Międzynarodowa Agencja Energetyczna IEA jest przekonana, że w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników. Właściwe wdrożenie kodeksów sieci w sektorze gazu przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ pozwoli zwiększyć otwarty i niedyskryminacyjny dostęp do systemów przesyłowych, tak aby gaz ziemny mógł swobodnie i elastycznie krążyć w całej UE.

Dowodem sukcesu państw członkowskich i UE w tym względzie jest fakt, że obywatele w większości państw członkowskich nie doświadczyli trwałych zakłóceń w zaopatrzeniu w energię od czasu kryzysu naftowego z lat Dla większości obywateli energia jest dostępna bez przerwy, wszechobecna i dyskretna. Sytuacja ta ma poważny wpływ na czynniki, które stanowią o krajowych decyzjach w sprawie polityki energetycznej, przy czym bezpieczeństwa dostaw nie traktuje się na równi z innymi kwestiami. Niemniej jednak w sezonach zimowych lat i obywatele UE w niektórych wschodnioeuropejskich państwach członkowskich doświadczyli poważnych czasowych zakłóceń w dostawach gazu. Od tego czasu podjęto wiele działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE w zakresie dostaw gazu i zmniejszenia liczby państw członkowskich, które są uzależnione wyłącznie od jednego dostawcy.

Podsumowanie dnia — Pogrom na rynku ropy naftowej Podsumowanie dnia — Pogrom na rynku ropy naftowej 20 kwietnia Ropa naftowa otrzymała dzisiaj kolejny cios. To właśnie brak odbiorców i niemożność składowania ropy powoduje, że cena majowego kontraktu spadła do niemal zera. Oczywiście obecny benchmark, czyli kontrakt czerwcowy na ropę WTI jest zdecydowanie wyżej w okolicach 22 USD za baryłkę.

Zdecydowanie lepiej radziło sobie dzisiaj złoto, które ponownie znalazło się w okolicach USD za uncję. Jest to efekt słabych nastrojów na giełdach oraz jednocześnie braku dużych zmian na amerykańskim dolarze. W Stanach Zjednoczonych jednocześnie Strategia z RSI. się o kolejnym programie pomocowym dla małego biznesu, który może sięgnąć nawet miliardów dolarów.

Strategie handlowe Dnia ropy naftowej

Angela Merkel wskazała dzisiaj na prawdopodobnie większy budżet dla Unii Europejskiej, co mogło pobudzić pozytywne nastroje. Z drugiej strony wskazała na bardzo powolne wychodzenie z zamknięcia gospodarki.

Jak handlować ropą naftową? Z perspektywy tradera ropa naftowa jest jednym z najczęściej wymienianych towarów na świecie i jest wykorzystywana jako narzędzie do spekulacji, inwestycji, zabezpieczania, dywersyfikacji i nie tylko. Te znaczące ruchy zachęcają wielu uczestników rynku do inwestowania w ropę za pomocą kontraktów CFD CFD ropa naftowazwłaszcza traderów, którzy handlują za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział: Jak cena ropy wpływa na rynki? Jak i dlaczego zmienia się cena ropy?

Jednocześnie jednak niemieckie koncerny samochodowe wznowiły dzisiaj produkcję w niektórych swoich fabrykach. Sesja w Europie zakończyła się pozytywnie. Tymczasem na Wall Street trwa odrabianie strat.

Strategie handlowe Dnia ropy naftowej

Nasdaq wychodzi już na plus, ale zdecydowanie ciążą spółki powiązane z rynkiem ropy naftowej. W trakcie sesji azjatyckiej nie będą miały miejsca ważniejsze publikacje makroekonomiczne.

Strategie handlowe Dnia ropy naftowej

Mimo to warto zwrócić uwagę na minutes ze strony RBA oraz wypowiedź szefa banku, który może zakomunikować ewentualne dalsze działania monetarne, w celu ratowania gospodarki. Na moment pisania tego komentarza pojawiły się informacje, iż cena majowego kontraktu WTI spadła minimalnie poniżej 0 USD za baryłkę.

Podsumowanie dnia — Pogrom na rynku ropy naftowej Podsumowanie dnia — Pogrom na rynku ropy naftowej 20 kwietnia Ropa naftowa otrzymała dzisiaj kolejny cios. To właśnie brak odbiorców i niemożność składowania ropy powoduje, że cena majowego kontraktu spadła do niemal zera.

Jest to historyczny moment, choć Strategie handlowe Dnia ropy naftowej wcześniej w przypadku ropy kanadyjskiej widoczne były takie ceny. Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art.

Strategie handlowe Dnia ropy naftowej

Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.

Strategie handlowe Dnia ropy naftowej

Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych.

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.