Stali w celu sformułowania wytycznych dla preferencyjnego przyznawania licencji na wydobycie, przedstawiła sprawozdanie tzw. Dodatkowo obniżenie cła przynosi korzyść eksporterowi, gdyż w ten sposób zaoszczędzona na przywozie kwota poprawia płynność przedsiębiorstwa. Ilość rocznego wydobycia węgla nie była wystarczająca do zaspokojenia jego potrzeb i dlatego ten producent nabywał również węgiel od niepowiązanych dostawców w Australii. Program ten został zatem uznany za szczególny i stanowiący podstawę środków wyrównawczych w myśl art. Fakt, że głównym celem polityki ograniczania wywozu i znaczących podatków eksportowych jest ochrona i wspieranie przemysłu przetwórczego poprzez zapewnianie takiemu przemysłowi krajowemu tanich surowców i nakładów został również opisany w sprawozdaniu OECD "Wpływ gospodarczy ograniczeń wywozu surowców" 33 "sprawozdanie OECD". W związku z powyższym wniosło ono, by subsydium było obliczane na podstawie łącznego obrotu, a nie na podstawie obrotu związanego z wywozem.

Utrata pieniedzy w transakcjach wyboru zapasow

Dynamics AX R3 Więcej Obecnie jest pojedynczy "towarów według konta tranzytowego" zarówno dla wydania przesunięcia zapasów i przyjęcia przesunięcia zapasów. Po zamknięciu magazynu podczas księgowania zapisu korekty, system rozlicza i unieważnia wspólnego konta księgowania załącznika.

Wystawa handlowa systemu POS

W rezultacie "Towary w konto tranzytowe" nad podano w odpowiednich magazynów. Funkcje transferu magazynie opiera się na "Krok dwa przeniesienie zapasów".

Procedury "krok 2" zlecenia przesunięcia zapasów towarów w tranzycie są tworzone podczas księgowania rozchodu towarów.

Czytaj także

Jednakże w momencie otrzymania samych "towarów na konto tranzytowe" po stronie kredytowej. Tworzy problemu podczas zamykania procesu, gdzie system przeliczane są na podstawie metody wyceny kosztu towaru magazynu i księguje dostosowań konta odpowiednich zapasów i "Towarów na konto tranzytowe".

Jak pojedynczy "towary w konto tranzytowe" jest używany, system pozbawia wspólnego konta i księguje wpis pojedynczej korekty dla wysyłki i przyjęcia.

W rezultacie "Towary w konto tranzytowe" widnieje wyższą wartość do momentu zaksięgowania transakcji przychodu.

Rozwiązanie

Po zastosowaniu tej poprawki wszystkie poniżej trzy konta będzie umożliwiać: Towary w tranzycie Towary w tranzycie - przyjęcie Jednakże można wybrać jedną z dwóch opcji: Opcja 1: Wybierz Towary w tranzycie i dwa konta, które siatki zostanie wyłączona w przypadku wyboru konta głównego.

Opcja 2: Wybierz towarów w tranzycie-problem i Towary w tranzyt - przyjęcie, siatki towarów w tranzycie zostanie wyłączona w przypadku wyboru konta głównego.

Ksiazki opcji udostepniaja

Na wybór opcji 1 zapisy księgowe wygeneruje zgodnie z istniejących funkcji. Na wybór opcji 2 zostanie wygenerowany zapisów księgowych w oddzielnych towarów według konta tranzytowego. Rozwiązanie Zmiany w poprawce będzie po zaksięgowaniu zapisu prawidłowego ustawienia po zamknięciu magazynu i pozwoli Ci segregację "towarów w tranzycie — problem" i "Odbioru towarów w tranzycie —" oddzielnie.

  • Opcje binarne cent.
  • Zrozumienie handlu opcjami

Z powodu tego podziału zapis korekty na zamknięcie magazynu zaksięguje poprawnie dostosować zapasów i "Towary w konto tranzytowe". Informacje o poprawce Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft.

  1. Zapewnianie towarów lub usług za mniej niż odpowiednie wynagrodzenie art.
  2. Średnie tempo wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 20 lat wyniosło ok.

Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej Indyjskie transakcje wyboru zapasow z firmą Microsoft, można skontaktować się Indyjskie transakcje wyboru zapasow pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej.

Powiązane artykuły

Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. W sekcji "Rozwiązanie" określono, czy ta poprawka jest dostępna jako osobna poprawka czy w najnowszy dodatek service pack.

Informacje dotyczące instalacji Jeśli dostosowano jedną lub większą liczbę metod lub tabel, na które ma wpływ ta poprawka, należy zastosować te zmiany w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:.