolne filmy edukacyjne

Kliknij polecenie Zdefiniuj w obszarze Margines na oprawę. W oknie dialogowym Margines na oprawę ustaw wymiary marginesów, wprowadzając wartości w dostępnych polach tekstowych każdego marginesu na oprawę w układzie.

Jeśli wprowadzono wymiar w jednym z pól, można zastosować go do wszystkich marginesów na oprawę, klikając polecenie Zastosuj wszystkie.

Brak zaznaczenia pola wyboru ustawienie domyślne — obliczenia w zakresie funkcji Skaluj, aby dopasować nie obejmują rozmiaru marginesów. Zmiana rozmiaru marginesów nie powoduje przeskalowania treści strony; zamiast tego treść zostaje przesunięta.

Alternatywne systemy handlowe Crypt Zamowienie SEBI na optymalne opcje udostepniania

Po zaznaczeniu pola wyboru Skaluj, aby dopasować obliczenia obejmują rozmiar marginesów. Zmiana rozmiaru marginesów powoduje przeskalowanie treści strony w celu dopasowania do margines i opcje zdefiniowanego przez ustawienia wierszy, kolumn i marginesów na oprawę.