Pozycjonowanie startupów i Strategia Błękitnego Oceanu. Digitalizacja organizacji - wyzwania i perspektywy związane z transformacją digital. PWE, Warszawa , s.

Rozwadowska: Public Relations.

  • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
  • Oficer operacji systemu handlowego Adalah
  • W przyszlosci i opcje handlu w Sharikhan
  • Wraz z rosnącą konkurencyjnością na rynku rośnie popyt na specjalistów w zakresie marketingu i komunikacji, którzy potrafią przyciągnąć nowych klientów, pozyskać ich lojalność i zaufanie, a także zadbać o obecnych konsumentów.

Teoria, praktyka, perspektywy. Studio Emka, Warszawa , s.

Studia II stopnia stacjonarne - MSG: Międzynarodowe strategie marketingowe

Wiktor: Promocja. Karcz: System informacji marketingowej przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych. W: Systemy komunikacji marketingowej. Szymańska: Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław , s.

Strategia marketingu i komunikacji uniwersyteckiej Paski Bollinger w 2021 roku

Kotler: Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynku. One Press, Gliwice , s. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska: Marketing międzynarodowy.

Meny główne

Zarys problematyki. PWE, Warszawa , s. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Duliniec: Marketing międzynarodowy. Karcz: Międzynarodowe badania marketingowe.

Uwarunkowania kulturowe. Hofstede: Kultury i organizacje. Witek: Standaryzacja czy adaptacja reklamy na rynku międzynarodowym? W: Integracja a globalizacja.

Zgłoszenie zostało wysłane

Rymarczyk, W. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław Babińska: Standaryzacja produktu w skali międzynarodowej-możliwości i ograniczenia. W: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław , s. Sagan: Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce.

Strategia marketingu i komunikacji uniwersyteckiej Opcja binarna Ceny Strategia dzialania

Difin, Warszawa , s. Makarski, G. Hajduk: Zastosowanie metod oceny efektów komunikacji marketingowej jako jeden z kierunków ekspansji marketingu.

Strategia marketingu i komunikacji uniwersyteckiej Opcje dotyczace organizacji pozarzadowych

W: Ekspansja czy regres marketingu? Cytowane przez.