Domyślna — parametr pozwala oznaczyć grupę pytań jako domyślną. Druga możliwość to wynajęcie taksówki, za którą trzeba będzie zapłacić 30 zł. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Kontrola obliczania narzutów dla kosztorysu ofertowego Ażeby uniknąć nieporozumień w przypadku tworzenia kosztorysów ofertowych dla przetargu podlegającego przepisom ustawy o zamówieniach publicznychużytkownik ma możliwość wyboru szablonu obliczeń dla kosztorysów tego typu oraz może uaktywnić opcję generowania ostrzeżeń dotyczących wydruków dla różnych sposobów obliczania narzutów.

Szablon obliczania narzutów wybieramy w polu kosztorysu Szablon liczenia narzutów:. Jeśli wybierzemy Zamówienia publiczne ofertato automatycznie zostaną zaznaczone właściwe opcje, których nie będzie można zmienić. Jeśli wybierzemy Narzuty liczone dla całego kosztorysu, to narzuty będę liczone od wartości zsumowanych kosztów w całym kosztorysie.

  1. Drzewa decyzyjne w teorii decyzji[ edytuj edytuj kod ] W teorii decyzji drzewo decyzyjne jest drzewem decyzji i ich możliwych konsekwencji stanów natury.
  2. Formularz szablonu odpowiedzi Formularz szablonu zbudowany jest z następujących elementów: Nazwa szablonu odpowiedzi — tutaj należy wprowadzić nazwę dla tworzonego szablonu odpowiedzi.
  3. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Jeśli w polu Szablon liczenia narzutów: wybierzemy Ustawienia własne, to opcje staną się dostępne i będzie można określić własny sposób obliczania narzutów. Jeśli w kosztorysach sami ustalamy opcję liczenia narzutów, dobrze jest zaznaczyć pole wyboru Sprawdzanie sposobu liczenia narzutów na karcie 'Liczenie narzutów' i wtedy program będzie generował ostrzeżenia w przypadku wystąpienia niedokładności wyliczeń wartości pozycji i podsumowań, gdy będziemy drukować kosztorys ofertowy rys.

W dolnej części okna kontroli wydruków wyświetlana jest informacja o tym, z jakimi niedokładnościami mamy do czynienia.

Formularz szablonu odpowiedzi

Druga możliwość to wynajęcie taksówki, za którą trzeba będzie zapłacić 30 zł. Jaką decyzję powinien podjąć Leszek? Drzewo składa się z węzłów decyzji i stanów natury i gałęzi możliwych wariantów. Tradycyjnie decyzje oznaczamy prostokątami, natomiast stany natury kołami.

Rozwiązanie

Konstrukcję drzewa rozpoczynamy od korzenia. Na początku Leszek ma do wyboru: samochód lub taksówkę. Rozpatrzmy węzeł samochód. Mamy do czynienia z dwoma stanami natury: samochód zepsuje się lub dojedzie. Komunikat o błędzie 2 You are attempting to open a file that was created in an earlier version of Microsoft Office. This file type is blocked from opening in this version by your registry policy setting. Przyczyna Ten problem występuje, ponieważ typ pliku, który chcesz otworzyć lub zapisać, jest zablokowany w programie Visio Uwaga   Okno dialogowe Ustawienia bloków plikówjest nowe w programie   Visio Rozwiązanie Aby otworzyć zablokowany plik rysunku lub zapisać plik w zablokowanym typie pliku, użyj jednej z następujących metod.

Ważne Ta sekcja, metoda lub zadanie zawiera kroki, które informują, jak zmodyfikować rejestr. Wartość — wariant odpowiedzi na pytanie zamknięte. Punkty — ilość punktów przypisana danej odpowiedzi.

Szablon wyboru binarnego

Maksymalna wartość toSekcja obsługiwana jest przez standardowe przyciski: Dodaj — umożliwia dodanie nowej odpowiedzi. Po wybraniu Dodaj opcję INNE, do odpowiedzi zdefiniowanych przez użytkownika dodawany jest jako ostatni wariant INNE z polem tekstowym umożliwiającym wpisanie własnej odpowiedzi.

Opcja ta może być wykorzystana tylko raz w danym pytaniu, a na liście odpowiedzi wyświetla się w kolorze pomarańczowym. Otwórz— umożliwia edycję treści odpowiedzi oraz przypisanych do niej punktów.

Usuń — umożliwia usunięcie odpowiedzi, również tej oznaczonej jako INNE.

