Od lat W połowie panowania dynastii Ming zrezygnowano z systemu przymusowego osiedlenia i zamiast tego powierzono lokalnym urzędnikom obowiązek rejestracji pracowników sezonowych w celu zwiększenia dochodów podatkowych [28].

Początki[ edytuj edytuj kod ] Powstanie Czerwonych Turbanów i walka o władzę[ edytuj edytuj kod ] Rysunek armaty — ilustracja z Huolongjing Podręcznika ognistego smoka z XIV w. Wybuchały liczne powstania, z których największe było, rozpoczęte wpowstanie Czerwonych Turbanów. Czerwone Turbany były związane z tajnym buddyjskim Stowarzyszeniem Białego Lotosu [3] [4]. Do rekrutacji zwolenników Stowarzyszenie Białego Lotosu wykorzystało zgromadzenie w jednym miejscu tysięcy okolicznych chłopów, wezwanych na przymusowe roboty przy regulacji Rzeki Żółtej [3] [5].

Zhu Yuanzhang był ubogim chłopem i mnichem buddyjskim, który dołączył do Czerwonych Turbanów w [6] [7].

  • Стратмор посмотрел на нее неодобрительно.
  •  Милый, я… я сейчас задохнусь! - Ей стало дурно.

Szybko zyskał uznanie w ich szeregach i poślubił przybraną córkę jednego z przywódców powstania [6] [7]. W powstańcy pod przywództwem Zhu Yuanzhanga zdobyli Nankin [8]który później został stolicą Chin, założonej przez niego dynastii Ming.

Wraz z postępującym osłabieniem dynastii Yuan, poszczególni przywódcy powstania zaczęli walczyć o kontrolę nad Chinami i tym samym o prawo do ustanowienia własnej dynastii cesarskiej [9].

W w bitwie na jeziorze Poyang Zhu Yuanzhang pokonał swojego głównego rywala i przywódcę rywalizującej z nim grupy Han, Chen Youlianga.

Jedwabny szlak

Dowodzona przez niego flota Ming, licząca tysięcy marynarzy zdołała pokonać ponad trzykrotnie liczniejszą flotę Han, która miała liczyć tysięcy marynarzy. Zwycięstwo osiągnęła m. Zwycięstwo nad ostatnią rywalizującą z nim grupą powstańców dało Zhu Yuanzhangowi kontrolę nad basenem rzeki Jangcy i umocniło jego władzę nad południowymi Chinami [10].

ktory handlowal w systemie morskim Oceanu Indyjskiego

Po tym jak w podejrzanych okolicznościach zginął w ktory handlowal w systemie morskim Oceanu Indyjskiego pierwszego przywódcy powstania Czerwonych Turbanów, w czasie gdy przebywał na dworze Zhu Yuanzhanga, nie pozostał nikt, kto mógłby mu przeszkodzić w zdobyciu tronu cesarskiego.

Ostatni cesarz z dynastii Yuan uciekł na północ do Xanadua pałace dynastii Yuan w Dadu zostały zniszczone [11] ; w tym samym roku miasto zmieniło nazwę na Beiping [12]. Zamiast tradycyjnego sposobu nazywania dynastii od nazwy miejsca pochodzenia jej założyciela, Zhu Yuanzhang przyjął nazwę Ming, czyli Wspaniała, wykorzystując precedens stworzony przez dynastię Yuan [8]. Zhu Yuanzhang jest znany jako cesarz Hongwuod wybranej przez niego nazwy ery panowania [8]. Chociaż Stowarzyszenie Białego Lotosu umożliwiło mu dojście do władzy, Hongwu później kwestionował jego zasługi i zwrócił się przeciwko niemu [8] [13].

Panowanie cesarza Hongwu[ edytuj edytuj kod ] Cesarz Hongwu natychmiast podjął działania mające na celu odbudowę infrastruktury państwa.

