W ramach strategii na rzecz równouprawnienia płci stawiamy równość płci w centrum kształtowania wszystkich strategii politycznych UE. Unilever przedstawia plan wspierający równość, włączenie i różnorodność Unilever, który zatrudnia ponad tys.

Komisja Europejska przedstawia nową strategię na rzecz równości płci 5 marca Komisja Europejska zaprezentowała dziś swoją strategię na rzecz równości mężczyzn i kobiet w Europie.

Pracowniczy Program Emerytalny

Choć UE jest światowym liderem w dziedzinie równości płci i w ostatnich dziesięcioleciach poczyniła znaczne postępy, nadal mamy do czynienia z przemocą i stereotypami ze względu na płeć.

Jedna trzecia kobiet w UE była ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej.

Mimo że więcej kobiet kończy studia wyższe, zarabiają one średnio 16 proc. Aby przezwyciężyć ten problem, w strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata — przedstawiono główne działania na najbliższe 5 lat i zobowiązano się do uwzględniania przez Komisję perspektywy płci we wszystkich obszarach polityki UE.

Strategia przedstawia w zarysie, w jaki sposób Komisja spełni złożoną przez przewodniczącą von der Leyen obietnicę, że Europa zapewni równe szanse dla wszystkich, którzy mają takie same aspiracje.

Roznorodnosc strategii rownosci i wlaczenia

W biznesie, polityce, jak i w całym społeczeństwie możemy osiągnąć pełny potencjał tylko wtedy, gdy wykorzystamy wszystkie nasze talenty i różnorodność.

Wykorzystanie jedynie połowy populacji, połowy pomysłów lub połowy energii nie wystarczy.

  1. Unilever przedstawia plan wspierający równość, włączenie i różnorodność - Finanse - Newseria Biznes
  2. Bot Bitcoin Telegram Legit

W ramach strategii na rzecz równouprawnienia płci dążymy do zwiększenia i przyspieszenia postępów w dziedzinie równości Porownanie opcji binarnych i kobiet — powiedziała Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej. W związku z tym, że nasze społeczeństwo przechodzi ważne przemiany, zarówno związane z ekologią, jak i przemiany cyfrowe, musimy zadbać o to, by kobiety i mężczyźni mieli równe szanse oraz by zmiany nie pogłębiły jeszcze bardziej nierówności.

Wręcz przeciwnie, musimy stworzyć warunki umożliwiające kobietom bycie podmiotami sprawiedliwej transformacji w miejscu pracy i w życiu prywatnym — powiedziała Vera Jourová, Wiceprzewodnicząca ds.

Roznorodnosc strategii rownosci i wlaczenia

Równość jest niewyczerpującym się zasobem i starczy jej dla wszystkich Z drugiej strony dyskryminacja oznacza, że osoby, które jej doznają, jak i całe społeczeństwo cierpią z powodu braku osobistego uznania, braku merytokracji oraz utraty talentów i innowacji.

Przeglad jasnych opcji handlowych ramach strategii na rzecz równouprawnienia płci stawiamy równość płci w centrum kształtowania wszystkich strategii politycznych UE. Dążymy do tego, by kobiety nie musiały przezwyciężać dodatkowych przeszkód na drodze do osiągnięcia tego, co dla mężczyzn jest oczywiste, i żeby zamiast tego mogły w pełni wykorzystywać Roznorodnosc strategii rownosci i wlaczenia potencjał — dodała Helena Dalli, Komisarz ds.

Roznorodnosc strategii rownosci i wlaczenia

Konkretne działania na rzecz równości w latach — Żadne z państw członkowskich UE nie osiągnęło jeszcze równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Postępy dokonują się powoli, a różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami występują nadal w zatrudnieniu, w wynagrodzeniach, w opiece i w poziomie emerytur. Aby zlikwidować te różnice i umożliwić Europie pełne wykorzystanie jej potencjału w biznesie, polityce i życiu społecznym, w strategii przedstawiono szereg kluczowych działań, w tym: eliminowanie przemocy i stereotypów ze względu na płeć, zapewnienie równego udziału i równych szans na rynku pracy, w tym równości wynagrodzeń oraz osiągnięcie równowagi między mężczyznami i kobietami w procesach decyzyjnych i politycznych.

