Dane osobowe nie potrzebne dłużej British Council, ale niezbędne w związku z postępowaniem prawnym W większości przypadków bezpiecznie usuwamy dane osobowe, których już nie wykorzystujemy. Kurier sprawdza dokument tożsamości odbiorcy. W każdym momencie masz prawo do sprzeciwu względem obydwu powyższych sytuacji, o ile wskażesz powody dla których przetwarzanie danych osobowych ma dla ciebie negatywne skutki. Każdy z tych wariantów oznacza dużą zmianę dla polskich przedsiębiorców. Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej 30 marca roku. Uruchomiona została skrzynka mailowa: brexit.

Lokalnie możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: rodo britishcouncil. Prawo do dostępu do danych osobowych Każdy ma prawo prosić o kopię dotyczących go danych osobowych jakie posiadamy. Oznacza to, że możesz poprosić o informacje, które British Council posiada na twój temat.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych W niektórych sytuacjach masz prawo wymagać od nas ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Możemy ograniczyć przetwarzanie twoich danych przez tymczasowe przeniesienie ich do innego systemu przetwarzającegoa tym samym zaprzestać ich udostępniania użytkownikom lub tymczasowo usunąć informacje opublikowane na stronie. Możemy także użyć innych narzędzi technicznych aby zagwarantować, że dane twoje osobowe nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu i nie mogą zostać zmienione.

Kiedy zastrzegamy przetwarzanie danych osobowych jest to wyraźnie zaznaczone w naszych systemach. Możesz zwrócić się o ograniczenie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: Przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem a ty nie chcesz, żebyśmy je usunęli tylko ograniczyli ich przetwarzanie.

Dostosowanie do polityki w zakresie zgody użytkownika z UE - AdSense - Pomoc

Masz obawy, że twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania danych aż będziemy mogli stwierdzić czy informacje są poprawne czy nie.

Jak lokalizowac opcje udostepniania Wielkiej Brytanii

Nie potrzebujemy już twoich danych osobowych do celów, dla których zostały zebrane, ale ty potrzebujesz ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w postępowaniu prawnym. Sprzeciwiłeś się przetwarzaniu przez nas twoich danych patrz poniżej a my musimy zbadać czy mamy prawnie uzasadniony cel dla którego przetwarzamy twoje dane osobowe.

Brexit - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Przetwarzanie uznane za niezgodne z prawem Jeżeli zgłosisz nam, że uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, ale nie chcesz abyśmy je usunęli masz prawo domagać się ograniczenia ich przetwarzania. Poprosimy o wyjaśnienie dlaczego uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem a także o dostarczenie dowodów na to. Przetwarzanie uznane za niewłaściwe Jeżeli uważasz, że twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, możesz nam to zgłosić.

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i warunkami firmy Daon. W odniesieniu do zaświadczenia amerykańskiego i powiązanych metadanych tylko te informacje są gromadzone przez firmę Daon działającą jako podmiot przetwarzający dane w imieniu British Airways i podlegają polityce prywatności British Airways. Pasażer nadal podlega Warunkom przewozu British Airways, które mają zastosowanie do Twojej rezerwacji, w tym w odniesieniu do odmowy przyjęcia na pokład z powodu niespełnienia wymagań dotyczących wjazdu do danego kraju. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie i przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących zdrowia i wymagań dotyczących wjazdu do danego kraju.

Możesz równocześnie domagać się ograniczenia przetwarzania tych danych do momentu kiedy będziemy mogli zweryfikować prawidłowość informacji. Poprosimy Cię o wyjaśnienie dlaczego uważasz, że dane są nieprawidłowe a także o dostarczenie dowodów domniemanej nieprawidłowości. Jeżeli okaże się, że dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe niezwłocznie podejmiemy odpowiednie kroki w celu skorygowania informacji.

Dane osobowe nie potrzebne dłużej British Council, ale niezbędne w związku z postępowaniem prawnym W większości przypadków bezpiecznie usuwamy dane osobowe, których już nie wykorzystujemy. Nasza polityka dotycząca przechowywania danych jest opisana w korporacyjnych dokumentach dotyczących przechowywania danych. Jeżeli dane osobowe, których już nie potrzebujemy mogą pomóc ci w ustaleniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń w postępowaniu prawnym możesz wystąpić do nas o przetrzymanie tych informacji tak długo, jak będziesz ich potrzebował.