  1. Код, не поддающийся взлому.
  2.  Нет! - отрезала .
  3. Jedwabny szlak – Encyklopedia Zarządzania
  4. Narzedzie do oceny strategii opcji
  5. Сьюзан почувствовала, как напряглось все его тело.
  6. Indonezja – Wikipedia, wolna encyklopedia

Wybudowano mury obronne wokół Nankinu o długości 48 km oraz pałace i budynki rządowe [11]. Historia dynastii Ming Mingshi stwierdza, że już w Zhu Yuanzhang zaczął opracowywać nowy konfucjański kodeks prawny, Da Ming Lü chiń. Hongwu zorganizował system służby wojskowej znany jako system weisuo chiń. Jego podstawowym założeniem było to, że żołnierze, kiedy nie walczą lub nie ćwiczą, będą uprawiać ziemię, po to, aby mogli sami się utrzymać [15].

System samowystarczalnych żołnierzy-rolników był jednak nieefektywny; skąpe racje żywnościowe i nieregularne nagrody nie wystarczały do utrzymania oddziałów i następowały liczne dezercje. Portret cesarza Hongwu —98 Chociaż był konfucjanistą, Hongwu nie miał zaufania do urzędników-uczonych wywodzących się z wyższej klasy społecznej gentry i nie wahał się przed skazywaniem ich na chłostę za przestępstwa [17].

W wstrzymał egzaminy urzędnicze po stwierdzeniu, że urzędników-uczonych, którzy zdali egzamin i uzyskali tytuł jinshi nie miało odpowiednich kompetencji [18] [19].

Początki[ edytuj edytuj kod ] Powstanie Czerwonych Turbanów i walka o władzę[ edytuj edytuj kod ] Rysunek armaty — ilustracja z Huolongjing Podręcznika ognistego smoka z XIV w. Wybuchały liczne powstania, z których największe było, rozpoczęte wpowstanie Czerwonych Turbanów. Czerwone Turbany były związane z tajnym buddyjskim Stowarzyszeniem Białego Lotosu [3] [4]. Do rekrutacji zwolenników Stowarzyszenie Białego Lotosu wykorzystało zgromadzenie w jednym miejscu tysięcy okolicznych chłopów, wezwanych na przymusowe roboty przy regulacji Rzeki Żółtej [3] [5].

W wznowiono egzaminy urzędnicze [19]. Wkrótce został stracony główny egzaminator po tym, jak odkryto, że egzaminy zdają i otrzymują tytuł jinshi tylko kandydaci z południa Chin [18]. W został stracony kanclerz Hu Weiyong pod zarzutem zorganizowania spisku w celu obalenia cesarza; po tym wydarzeniu Hongwu zlikwidował urząd kanclerza i przejął jego obowiązki jako cesarz i szef rządu [20] [21]. Z powodu rosnącej nieufności i podejrzliwości w stosunku do ministrów i poddanych, Hongwu utworzył Jinyi Wei — tajną policję wywodzącą się z jego straży pałacowej.

W wyniku jej działań torturowanych było i poniosło śmierć około tysięcy osób w czasie kilku czystek w ciągu 30 lat jego rządów [20] [22]. Reformy cesarza Hongwu i odwrót od nich[ edytuj edytuj kod ] Unifikacja i przesiedlenia[ edytuj edytuj kod ] Według historyka Timothego Brooka, cesarz Hongwu próbował utrudnić mobilność społeczną poprzez stworzenie sztywnych, regulowanych przez państwo granic pomiędzy okręgami wiejskimi i większymi miastami oraz utrudnianie handlu i podróży bez zgody władz [23].

Hongwu próbował również wpoić surowe zasady moralne poprzez narzucenie jednolitych ubiorów oraz sposobu mówienia i pisania, które miały nie dawać przewagi osobom lepiej wykształconym [24]. Jego podejrzliwość wobec wykształconych elit dorównywała pogardzie wobec najbogatszych kupców, prowadząc do nałożenia wyjątkowo wysokich podatków na siedzibę wpływowych rodzin kupieckich w rejonie Suzhou w Jiangsu [18]. Wysiedlono tysiące zamożnych rodzin z południowego wschodu i osadzono je w okolicach Nankinuzabraniając im opuszczać miejsce przymusowego osiedlenia [18] [25].