  • Autor: Grzegorz Matusiak - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima
  • Drzewo decyzyjne – Wikipedia, wolna encyklopedia

Uwaga Wartości odpowiedzi w ramach danego szablonu muszą być unikalne. Nie można zapisać szablonu odpowiedzi bez dodanych wariantów odpowiedzi. Ponadto okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski: Zapisz zmiany — umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian. Zamknij — umożliwia zamknięcie okna. Lista szablonów odpowiedzi dostępna jest na zakładce [CRM], w sekcji Ankiety pod przyciskiem Szablony odpowiedzi. W tym obszarze widoczne są wszystkie zapisane szablony odpowiedzi, również te utworzone bezpośrednio na formularzu pytania ankietowego.

Lista szablonów odpowiedzi Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi szablonami, które mogą być modyfikowane oraz usuwane. Lista szablonów odpowiedzi zbudowana jest kolumny Nazwa z możliwością zaznaczeniaktóra zawiera nazwę szablonu odpowiedzi do pytań ankietowych.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski: Dodaj — umożliwia dodanie nowego szablonu z wzorcowymi odpowiedziami. Usuń — umożliwia usunięcie szablonu odpowiedzi.

Szablon wyboru binarnego

Ponadto w oknie dostępne są pola: Filtr i Konstruktor filtra. Ankietowanie — formularz grupy pytań ankietowych Formularz grupy pytań zbudowany jest z następujący pól i parametrów: Nazwa — tutaj należy wprowadzić nazwę dla tworzonej grupy pytań.

Szablon wyboru binarnego

Domyślna — parametr pozwala oznaczyć grupę pytań jako domyślną. Tak oznaczona grupa podpowiada się na każdym nowym pytaniu. Grupy domyślnej nie można oznaczać jako nieaktywnej.

Czapka z nausznikami - instrukcja szycia + wykroje

Waga — waga przypisana do danej grupy i służąca do wyliczania punktów i oceny ankiety. Domyślne wartość pola wynosi 0, a maksymalnie można tam wpisać Nieaktywna — parametr pozwala oznaczyć grupę jako nieaktywną. Standardowo nieaktywne grupy pytań nie wyświetlają się na liście grup pytań ankietowych. Grupa nieaktywna nie może być grupą domyślną. Opis — tutaj można wpisać dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje do danej grupy pytań.

Menu nawigacyjne

Pole nieobowiązkowe do uzupełnienia. W tym obszarze użytkownik tworzy słownik z nazwami grup, w jakich zebrane będą pytania ankietowe. Ankietowanie — lista grup pytań ankietowanych Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi grupami, które mogą być modyfikowane oraz usuwane. Lista grup zbudowana jest z następujących kolumn z możliwością zaznaczenia : Nazwa — nazwa grupy pytań. Opis — zawiera dodatkowy opis, jeżeli został dodany do danej grupy pytań. Waga — waga przypisana dla danej grupy pytań.

  • Dokładność obliczeń i zaokrąglenia w Normie Pro | Buduj z Głową - kwartalnik kosztorysanta
  • Błąd podczas otwierania typu pliku zablokowanego przez ustawienie zasad rejestru | Microsoft Docs

Standardowo tylko jedna grupa pytań może być domyślna. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski: Dodaj — umożliwia dodanie nowej grupy pytań. Usuń — umożliwia usunięcie grupy pytań. Możliwe jest usunięcie grupy pytań, jeżeli nie przypisano do niej żadnych pytań. Ponadto w oknie dostępne są pola: Filtr i konstruktor filtra Nieaktywne — jeśli jest zaznaczony, na liście wyświetlane są wszystkie grupy pytań, jeśli odznaczony — tylko te grupy, które są aktywne.

W przypadku gdy w kosztorys zawiera wiele pozycji, różnice te mogą się sumować, dając tym samym różne wartości całego kosztorysu.

Ankietowanie W module CRM Plus istnieje możliwość zarządzania relacjami z klientami poprzez funkcjonalność pozwalającą pracownikom i handlowcom na zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpośrednio od kontrahenta. Taką uniwersalną formą, która pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami w zależności od potrzeby użytkowników, są ankiety.

Wzorzec ankiety można zbudować z różnego rodzaju pytań pytania otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru zebrane w słowniku pytań w podziale na grupy pytańa następnie seryjne wygenerować z niego ankiety dla kontrahentów. Ponadto każda ankieta może być przypisana do kontaktu lub też zaplanowana jako zadanie w terminarzu.

Odblokowanie ankiety zatwierdzonej — po zaznaczeniu użytkownik może odblokować ankiety, na których jest przypisany jako ankieter. Jeżeli dla danego operatora zaznaczono również parametr Dostęp do ankiet innych operatorów, to wówczas może odblokować ankiety także u innych ankieterów.