Zdefiniuj maksymalny akceptowalny poślizg cenowy od 1 do punków na rachunek w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora. Opłata za wyniki: jest naliczana tylko w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku.

Ochrona z tytułu Zmienności Ochrona z tytułu Zmienności Admiral Markets przyczynia się do minimalizacji ryzyka zmienności oferując pakiet zaawansowanych ustawień handlu, które pomogą zapobiegać skutkom nagłych zmian na rynkach finansowych. Handluj pewnie Zyskaj większe szanse na zrealizowanie zlecenia.

Strategia na koniec wyboru

Nie przegap okazji handlowych Poczuj swobodę handlu na rynkach. Zachowaj spokój Strategie handlu zmiennosciami zmiennych okresach.

Wysoka platforma selekcyjna

Uzyskaj wyższy poziom ochrony Zabezpiecz się przed lukami cenowymi. Zabezpiecz się przed rozszerzonymi spreadami. Zmienność jest miarą szybkości i wielkości zmian cen, które mogą być tak gwałtowne, że wynik finansowy handlu staje się nieprzewidywalny.

Różne wydarzenia, począwszy od publikacji danych ekonomicznych do klęsk żywiołowych, mogą niekorzystnie wpłynąć nawet na najbardziej zaawansowaną i skuteczną strategię handlu. Czym są Ustawienia Ochrony z tytułu Zmienności?

Strategie Tradingowe

Dodatkowo, nasi Klienci uzyskują możliwość handlu na szerszym zakresie rynków, które w przeciwnym razie byłyby uznane za zbyt zmienne lub niepłynne. Główne cechy Ogranicz maksymalny poślizg cenowy dla zleceń rynkowych oraz stop. Ogranicz lub całkowicie uniknij strat na zleceniach oczekujących wpadających w luki cenowe. Uzyskaj realizację większych zleceń poprzez umożliwienie częściowej realizacji zleceń.

Pomysly na warianty FX

Realizuj zlecenia limit oraz take profit nawet podczas błyskawicznych skoków ceny poprzez przekazanie ich jako zleceń rynkowych. Unikaj aktywacji zlecenia z powodu rozszerzenia się spreadu, gdy nie ma rzeczywistego ruchu na rynku. Jak to działa? MT4, Zero. MT4, Trade.

Najbardziej skuteczna strategia Forex - czy istnieje?

MT5, Zero. MT5 oraz Invest.

Plus500 Trader's Guide - Popular trading Strategies

MT5 zarówno rzeczywistych jak i demonstracyjnych. Egzekucja zleceń stop i rynkowych jako zleceń limit z predefiniowanym Strategie handlu zmiennosciami poślizgiem Możliwość wejścia na rynek z ograniczonym ryzykiem i potencjalnie nieograniczonymi dodatkowymi zyskami. Zdefiniuj maksymalny akceptowalny poślizg cenowy od 1 do punków na rachunek w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora.

Gdy zlecenie stop zostaje wyzwolone lub żądanie zlecenia rynkowego zostaje wysłane, zostanie umieszczone zlecenie limit po cenie mniej korzystnej zgodnie z wstępnie zdefiniowaną ilością punktów. Takie zlecenie limit może zostać wykonane z pozytywnym lub zerowym poślizgiem cenowym. W innym wypadku zostanie anulowane.

Ochrona z tytułu Zmienności

Zatem maksymalny poślizg pierwotnego zlecenia stop lub rynkowego jest ograniczony do zdefiniowanej wcześniej liczby punków. Jednak pozytywny poślizg może być nieograniczony. Anulowanie zleceń oczekujących w przypadku luk cenowych Pozwala to chronić przed błyskawicznymi stratami, które mogą być możliwe, jeśli Twoje zlecenie oczekujące ma ustawiony poziom Stop Loss i oba są wyzwalane na tym samym ticku.

Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora w celu automatycznego anulowania zleceń oczekujących, jeśli mają wyzwalany stop loss lub take profit na tym samym ticku. UWAGA: to ustawienie nie może zostać wyłączone.

Jego celem jest ochrona transakcji klientów poprzez zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń.

London Wymiana przyszlych transakcji i transakcji opcji

Anulowanie zleceń stop, gdy ceny wyzwalające przekraczają predefiniowany maksymalny poślizg Możliwość zminimalizowania ryzyka rynkowego powiązanego ze zleceniami stop. Zdefiniuj maksymalny akceptowalny poślizg cenowy od 1 do punktów na rachunek w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora.

Impoty Sur Les Share Opcja Transakcje

Gdy zlecenie stop zostaje wyzwolone po cenie przekraczającej zdefiniowany limit, takie zlecenie stop zostaje anulowane. Uwaga: W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że zewnętrzny dostawca płynności, z którym współpracuje Admiral Markets, może zastosować dodatkowy poślizg po potwierdzeniu zlecenia. W tym przypadku, początkowe warunki maksymalnego poślizgu mogą nie zostać spełnione.

Rynkowa egzekucja zleceń limit Pomaga uniknąć scenariuszy, gdy zlecenie limit na przykład zlecenie Take Profit zostało osiągnięte na skoku ceny i nie zostało zrealizowane z powodu braku płynności poza tym poziomem. Włącz to ustawienie w Ustawieniach Rachunku w Gabinecie Inwestora w celu realizacji zleceń limit jako zleceń rynkowych, co oznacza, że gdy Twoje zlecenie limit jest wyzwalane, w zamian wystawiane jest zlecenie rynkowe.

Uwaga: W tym przypadku zlecenie rynkowe, które jest wystawiane zamiast zlecenia limit może być wykonane z poślizgiem w dowolnym kierunku, w przeciwieństwie do pierwotnego zlecenia limit.

Udane sygnaly handlowe