Aby kontrolować ich działalność handlową, Hongwu zmusił kupców do spisywania co miesiąc wszystkich posiadanych dóbr [26]. Jednym z jego głównych celów było trwałe ograniczenie wpływów kupców i właścicieli ziemskich, jednak niektóre z jego przedsięwzięć umożliwiły im powiększenie majątków.

Stworzony przez Hongwu system masowych przesiedleń i chęć uniknięcia wysokich podatków, skłoniły wielu ludzi do stania się wędrownymi handlarzami, domokrążcami lub pracownikami, których zatrudniali lub dzierżawili im ziemię właściciele ziemscy lub kupcy [27]. W połowie panowania dynastii Ming zrezygnowano z systemu przymusowego osiedlenia i zamiast tego powierzono lokalnym urzędnikom obowiązek rejestracji pracowników sezonowych w celu zwiększenia dochodów podatkowych [28].

Elita bogatych właścicieli ziemskich i kupców panowała nad dzierżawcami, pracownikami najemnymi, służbą domową i robotnikami sezonowymi — miało to mało wspólnego z wizją cesarza Hongwu: ścisłego przestrzegania hierarchicznego systemu podziału na cztery grupy społeczne: urzędników, rolników, rzemieślników i kupców [29]. Samowystarczalne rolnictwo, nadwyżki i urbanizacja[ edytuj edytuj kod ] Porcelanowa waza z okresu panowania cesarza Jiajinga —67 ; pod koniec panowania dynastii Ming społeczeństwo chińskie stało się społeczeństwem konsumpcyjnym.

Od członków elit społecznych oczekiwano umiejętności odróżnienia wyrobów wysokiej jakości od tandety, a nawet wiedzy, który rodzaj roślin będzie wystarczająco rzadki i egzotyczny dla czyjegoś ogrodu [30] Reformy Hongwu wspierały rolnictwo i produkcję rolną w celu stworzenia samowystarczalnych wspólnot, które nie będą opierać się na handlu, który — jak sądził cesarz — ograniczy się tylko do miast [31].

Jednak wytwarzane w wyniku reform nadwyżki żywności, zachęciły rolników do jej sprzedaży [32]. Początkowo handel miał miejsce przy szlakach komunikacyjnych; przed połową panowania dynastii Ming rolnicy zaczęli sprzedawać swoje produkty również w pobliskich miastach [32]. Gdy miasta i wsie połączyła już sieć powiązań handlowych, wiejskie gospodarstwa domowe zaczęły zajmować się również tradycyjnymi miejskimi rzemiosłami, takimi jak tkactwo oraz wytwarzanie odzieży bawełnianej i jedwabnej [33].

Pod koniec panowania dynastii Ming konserwatywni konfucjaniści coraz głośniej wyrażali zaniepokojenie, że tradycyjny porządek społeczny jest podkopywany przez chłopów przejmujących miejskie zwyczaje i związaną z nimi dekadencję [34]. Rolnicy nie byli jedyną grupą społeczną, na którą wpłynęła rosnąca komercjalizacja stosunków społecznych w Chinach; wywarła ona również silny wpływ na grupę właścicieli ziemskich, z której to grupy społecznej zazwyczaj pochodzili urzędnicy administracji państwowej.

Zgodnie z tradycją urzędników traktowano jako skromne osoby, które nie wykorzystują swojego stanowiska jako okazji do wzbogacenia; byli znani z tego, że chodzili pieszo ze swoich domów na wsi, gdzie mieszkali, do miast, gdzie pracowali. Za panowania cesarza Zhengde —21urzędnicy byli już noszeni w luksusowych lektykach i zaczęli nabywać obszerne domy w prestiżowych dzielnicach miast, zamiast mieszkać na wsi [35].

