Jest głęboko zakorzeniona we wspólnych interesach i wartościach. Celem Banku jest odbudowa porównywalnych wyników operacyjnych, które uległy ograniczeniu w wyniku kryzysu COVID oraz jego pośrednich i bezpośrednich konsekwencji w terminie od 1. Wśród najważniejszych parametrów kredytu znalazły się: suma kosztów kredytu, suma odsetek oraz całkowita kwota do spłaty.

Strategie handlu hipotecznego

Strategia Banku — rok transformacji przed wprowadzeniem nowej, średniookresowej strategii Zmiany otoczenia gospodarczego, bezprecedensowe w swojej skali, spowodowane wybuchem pandemii COVID na początku roku, w połączeniu z dynamicznymi zmianami zachowań klientów doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby wyzwań, przed którymi stają banki, ograniczyły przewidywalność a także zwiększyły niepewność do wyjątkowego poziomu.

W tej sytuacji, Grupa BM podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej na lata Celem Banku jest odbudowa porównywalnych wyników operacyjnych, które uległy ograniczeniu w wyniku kryzysu Strategie handlu hipotecznego oraz jego pośrednich i bezpośrednich konsekwencji w terminie od 1.

Strategie handlu hipotecznego

Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez finalizację obecnego programu ograniczenia kosztów, wprowadzenie nowych programów poprawy sprawności operacyjnej oraz poprawę wyników biznesowych poprzez wdrożenie poprawionej polityki cenowej i wzrost sprzedaży produktów kluczowych.

W roku Bank będzie dalej koncentrować się na dążeniu do poprawy sprawności operacyjnej poprzez restrukturyzację procesów, automatyzację, standaryzację i uproszczenie procesów.

Strategie handlu hipotecznego

Zamierzamy utrzymać tempo pozyskiwania nowych klientów w oparciu o jakość obsługi i wysoki wskaźnik NPS. W obszarze detalu zamierzamy zwiększyć portfel aktywnych klientów w oparciu o cyfrową akwizycję klientów, kanał sieci franczyzowej oraz mini oddziałów. Mamy aspirację osiągnięcia wzrostu sprzedaży pożyczek gotówkowych dwucyfrowo w ujęciu procentowym oraz wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych, koncentrując jednocześnie naszą uwagę na zwiększaniu dochodów prowizyjnych.

Strategie handlu hipotecznego

Zamierzamy maksymalizować sprzedaż i wolumeny w obszarze funduszy inwestycyjnych by osiągnąć nasz naturalny udział w rynku na poz. W obszarze bankowości przedsiębiorstw planujemy skoncentrować działania na istniejących zaangażowaniach i przy aktywnym podejściu do nowych klientów w sektorach o niskim i średnim poziomie ryzyk osiągnąć wzrost portfela o ponad 1 mld zł uwzględniając leasing i factoring.

Strategie handlu hipotecznego

W obszarze leasingu planujemy przywrócić produkcję do poziomu z roku 3,5 mld zł z poziomu 2,5 mld zł w roku Cały wzrost akcji kredytowej, zarówno w detalu, jak i w obszarze bankowości Strategie handlu hipotecznego, musi zostać zrealizowany przy utrzymaniu kosztu ryzyka na portfelu poniżej 80 punktów bazowych oraz przy ostrożnościowym monitoringu ewolucji zachodzącej w gospodarce w wyniku COVID Rada Nadzorcza Banku również podjęła takie zobowiązanie.