Możemy poprosić cię wtedy o wyjaśnienia i dostarczenie dowodów na to, że postępowanie prawne jest w toku.

Messenger WhatsApp E-mail Okres przejściowy dobiega końca, a dzień 1 stycznia r. Negocjacje dotyczące umowy o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią dobiegły końca.

Prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych Masz prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania twoich danych osobowych Jak lokalizowac opcje udostepniania Wielkiej Brytanii British Council w następujących okolicznościach: Dane osobowe wykorzystywane Jak lokalizowac opcje udostepniania Wielkiej Brytanii marketingu bezpośredniego Jeżeli wykorzystujemy twoje dane osobowe do wysyłania ci materiałów marketingowych masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w dowolnym momencie.

Jeżeli skorzystasz z tego prawa natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych w celach marketingowych.

Jak lokalizowac opcje udostepniania Wielkiej Brytanii

Możemy jednak przenieść je do ograniczonej listy mailingowej i dołożyć wszelkich starań, żeby twoje dane nie zostały dodane do żadnej listy marketingowej w przyszłości. Masz prawo nie podlegać zautomatyzowanym decyzjom tzn.

Dostosowanie do polityki w zakresie zgody użytkownika z UE

Może to dotyczyć profilowania, chociaż nie ma ogólnego prawa sprzeciwu względem profilowania. Jeżeli obawiasz się, że British Council podjęło zautomatyzowaną decyzję względem ciebie możesz wnieść sprzeciw. Uwaga, British Council ma prawo do podejmowania zautomatyzowanych decyzji bez udziału człowieka o ile wyraziłeś zgodę na tego typu przetwarzanie danych w każdej chwili masz prawo wycofać taką zgodę.

Jak lokalizowac opcje udostepniania Wielkiej Brytanii

Mamy także prawo do podejmowania zautomatyzowanych decyzji bez udziału człowieka w następujących okolicznościach: Zautomatyzowana decyzja jest konieczna, żeby podpisać lub umowę, której stronami jesteś ty i British Council, np. Zautomatyzowana decyzja jest dozwolona przez prawo ustanowione na gruncie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego tzn.

Jak lokalizowac opcje udostepniania Wielkiej Brytanii

Prawo to chroni interesy i prawa obywatela. W każdym momencie masz prawo do sprzeciwu względem obydwu powyższych sytuacji, o ile wskażesz powody dla których przetwarzanie danych osobowych ma dla ciebie negatywne skutki.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw dokładnie przyjrzymy się twojej sprawie i zadecydujemy czy zmienić sposób podejmowania decyzji w tym konkretnym przypadku.

Przetwarzanie jest oparte na zgodzie — uprzednio udzieliłeś zgody British Council na zebranie i przetwarzanie danych osobowych i informujesz nas o jej wycofaniu. Uwaga: wycofanie zgody nie oznacza, że przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem było niezgodne z prawem.

Jeżeli wykorzystujemy twoje dane osobowe do wysyłania ci materiałów marketingowych a ty nie chcesz ich otrzymywać. Stwierdziłeś, że British Council przetwarza twoje dane osobowe niezgodnie z prawem. Jeżeli uważasz, że zaistniała którakolwiek z powyższych sytuacji możemy poprosić cię o przedstawienie twoich racji i dalsze informacje w celu weryfikacji sytuacji.

Prawo do przenoszalności danych Jeżeli powierzyłeś British Council swoje dane osobowe masz prawo poprosić o kopię tych informacji w formie czytelnego wydruku.

United Kingdom Royal Mail śledzenie

Możesz również poprosić o przesłanie twoich danych osobowych innej organizacji. W niektórych sytuacjach prawo do przenoszalności danych nie ma zastosowania.

Jak lokalizowac opcje udostepniania Wielkiej Brytanii

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z IGDisclosures britishcouncil.