Pod koniec panowania dynastii Ming, zgromadzone bogactwa stały się głównym wyznacznikiem społecznego prestiżu, większym nawet niż posiadanie wysokiej rangi urzędniczej [36].

Gospodarka zamknięta Jedwabny szlak — był drogą handlową, która łącząca Chiny z Bliskim Wschodem i Europą przez lądy i morze. Nazwę swoją wzią od chińskiego jedwabiu, który był wysoko cenionym towaruem, kupcy transportowali go tymi szlakami handlowymi. Szlak miał długość ok. Dzięki postępowi technologicznemu i zwiększonej stabilności społecznej szlak ten spowodowały wzrost handlu.

Wzrost pozycji kupców[ edytuj edytuj kod ] Pagoda świątyni Cishouzbudowana w ; Chińczycy wierzyli, że budowanie pagód w określonych miejscach zgodnie z zasadami feng shui wywiera pozytywny wpływ na otoczenie [37] ; pod koniec panowania dynastii Ming do realizacji takich projektów było potrzebne wsparcie finansowe ze strony kupców W pierwszej połowie panowania dynastii Ming, mandaryni rzadko wspominali w swoich sprawozdaniach o wkładzie kupców Uruchamianie wyboru akcji CFO życie lokalnych społeczności [38].

Urzędnicy byli wtedy w stanie sami finansować publiczne projekty budowlane, będące symbolem ich dominującej pozycji politycznej [39].

Jednak w drugiej połowie panowania dynastii Ming urzędnicy powszechnie korzystali ze wsparcia finansowego kupców dla realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć, takich jak budowa mostów lub tworzenie nowych szkół konfucjańskich dla członków gentry [40]. Od tego czasu w swoich sprawozdaniach zaczęli pisać o kupcach i często wyrażali się o nich z wielkim szacunkiem, ponieważ bogactwo wynikające z ich działalności gospodarczej zwiększało zasoby państwa, ktory handlowal w systemie morskim Oceanu Indyjskiego również zwiększało druk ksiąg niezbędnych dla edukacji gentry [41].

Kupcy zaczęli przejmować zwyczaje i zainteresowania kulturalne gentry, zacierając granice pomiędzy kupcami a gentry i torując drogę członkom rodzin kupieckich do stanowisk urzędniczych [42]. Początki tych zmian można znaleźć już w czasach dynastii Song — [43]jednak stało się to bardziej widoczne za panowania dynastii Ming. Szlaki komunikacyjne i wzrost gospodarczy[ edytuj edytuj kod ] Cesarz Hongwu uważał, że tylko kurierzy rządowi i drobni handlarze detaliczni powinni mieć prawo do podróżowania daleko poza ich rodzinne miejscowości [26].

Pomimo jego starań aby narzucić ten punkt widzenia, budowa sprawnej sieci komunikacyjnej przeznaczonej dla administracji i wojska, spowodowała powstanie nieoficjalnej sieci połączeń handlowych równoległej do oficjalnej [45].

ktory handlowal w systemie morskim Oceanu Indyjskiego

Koreański urzędnik Choe Bu —którego statek rozbił się u wybrzeży Chin wzauważył, że miejscowa ludność nie znała odległości między różnymi miejscowościami kraju, która to wiedza była zastrzeżona dla wojska i administracji [46]. To się diametralnie zmieniło pod koniec panowania dynastii Ming, kiedy to kupcy nie tylko odbywali dalekie podróże wraz ze swoimi towarami, ale także przekupywali urzędników, aby móc korzystać z rządowych szlaków komunikacyjnych, a nawet drukowano przewodniki, które naśladowały oficjalne mapy rządowe [47].

Kupcy, wolny rynek i srebro[ edytuj edytuj kod ] Mebel z lakipochodzący z warsztatów cesarskich założonych w Pekinie w początkach panowania dynastii Ming.

