O tym jednak będzie w dalszej części tekstu. Bernstein PL. Le Bon G.

Akgiray V. Alexander C, Lazar E. Alexander C. Practical Financial Econometrics, J. Wiley, Chichester.

Transakcje opcji Udostepnianie ELEPTPR Opcje handlu w Niemczech

Value-at-Risk Models, J. Alexander C, Kaeck A. Alexander C, Leigh C. Alexander C, Nogueira L. Alexander C, Nogueira I. Allen F. Amin K. Andersen L. Andersen T. Angel J. Avellaneda M. Baba Y. Bachelier L. Bakshi G. Barone-Adesi G.

Bates D. Bauwens L. Bergomi L. Bernstein PL. Bittman J. Black F. Blair B. Blanchard O. Wachtel, Lexington Books, Lexington. Bluhm H. Bodie Z. Bollerslev T. Bookstaber R. Schwartz, C. Boudoukh J. Boyle P. Brace A. Brailsford T. Breidt F. Brett M. Broadie M. Brooks C. Butler C. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR, K. Liber, Warszawa.

Lista posrednikow Strategia handlu zarzadzania pieniedzmi

Cai J. Canina L. Cao C. Pesaran, S. Potters, J. Carr P. Chance D.