O Karcie Różnorodności

W UE 33 proc. Kobiety w Europie muszą być wolne od przemocy i szkodliwych stereotypów. Aby to osiągnąć, w strategii wezwano do wprowadzenia środków prawnych w celu kryminalizacji przemocy wobec kobiet.

Komisja Europejska przedstawia nową strategię na rzecz równości płci 5 marca Komisja Europejska zaprezentowała dziś swoją strategię na rzecz równości mężczyzn i kobiet w Europie. Choć UE jest światowym liderem w dziedzinie równości płci i w ostatnich dziesięcioleciach poczyniła znaczne postępy, nadal mamy do czynienia z przemocą i stereotypami ze względu na płeć. Jedna trzecia kobiet w UE była ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej. Mimo że więcej kobiet kończy studia wyższe, zarabiają one średnio 16 proc. Aby przezwyciężyć ten problem, w strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata — przedstawiono główne działania na najbliższe 5 lat i zobowiązano się do uwzględniania przez Komisję perspektywy płci we wszystkich obszarach polityki UE.

W szczególności Komisja zamierza rozszerzyć zakres czynów uważanych za przestępcze, tam gdzie możliwa jest harmonizacja w całej Europie, na szczególne formy przemocy wobec kobiet, w tym molestowanie seksualne, znęcanie się nad kobietami i okaleczanie ich narządów płciowych. Komisja zaproponuje ponadto ustawę o usługach cyfrowych w celu wyjaśnienia, jakich środków oczekuje się od platform w celu rozwiązania problemu nielegalnych działań w internecie, w tym przemocy w internecie wobec Roznorodnosc strategii rownosci i wlaczenia.

Roznorodnosc strategii rownosci i wlaczenia

Kobiety w UE zarabiają średnio o 16 proc. Równouprawnienie płci jest podstawowym warunkiem innowacyjnej, konkurencyjnej i prosperującej gospodarki europejskiej.

Biorąc pod uwagę wyzwania demograficzne oraz przemiany ekologiczne i cyfrowe, wspieranie kobiet w znalezieniu zatrudnienia w sektorach z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej, w szczególności w sektorach technologii i sztucznej inteligencji, będzie miało pozytywny wpływ na europejską gospodarkę.

Roznorodnosc strategii rownosci i wlaczenia

Aby zaradzić różnicom w poziomie wynagrodzenia, Komisja rozpoczyna dziś publiczne konsultacje w sprawie przejrzystości i przedstawi w tej sprawie do końca r. Aby umożliwić kobietom osiągnięcie sukcesu na rynku pracy, Komisja podwoi również wysiłki na rzecz egzekwowania unijnych standardów dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, aby umożliwić kobietom i mężczyznom rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy.

  • Różnorodność i równość szans - Raport Roczny ING Bank
  •  О… Боже ты .
  • 50 centow opcji handel

Równość płci w kontekście rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji będzie nadal monitorowana w ramach europejskiego semestru. Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, w tym w największych przedsiębiorstwach UE, gdzie jedynie 8 proc.

  • Różnorodność w organizacji - wyzwanie czy rozwiązanie?
  • Różnorodność w organizacji - wyzwanie czy rozwiązanie?
  • Opcje handlowe Ameritrade.

Aby ułatwić kobietom zajmowanie kierowniczych stanowisk w biznesie, Komisja będzie dążyć do przyjęcia projektu dyrektywy z r. Komisja będzie również wspierać udział kobiet w polityce, w tym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w r.

Unilever przedstawia plan wspierający równość, włączenie i różnorodność Unilever, który zatrudnia ponad tys. Jednym z nich będzie osiągnięcie do r. Mają one objąć przede wszystkim kraje rozwijające się, takie jak Indie, Indonezja, Malezja, czy Wybrzeże Kości Słoniowej.

Na przykład, Komisja będzie dążyć do osiągnięcia do końca r. Włączenie perspektywy płci do wszystkich obszarów polityki UE Pod kierownictwem komisarz ds. Główne wyzwania, przed którymi stoi obecnie UE, w tym transformacja klimatyczna i cyfrowa, mają wymiar związany z płcią.

Roznorodnosc strategii rownosci i wlaczenia

Cele strategii na rzecz równości płci będą również odzwierciedlone w działaniach UE na całym świecie, poprzez wspieranie umacniania pozycji kobiet i zwalczanie przemocy ze względu na płeć. Źródło: ec.