Zdobiony wizerunkami smoków i feniksówzostał wykonany za panowania cesarza Xuande — Warsztaty cesarskie w czasach dynastii Ming były nadzorowane przez biuro eunuchów [48] Zobacz zbliżenie W połowie panowania dynastii Ming aktywność gospodarcza kupców została częściowo zinstytucjonalizowana przez państwo, co uwidoczniło zależność od niej mandarynów. Qiu Jun —95mandaryn z wyspy Hajnanargumentował, że państwo powinno ograniczać działanie rynku jedynie w czasie kryzysu i że kupcy stanowią najlepszy wskaźnik mierzący zasoby gospodarcze kraju [49].

Rząd zastosował się do tych wskazówek w połowie panowania dynastii Ming, kiedy pozwolono na przejęcie przez kupców państwowego monopolu na produkcję soli. Był to stopniowy proces, gdy państwo zdobywało środki na zaopatrzenie armii stacjonującej na północnej granicy poprzez przyznawanie kupcom licencji na handel solą w zamian za dostawy zaopatrzenia. Rząd zrozumiał, że kupcy mogliby płacić srebrem za licencje na produkcję i handel solą i w ten sposób zwiększyć dochody państwa do tego stopnia, że zakup zaopatrzenia nie byłby problemem [50].

Za panowania cesarza Hongwu i w erze Zhengtong cesarza Zhu Qizhena —49 władze usiłowały ograniczyć rolę srebra jako środka płatniczego na rzecz pieniądza papierowegojednak nielegalne wydobycie metali szlachetnych odbywało się na dużą skalę [51].

Wartość ktory handlowal w systemie morskim Oceanu Indyjskiego monet również znacznie się zmniejszyła, także w wyniku ich podrabiania na dużą skalę [52]. W XVI wieku, nawiązanie kontaktów handlowych z Europą spowodowało napływ dużych ilości srebra, które w coraz większym stopniu zaczęło zdobywać pozycję środka płatniczego [52].

Już w w prowincjach południowych podatek płacony w zbożu został częściowo zamieniony na podatek płacony w srebrze [53]. Odod reformy zainicjowanej przez Wielkiego Sekretarza Zhang Juzhenga —82podatki od ilości posiadanej ziemi były płacone w srebrze [54]. Panowanie cesarza Yongle[ edytuj edytuj kod ] Portret cesarza Yongle —24 Droga do władzy[ edytuj edytuj kod ] Po śmierci cesarza Hongwu wtron objął jego wnuk Zhu Yunwen jako cesarz Jianwen — W rozpoczęła się trzyletnia wojna domowa [55]gdy przeciwko niemu wystąpił jego wuj Zhu Di, książę Yan.

Jianwen znał ambicje braci swojego zmarłego ojca i podjął Progresja w wariantach binarnych w celu ograniczenia ich wpływów.

Zhu Di, dowodzący wojskami stacjonującymi w okolicach Pekinu, ochraniającymi północną granicę, był jego najgroźniejszym przeciwnikiem. Po aresztowaniu na rozkaz Jianwena wielu współpracowników Zhu Di, wzniecił on bunt przeciwko cesarzowi. Pod pozorem ratowania młodego Jianwena przed jego skorumpowanymi urzędnikami, Zhu Di osobiście dowodził zbuntowanymi wojskami; pałac cesarski w Nankinie spłonął wraz cesarzem Jianwenem, jego żoną, matką i dworem.

Zhu Di wstąpił na tron jako cesarz Yongle — ; jego panowanie jest powszechnie postrzegane przez uczonych jako ponowne założenie dynastii Ming, ponieważ anulował wiele zmian wprowadzonych przez swojego ojca, cesarza Hongwu [56]. Nowa stolica i odbudowa Wielkiego Kanału[ edytuj edytuj kod ] Yongle w ogłosił, że nową stolicą Chin ktory handlowal w systemie morskim Oceanu Indyjskiego jego dotychczasowa siedziba: Pekin.

