W razie niekorzystnych dla wystawcy zmian kursu musi on ów depozyt zwiększyć lub zamknąć pozycję nabyć dokładnie taką samą opcję, jaką wcześniej wystawił. Podobnie na cenę opcji wpływa zmienność instrumentu bazowego. Jednak zajęcie takiej pozycji jest uzasadnione, jeśli spodziewamy się spadku cen instrumentu bazowego. W przypadku opcji call, inwestor może zająć jedną z dwóch pozycji: pozycja długa — polega na zakupie opcji kupna. Strategie opcyjne Strategie opcyjne to połączenie wielu pozycji w opcjach na dany instrument bazowy.

Strategie opcji sprzedazy polaczen

Internet Co to jest strategia motyla? Opcja kupna to prawo do zakupu danego składnika aktywów po stałej cenie w określonym dniu lub wcześniej. Opcja sprzedaży to prawo do sprzedaży danego składnika aktywów po stałej cenie w określonym dniu lub przed nim. Połączenia zwiększają wartość, gdy cena instrumentu bazowego rośnie; zwiększa wartość, gdy cena instrumentu bazowego spada.

Strategie opcji sprzedazy polaczen

Strategia długiego motyla składa się z trzech zestawów sprzedaży lub kupna o tej samej dacie wygaśnięcia, ale różnych cenach wykonania strajków. Na przykład, przy bazowym obrocie aktywami na poziomiemożna zbudować strategię długiego motyla, kupując opcje put lub połączenia na poziomie 95 i oraz sprzedając zwierając dwa razy więcej opcji put lub połączeń na poziomie Jeśli instrument bazowy nie zmieni ceny po wygaśnięciu, oferty na 95 i wygasną bezwartościowo, a oferty na będą warte 5 od Jeśli wartość bazowa jest większa niż w momencie wygaśnięcia, wszystkie opcje wygasają bezwartościowo, a początkowy koszt motyla jest kwotą straty.

Strategie opcyjne Strategie opcyjne to połączenie wielu pozycji w opcjach na dany instrument bazowy. Dzięki temu inwestor może zarobić przy wzroście ceny instrumentu bazowego, a skala zysków i strat jest ograniczona strategię bull spread można rozgrywać wykorzystując również opcję PUT ; Strategia niedźwiedzia Bear spread — połączenie długiej pozycji w opcji PUT z wyższą ceną wykonania i krótkiej pozycji w opcji PUT z niższą ceną wykonania.

Jeśli wartość bazowa jest mniejsza niż 95 w momencie wygaśnięcia, zysk z zakupionego pakietu na zrekompensuje straty z krótkich ofert naa strata ponownie będzie ograniczona do początkowego kosztu zainicjowania strategii motyla. Zasadniczo jest to podejście ograniczające ryzyko zmienności instrumentu bazowego o ograniczonym ryzyku i ograniczonym zysku, ponieważ maksymalny zysk występuje, gdy instrument bazowy w ogóle nie ma zmienności.

Strategie opcji sprzedazy polaczen

Strategia krótkiego motyla jest odwrotna; podejście ograniczonego ryzyka i ograniczonego zysku do bycia długim obstawianie na wzrost zmienności instrumentu bazowego. Kupując strajk wewnętrzny i sprzedając strajki zewnętrzne, pozycja ma największą stratę, gdy instrument bazowy się nie porusza, a największy zysk, gdy wykracza poza którąkolwiek z zewnętrznych Strategie opcji sprzedazy polaczen wykonania.

Strategie opcji sprzedazy polaczen

Strategia krótkiego motyla czerpie korzyści zarówno z dużego ruchu w górę, jak i dużego ruchu w dół. Zwykła strategia motyla wykorzystuje wszystkie połączenia lub wszystkie zakłady.

Długi żelazny motyl sprzedaje put i call w strajku wewnętrznym, a kupuje put w najniższym strajku i call w najwyższym strajku.

Krótki żelazny motyl kupuje put i call przy strajku wewnętrznym, i sprzedaje put przy najniższym strajku i call przy najwyższym strajku. Pod względem zysków i strat, żelazne motyle wyglądają bardzo podobnie do zwykłych motyli zbudowanych ze wszystkich putów lub wszystkich połączeń.

Strategie opcji sprzedazy polaczen

Ogólnie rzecz biorąc, jedyną korzyścią przy wyborze jednego rodzaju strategii motyla nad innym jest to, że występuje rozbieżność cenowa w sprzedaży i kupnie, co powoduje, że jeden z nich jest tańszy w zakupie lub bardziej opłacalny w sprzedaży.