  • Prehistoria[ edytuj edytuj kod ] Skamieniałe szczątki Homo erectusznanego jako człowiek jawajskisugerują, że archipelag indonezyjski był zaludniony 2 miliony lat temu.
  • Наркобароны, боссы, террористы и люди, занятые отмыванием криминальных денег, которым надоели перехваты и прослушивание их переговоров по сотовым телефонам, обратились к новейшему средству мгновенной передачи сообщений по всему миру - электронной почте.

Budowa nowej stolicy trwała od doa przy jej budowie pracowało setki tysięcy robotników dziennie [57]. W centrum stolicy znajdowało się Miasto Cesarskie, a w nim z kolei Zakazane Miastopałacowa rezydencja cesarza i jego rodziny. Dozewnętrzne miasto zostało poszerzone w kierunku południowym, co zwiększyło powierzchnię stolicy do ponad 60 km² [58].

Grobowce dynastii Mingkompleks nekropolii położony 50 km na północ od Pekinu ; na zdjęciu Pawilon Steli Za panowania cesarza Yongle, po dziesięcioleciach popadania w ruinę, w latach został odbudowany Wielki Kanał.

Impulsem do jego odbudowy była chęć rozwiązania problemu transportu ziarna na północ Chin i do Pekinu.

ktory handlowal w systemie morskim Oceanu Indyjskiego

Około tysięcy robotników odbudowywało kanał w zachodnim Szantungu i zbudowało 15 śluz [58] [60]. Ponowne otwarcie Wielkiego Kanału miało również wpływ na Nankin, ponieważ większego od niego znaczenia gospodarczego nabrało miasto Suzhouktóre stało się najważniejszym ośrodkiem handlowym w Chinach [61]. W celu ułatwienia nauki dla tych, którzy przygotowywali się do egzaminów urzędniczychnakazał Global Crossing IPC Trading System kompilację tekstów konfucjańskiej szkoły zasad Cheng Yi i Zhu Xi [57].

Dynastia Ming

Yongle zatrudnił ponad dwa tysiące uczonych, którzy sporządzili zawierającą 50 mln słów 22 rozdziałów encyklopedięskompilowaną z siedmiu tysięcy ksiąg [57]. Przewyższyła ona zakresem tematyki i rozmiarami wszystkie poprzednie encyklopedie włącznie z XI-wieczną kompilacją Songsi Dashu Cztery wielkie księgi ery Song.

Jednak mandaryni nie byli jedyną grupą społeczną, z którą Yongle musiał współpracować i pozyskać. Było to sprzeczne z konfucjańskimi zasadami, natomiast Opcje binarne Licencja Cypr pozycję eunuchów i wojskowych, których pozycja zależała od cesarza [62].

ktory handlowal w systemie morskim Oceanu Indyjskiego

Wyprawy Zheng He[ edytuj edytuj kod ] Żyrafa przywieziona z półwyspu Somalijskiego w 12 roku panowania cesarza Yongle ; Chińczycy uważali, że żyrafa jest powiązana z mitycznym qilinem W cesarz Yongle mianował swojego zaufanego dowódcę, eunucha Zheng He —admirałem nowo wybudowanej, olbrzymiej floty, przeznaczonej do międzynarodowych misji trybutarnych. Chińczycy wysyłali drogą lądową na zachód misje dyplomatyczne od czasów dynastii Han p. Jednak do tej pory nie wysłali żadnej misji porównywalnej wielkości i rozmiarów.

Dla celów kolejnych misji zagranicznych, stocznie w Nankinie wybudowały w latach dwa tysiące statków, w tym ogromne baochuany chiń.

Jednak rozmiary tych statków zostały zakwestionowane przez niektórych badaczy, którzy szacują faktyczną długość tych statków na 59 m stóp [64] [65]. W pierwszej wyprawie w latach uczestniczyło statków z załogą liczącą 26 osób oraz 70 eunuchów, osób personelu medycznego, 5 astrologów i dowódców wojskowych [66]. Wyprawy nie były kontynuowane po śmierci Zheng He.

Jednak jego śmierć była tylko jednym z czynników, które spowodowały zaprzestanie tych misji.